Извештаји

Назив Датум Преузми
Извештај о раду Владе Републике Србије за 2013. годину 29. април 2014. PDF
Извештај о елементарној непогоди – поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 2. јул 2014. PDF , DOC
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2014. године 25. јул 2014. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2014. године 10. новембар 2014. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2013. годину 10. новембар 2014. PDF
Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2014. годину 24. април 2015. PDF
Извештај органа државне управе поводом Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину 25. мај 2015. PDF
Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2014. годину 16. јун 2015. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2015. године 23. јул 2015. PDF
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину 6. август 2015. PDF
Извештај о раду Владе за 2014. годину 16. септембар 2015. PDF
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину 4. новембар 2015. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2015. године 1. децембар 2015. PDF
Извештај о остваривању Просторног плана Републике Србије и стању просторног развоја 2014. 29. децембар 2015. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2014. годину 31. децембар 2015. PDF
Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2015. годину 12. фебруар 2016. PDF