Занимања народних посланика

Вратите се назад на списак
Име и презиме народног посланика Политичка странка Место Годиште
БОЈОВИЋ МИЛОРАТКА - Смедерево 1969.
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОВАН - Ивањица 1967.
МАРКОВИЋ ДРАГАН - Јагодина, Кончарево 1960.
МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА - Ниш 1988.