Одбори, пододбори, радне групе

34. седница Одбора за спољне послове

Уторак, 16. јануар 2018. |

На седници одржаној 16. јануара, чланови Одбора за спољне послове усвојили су једну иницијативу за посете, констатовали једну редовну активност сталних делегација и усвојили више извештаја о реализованим посетама.

 • Петак, 29. децембар 2017.

  37. седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На седници одржаној 29. децембра 2017. године, чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања разматрали су оставку коју је на функцију народног посланика поднела др Весна Ракоњац. Одбор је утврдио да је подношењем оставке народне посланице др Весне Ракоњац наступио случај из члана 88. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика, у коме се подношење оставке наводи као један од разлога за престанак мандата народном посланику пре истека времена на који је изабран, те се предлаже да Народна скупштина констатује престанак мандата именованом народном посланику.

 • Четвртак, 28. децембар 2017.

  12. седница Одбора за здравље и породицу

  На седници одржаној 28. децембра, Одбор је разматрао информације о раду Министарства здравља за период јануар-март, април-јун и јул-септембар 2017. године, као и представке грађана и организација. Такође, чланови Одбора информисани су о Циљевима одрживог развоја.

 • Среда, 27. децембар 2017.

  25. седница Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним - најнеразвијенијим подручјима Републике Србије

  На седници Пододбора, од 27. децембра, чланови су говорили о теми агротуризам - прилика за економски развој маргиналних подручја и напуштених села.

 • Среда, 27. децембар 2017.

  10. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове

  Одбор за одбрану и унутрашње послове је, на седници одржаној 27. децембра, размотрио и усвојио Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола, који је поднела Влада.

 • Уторак, 26. децембар 2017.

  33. седница Одбора за спољне послове

  Одбор за спољне послове Народне скупштине је одржао данас, 26. децембра 2017. године, 33. седницу Одбора, која је, на захтев чланова Одбора, била затворена за јавност.

 • Петак, 22. децембар 2017.

  24. седница Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним-најнеразвијенијим подручјима Републике Србије

  На седници, одржаној 22. децембра, чланови Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним-најнеразвијенијим подручјима Републике Србије, разговарали су на тему штете од дивљачи на пољопривредним и шумским културама.

 • Петак, 22. децембар 2017.

  24. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На седници, одржаној 22. децембра, Одбор је разматрао Годишњи извештај Секретаријата Енергетске заједнице о напретку Републике Србије у имплементацији прописа из области енергетике и усвојио Предлог одлуке о избору председника и чланова савета Агенције за енергетику Републике Србије.

 • Петак, 22. децембар 2017.

  30. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 22. децембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу размотрио је Предлог одлуке о избору председника судова и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је поднео Високи савет судства.

 • Петак, 15. децембар 2017.

  36. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници од 15. децембра, коју су чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржали заједно са Одбором за европске интеграције, представљен је Програм економских реформи 2018–2020.

 • Петак, 15. децембар 2017.

  30. седница Одбора за европске интеграције

  На седници од 15. децембра, чланови Одбора за европске интеграције одредили су делегацију Одбора за састанак председавајућих Конференције одбора за европске послове парламената држава чланица ЕУ (КОСАК), који ће бити одржан 21–22. јануара 2018. године, у Софији, у Бугарској.

 • Петак, 15. децембар 2017.

  29. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 15. децембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу разматрао је Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца.

 • Среда, 13. децембар 2017.

  17. седница Одбора за контролу служби безбедности

  Одбор за контролу служби безбедности на седници одржаној 13. децембра 2017. године разматрао је и усвојио Извештај о раду Војнообавештајне агенције. На истој седници Одбор је, у складу са својим надлежностима, разматрао Предлог правилника о раду унутрашње контроле Војнообавештајне агенције.

 • Уторак, 12. децембар 2017.

  35. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава je, на седници одржаној 12.децембра, обавили разговор са кандидатима за избор председника Савета гувернера Народне банке Србије и директора Управе за надзор над финансијским институцијама.

 • Уторак, 12. децембар 2017.

  16. седницa Одборa за контролу служби безбедности

  Одбор за контролу служби безбедности на 16. седници, одржаној 12. децембра 2017. године разматрао је и усвојио Извештаје о раду Безбедносно-информативне агенције и Извештаје о стању безбедности Републике Србије за период до 30. септембра 2017. године.

 • Понедељак, 11. децембар 2017.

  15. седница Одбора за контролу служби безбедности

  Одбор за контролу служби безбедности на седници одржаној 11. децембра 2017. године разматрао је и усвојио Извештај о раду Војнобезбедносне агенције за период од 1. априла до 30. септембра 2017. године.

 • Понедељак, 11. децембар 2017.

  56. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Чланови Одбора за уставна питања и законодавство су, на седници одржаној 11. децембра, размотрили амандмане на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, амандмане на Предлог закона о финансијској подршци породици са децом и амандмане на Предлог закона о запосленим у јавним службама.

П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Будите у току