Радна тела

 • Четвртак, 12. новембар 2020.

  Трећа седница Одбора за здравље и породицу

  На седници, од 12. новембра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, који је поднела Влада, у начелу.

 • Четвртак, 12. новембар 2020.

  Шеста седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 12. новембра 2020. године, размотрен је, у појединостима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину, који је поднела Влада.

 • Четвртак, 12. новембар 2020.

  Пета седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 12. новембра 2020. године, размотрио, у појединостима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину.

 • Уторак, 10. новембар 2020.

  Шеста седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На седници одржаној 10. новембра 2020. године, чланови Одбора разтмотрили су Одлуку Републичке изборне комисије о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

 • Уторак, 10. новембар 2020.

  Трећа седница Одбора за спољне послове

  На седници Одбора за спољне послове, одржаној 10. новембра 2020. године, констатоване су предстојеће редовне активности сталних делегација Народне скупштине.

 • Уторак, 10. новембар 2020.

  Пета седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници, од 10. новембра 2020. године, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину, који је поднела Влада, у начелу.

 • Понедељак, 9. новембар 2020. у 15:51 часова

  Четврта седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 9.новембра, размотрио више извештаја о раду, финансијских планова и других аката различитих финансијских институција.

 • Понедељак, 9. новембар 2020.

  Трећа седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници одржаној 9. новембра 2020. године, размотрили, у начелу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину.

 • Понедељак, 9. новембар 2020.

  Четврта седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници, одржаној 9. новембра 2020. године, чланови Одбора утврдили су одговор Уставном суду поводом покренутог поступка за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом.

 • Понедељак, 9. новембар 2020.

  Друга седница Одбора за здравље и породицу

  Друга седница Одбора за здравље и породицу
  На другој седници Одбора за здравље и породицу, одржаној 9. новембра 2020. године, размотрен је, у начелу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину - Раздео 27 Министарство здравља, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину, који је поднела Влада.

 • Понедељак, 9. новембар 2020.

  Друга седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На другој седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, одржаној 9. новембра 2020. године, разматрао је, у начелу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, Раздео 21 – Министарство привреде, Раздео 28 – Министарство рударства и енергетике и Раздео 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, који је поднела Влада.

 • Петак, 6. новембар 2020.

  Друга седница Одбора за спољне послове

  На седници одржаној 6. новембра 2020. године, чланови Одбора за спољне послове изабрали су председнике и одредили чланове посланичких група пријатељстава са 115 земаља света.

 • Петак, 6. новембар 2020.

  Пета седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На Петој седници, одржаној 6. новембра 2020. године, чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања размотрили су оставку коју је на функцију народног посланика поднела Марија Јовановић.

 • Четвртак, 5. новембар 2020.

  Друга седница Одбора за европске интеграције

  Чланови Одбора за европске интеграције су, на седници одржаној 5. новембра 2020. године, размотрили тренутно стање у процесу преговора Републике Србије са Европском унијом.

 • Среда, 4. новембар 2020.

  Друга седница Одбора за културу и информисање

  Одбор за културу и информисање је, на седници одржаној 4. новембра 2020. године, разматрао Предлог одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије које предлажу овлашћени предлагачи: надлежни одбор Народне скупштине, као и цркве и верске заједнице, заједничким договором.

 • Среда, 28. октобар 2020.

  Четврта седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  Чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања разматрали су предлог измена Скупштинског буџета за 2020. годину који је припремио генерални секретар Народне скупштине.

 • Среда, 28. октобар 2020.

  Друга седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници од 28. октобра 2020. године утврдили Предлог одлуке о престанку функције члана Фискалног савета, због подношења оставке Владимира Вучковића на ту функцију.

 • Понедељак, 26. октобар 2020.

  Трећа седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На Трећој седници, одржаној 26. октобра 2020. године, чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања размотрили су Одлуку Републичке изборне комисије о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

 • Понедељак, 26. октобар 2020.

  Друга седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На седници одржаној 26. октобра 2020. године, чланови Одбора размотрили су оставке које су на функцију народних посланика поднели др Небојша Марјановић, Јасмина Палуровић, Далибор Радичевић, Милош Вучевић, Маја Гојковић, Марија Обрадовић, Бранислав Недимовић, Радомир Дмитровић и Милан Кркобабић.

 • Понедељак, 26. октобар 2020.

  Прва седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику одржао је Прву седницу, 26. октобра 2020. године. Седницу је, на основу члана 25. Пословника Народне скупштине, сазвао председник Народне скупштине Ивица Дачић.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
петак, 4. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току