Понедељак, 1. јун 2009. - Уторак, 9. јун 2009.

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009.години

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 127 народних посланика, Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак, 1. јун 2009. године, са почетком у 10 часова.Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 127 народних посланика, Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак, 1. јун 2009. године, са почетком у 10 часова.

У Захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:


1. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист “Societe Generale”,
Париз, Француска, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије”,

2. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit Bank Srbija
a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије” и

3. Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана


На почетку рада, Народна скупштина је већином гласова прихватила предлог да се о прве две тачке дневног реда обави заједнички начелни претрес. Председавајућа Гордана Чомић подсетила је да се предлози ових закона односе на давање гаранција Србије у корист француске банке “Sоciete Generale”, Париз, по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србије“ у износу од 100 милиона евра и у корист Unicredit Bank Srbija a.d. Београд, у износу од 75 милиона евра, такође по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србија“.Из средстава кредита измириваће се обавезе тог предузећа према извођачима радова. По њеним речима, Влада је предложила законе по хитном поступку, како би средства по кредитима могла што пре да се користе.

Народни посланици су у начелној расправи изнели већи број примедаба на предложене законе. Министарка финансија Диана Драгутиновић је рекла да ће посланицима доставити уговоре о издавању гаранција за кредите, а министар инфраструктуре Милутин Мркоњић да ће повлачењем средстава из наведених кредита бити повећана ликвидност наше привреду јер ће у финансијске токове бити унето нових 175 милиона евра.

Током дана Народна скупштина завршила је обједињени начелни претрес о предлозима ова два закона.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина је обавила начелни претрес о изменама Закона о порезу на доходак грађана. Образлажући ове измене, министарка финансија Диана Драгутиновић је нагласила да се њима повећава признати износ трошкова за одређена ауторска дела приликом утврђивања пореске основице, односно изједначава третман свих ауторских хонорара, без обзира да ли су њихови носиоци у радном односу или не.

Народна скупштина је завршила претрес у начелу о Предлогу закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана, који је Влада такође предложила по хитном поступку.

Након што 2. јуна, у Дану за одговарање на посланичка питања у вези са актуелном темом, народни посланици од представника Владе добију одговоре на своја питања, Народна скупштина наставиће рад по дневном реду Шестог ванредног заседања у 2009. години.


Другог дана рада, 3. јуна, Народна скупштина наставила је рад седнице Шестог ванредног заседања у 2009. години расправом у појединостима о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист “Societe Generale”,Париз,Француска, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије”, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије” и Предлогу закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана.

У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић одредила је уторак, 9. јун, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Дан за гласање


Пошто је завршила претрес о свим тачкама дневног реда седнице Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, Народна скупштина је, у Дану за гласање, 9. јуна, са 128 гласова, усвојила Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист “Societe Generale”, Париз, Француска, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије”, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа “Путеви Србије” и, са 127 гласова, Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31