Уторак, 5. јул 2011.

Шесто ванредно заседање Народне скупштине у 2011. години

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 122 народна посланика, Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за уторак, 5. јул 2011. године, са почетком у 15.00 часова.


У захтеву за одржавање седнице, одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о библиотечко - информационој делатности, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о старој и реткој библиотечкој грађи, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о обавезном примерку публикација, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о оптичким дисковима, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;

7. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2010. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправностиса Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу;

8. Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2010. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности са Предлогом закључака Одбора за културу и информисање и Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу;

9. Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2010. годину, који је поднела Државна ревизорска институција са Предлогом закључка Одбора за финансије;

10. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину, који је поднела Агенција за борбу против корупције са Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу;

11. Предлог одлуке о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине;

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српске радикалне странке;

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије (Г17 ПЛУС и ЗЗШ).

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Борис Алексић, Владимир Милентијевић и Марија Бугарчић, затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1,2 и 3; заједнички начелни претрес о тачкама 4 и 5; заједнички јединствени претрес о тачкама 7 и 8; заједнички јединствени претрес о тачкама 9 и 10; заједнички јединствени претрес о тачкама 11, 12 и 13 дневног реда.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о библиотечко - информационој делатности, Предлогу закона о старој и реткој библиотечкој грађи и Предлогу закона о обавезном примерку публикација, које је образложио представник предлагача, министар културе, информисања и информационог друштва Предраг Марковић.

Другог дана рада, 6. јула, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о оптичким дисковима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Предложене законе образложио је представник предлагача, министар просвете и науке проф. др Жарко Обрадовић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о предлозима ових закона.

Трећег дана рада, 7. јула, Народна скупштинаводила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Смиљана Милисављевић, Милан Димитријевић,Мирослав Маркићевић,Небојша Ранђеловић, Стојанка Петковић и Милорад Крстинзатражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Током поподнева, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Редовном годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности за 2010. годину и Извештају о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2010. годину.

Четвртог дана рада, 8. јула, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о Годишњем извештају о раду Државне ревизорске институције за 2010. годину, који је поднела Државна ревизорска институција са Предлогом закључка Одбора за финансије и о Годишњем изештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину, који је поднела Агенција за борбу против корупције са Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу.

У преподневном делу седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, делегацију САД која присуствује 20. годишњем заседању ОЕБС-а у Београду и која је у пратњи председнице Народне скупштине проф. др Славице Ђукић-Дејановић пратила део заседања са галерије Велике сале

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српске радикалне странке и о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије (Г17 ПЛУС и ЗЗШ).

Петог дана рада, 12. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о библиотечко - информационој делатности, Предлогу закона о старој и реткој библиотечкој грађи, Предлогу закона о обавезном примерку публикација и Предлогу закона о оптичким дисковима.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Арпад Фремонд, Милош Алигрудић, проф. др Зоран Машић, Милован Радовановић и Нада Колуџија затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић поздравио је чланове Националног савета за културу који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

Шестог дана рада, 13.јула, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.

До краја дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, као и претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић одредила је четвртак, 14.јул 2011.године са почетком у 10 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Шестог ванредног заседања Народне скупштине у 2011.години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 14. јула, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о библиотечко-информационој делатности, Предлог закона о старој и реткој библиотечкој грађи, Предлог закона о обавезном примерку публикација, Предлог закона о оптичким дисковима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Народна скупштина усвојила је Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2010. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправности са Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу од 21. јуна 2011. године, Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2010. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са Предлогом закључака Одбора за културу и информисање од 21. априла 2011. године и Предлогом закључака Одбора за правосуђе и управу од 21. јуна 2011. године,Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
среда, 2. децембар

Цео календар догађаја