Среда, 13. мај 2009. - Петак, 29. мај 2009.

Шеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009.години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за среду, 13. мај 2009. године, са почетком у 16 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за среду, 13. мај 2009. године, са почетком у 16 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о безбедности саобраћаја на путевима,

2. Предлог закона о општој безбедности производа,

3. Предлог закона о електронској трговини,

4. Предлог закона о пољопривреди и руралном развоју,

5. Предлог закона о безбедности хране,

6. Предлог закона о здрављу биља,

7. Предлог закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта,

8. Предлог закона о средствима за заштиту биља,

9. Предлог закона о вину,

10. Предлог закона о ракији и другим алкохолним пићима,

11. Предлог закона о етанолу,

12. Предлог закона о јавним складиштима за пољопривредне производе,

13. Предлог закона о генетички модификованим организмима,

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа,

15. Предлог закона о сточарству,

16. Предлог закона о добробити животиња,

17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту,

18. Предлог закона о заштити права оплемењивача биљних сорти,

19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољним пословима,

20. Предлог закона о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље,

21. Предлог закона о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године, са изменама од 28. септембра 1979. године,

22. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству,

23. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду,

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Организације за забрану хемијског оружја (ОПЦW) о привилегијама и имунитетима ОПЦW-а,

25. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији,

26. Предлог закона о потврђивању Споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12. јуна 1973. године, са изменама од 1. октобра 1985. године,

27. Предлог закона о потврђивању Споразума о војној сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар одбране,

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава о сарадњи у области спречавања ширења оружја за масовно уништење и унапређивању одбрамбених и војних односа,

29. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији,

30. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске,

31. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза,

32. Предлог закона о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на Дипломатској конференцији од 2. јула 1999. године,

33. Предлог закона о потврђивању Документа измене Статута Међународне организације рада из 1997. године,

34. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у област културе између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе,

35. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана),

36. Предлог закона о потврђивању Протокола између Републике Србије и Републике Грчке о измени Уговора између Савезне Републике Југославије и Републике Грчке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,

37. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,

38. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о заштити ратних гробова,

39. Предлог закона о потврђивању Трговинског споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Краљевине Мароко,

40. Предлог закона о потврђивању Споразума о снабдевању и узајамним услугама (УСА-СРБ-01) између Министарства одбране Републике Србије у име Владе Републике Србије и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава,

41. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске,

42. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о трговини и економској сарадњи,

43. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР и бивше СФРЈ,

44. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“,

45. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б,

46. Предлог закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом,

47. Предлог закона о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом,

48. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и и Владе Народне Републике Кине о сукцесији билатералних споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Кине закључених у периоду од 1955. године до 27. априла 1992. године,

49. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Републике Србије и Европске заједнице о придруживању Републике Србије Седмом оквирном програму Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности (2007-2013),

50. Предлог закона о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса,

51. Предлог закона о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама,

52. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Петачинци (Република Србија) – Банкја (Република Бугарска),

53. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) – Салаш (Република Бугарска),

54. Предлог закона о потврђивању Конвенције између Владе Републике Србије и Владе Румуније о обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и граничних ознака на заједничкој државној граници,

55. Предлог закона о повлачењу резерве дате на Протокол о забрани употребе у рату загушљивих, отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава,

56. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза,

57. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,

58. Предлог закона о званичној статистици,

59. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године,

60. Предлог закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забране употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја,

61. Предлог закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији,

62. Предлог кандидата за избор члана Савета Републичке радиодифузне агенције који живи и ради на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија,

63. Предлог кандидата за избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције,

64. Предлог одлуке о престанку судијске дужности,

65. Предлог одлуке о престанку дужности заменика јавног тужиоца.

У наставку рада, народни посланици започели су начелни претрес о Предлогу закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић истакао је, образлажући Предлог закона, да су важећи закони који регулишу област саобраћаја застарели и не одражавају дух времена у коме живимо. Предлог закона је припреман преко шест година и резултат је рада интер-ресорне радне групе састављене од представника ресорних министарстава, професора саобраћајног факултета и стручњака из ове области. Овим Предлогом закона се на модеран начин и у складу са европским стандардима уређује материја безбедности саобраћаја и између осталог оснива Агенција за безбедност саобраћаја, уводе казнени поени, одговорност учесника у саобраћају утврђује се путем трајног видео записа, уводи се институт пробне возачке дозволе и забрањује употреба телефона у току вожње.

До краја дана, народни посланици водили су расправу у начелу о Предлогу закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Другог дана рада, 14. маја, Народна скупштина наставила је начелну расправу о Предлогу закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На крају расправе, министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да овим законом полиција не успоставља монопол у саобраћају, нити је његов циљ пооштравање казни возачима, већ је то смањење броја саобраћајних незгода.

Након тога, Народна скупштина завршила је начелну расправу о Предлогу закона о безбедности саобраћаја на путевима.

У наставку рада, Народна скупштина водила је обједињену начелну расправу о Предлогу закона о општој безбедности производа и Предлогу закона о електронској трговини. У образложењу предлога ових закона министар трговине и туризма Слободан Милосављевић је нагласио да се њима уводе највиши међународни стандарди. Тако ће се законом о општој безбедности производа обезбедити услови за успостављање система брзог обавештавања о производима који својим квалитетом не задовољавају стандарде, као и његово повезивање са одговарајућим европским системом. Тиме ће се осигурати виши ниво заштите здравља становништва и спречити да небезбедни производи за Европску унију дођу на тржиште Србије.

Када је реч о Предлогу закона о електронској трговини, министар Милосављевић је рекао да ће се њиме увести систем трговине преко Интернета и ова област ускладити са праксом у Европској унији.

У начелној расправи, народни посланици су подржали предлоге оба закона, уз оцену да ће они допринети квалитету живота и здравља у нашој земљи.

Трећег дана рада, 15. маја, Народна скупштина наставила је рад заједничким наченим претресомпредлога закона о пољопривреди и руралном развоју; о безбедности хране; о здрављу биља; о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта; о средствима за заштиту биља; о вину; о ракији и другим алкохолним пићима; о етанолу; о јавним складиштима за пољопривредне производе; о генетички модификованим организмима; о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа; о сточарству; о добробити животиња; о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и о заштити права оплемењивача биљних сорти .

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Саша Драгин представио је народним посланицима предложена законска решења. Он је истакао да предложени сет закона из области пољопривреде на суштински начин регулише и оцртава будући правац развоја ове привредне гране у Србији. Конкретна предложена законска решења усклађена су са потребама пољопривредних произвођача и потребом усклађивања нашег правног система са европским законодавством.

До краја дана , народни посланици окончали су заједнички начелни претрес о тачкама 4 до 18 утврђеног дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Четвртог дана рада, 18. маја, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама закона о спољним пословима.

У поподневном делу рада, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и јединственим претресом о 38 предлога закона којима се потврђује више међународних конвенција и споразума. Народни посланици обавили су расправу о Предлогу закона о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље, Предлогу закона о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године, са изменама од 28. септембра 1979. године, Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству, Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Организације за забрану хемијског оружја ( ОПЦW ) о привилегијама и имунитетима ОПЦW , Предлогу закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији, Предлогу закона о потврђивању Споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12. јуна 1973. године, са изменама од 1. октобра 1985. године, Предлогу закона о потврђивању Споразума о војној сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар одбране, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава о сарадњи у области спречавања ширења оружја за масовно уништење и унапређивању одбрамбених и војних односа, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији, Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске, Предлогу закона о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, Предлогу закона о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на Дипломатској конференцији од 2. јула 1999. године, Предлогу закона о потврђивању Документа измене Статута Међународне организације рада из 1997. године, Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи у област културе између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, Предлогу закона о потврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана), Предлогу закона о потврђивању Протокола између Републике Србије и Републике Грчке о измени Уговора између Савезне Републике Југославије и Републике Грчке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о заштити ратних гробова, Предлогу закона о потврђивању Трговинског споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Краљевине Мароко, Предлогу закона о потврђивању Споразума о снабдевању и узајамним услугама (УСА-СРБ-01) између Министарства одбране Републике Србије у име Владе Републике Србије и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава, Предлогу закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о трговини и економској сарадњи, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР и бивше СФРЈ, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б, Предлогу закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Предлогу закона о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и и Владе Народне Републике Кине о сукцесији билатералних споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Кине закључених у периоду од 1955. године до 27. априла 1992. године, Предлогу закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Републике Србије и Европске заједнице о придруживању Републике Србије Седмом оквирном програму Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности (2007-2013), Предлогу закона о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса, Предлогу закона о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Петачинци (Република Србија) – Банкја (Република Бугарска), Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) – Салаш (Република Бугарска), Предлогу закона о потврђивању Конвенције између Владе Републике Србије и Владе Румуније о обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и граничних ознака на заједничкој државној граници, Предлогу закона о повлачењу резерве дате на Протокол о забрани употребе у рату загушљивих, отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава, Предлогу закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза и Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Петог дана рада, 19. маја, Народна скупштина започела је претрес о преосталих осам тачака дневног реда. На почетку рада, народни посланици искористили су право да поставе питања и траже обавештења, а највеће интересовање показали су за предстојећи посету потпредседника САД Џозефа Бајдена.

У преподневном делу рада народни посланици обавили су заједнички начелни претрес о Предлогу закона о званичној статистици и Предлогу закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године. Министарка финансија Диана Драгутиновић је, образложући предложене законе, рекла да је закон о званичној статистици један од услова за евроатлантске интеграције Србије и да је њиме регулисана поверљивост података, док ће доношењем другог закона, први пут после Другог светског рата, у Србији бити прикупљени подаци о функционалној способности људи за обављање свокодневних послова..

У наставку рада, народни посланици водили су начелни претрес о Предлогу закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забране употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја.

До краја дана, Народна скупштина је закључила начелни претрес о Предлогу овог закона.

Шестог дана рада, 20. маја, Народна скупштина је у преподневном делу седнице обавила начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, који је поднела група од 121 народног посланика. Образлажући предложене измене, председница Посланичке групе За европску Србију Нада Колунџија је истакла да оне треба да омогуће ефикасан рад те институције. Измене је иницирао Одбор за културу и информисање на седници 26. фебруара 2009. године и оне се односе на поступак предлагања кандидата за избор чланова Савета Републичке радиодифузне агенције, рекла је Нада Колунџија и позвала народне посланике да подрже измене овог закона.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу кандидата за избор члана Савета Републичке радиодифузне агенције који живи и ради на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. За члана Савета РРА предложен је Живојин Ракочевић из Грачанице.

Народна скупштина је, такође, завршила расправу и о Предлогу кандидата за избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције. За члана Одбора Агенције председник Републике Србије Борис Тадић предложио је проф.др Радмилу Васић.

Седмог дана рада, 21. маја, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о престанку судијске дужности, који је поднео Одбор за правосуђе и управу.

У наставку рада, народни посланици обавили су јединствену расправу и о Предлогу одлуке о престанку дужности заменика јавног тужиоца, који је поднео Одбор за правосуђе и управу.

Осмог дана рада, 22. маја, Народна скупштина започела је расправу у појединостима о тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања у 2009. години.

До краја дана, народни посланици обавили су расправу о амандманима поднетим на прву тачку дневног реда - Предлог закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Деветог дана рада, 25. маја, Народна скупштина започела је претресом Предлога закона о општој безбедности производа у појединостима. У преподневном делу рада народни посланици обавили су претрес Предлога овог закона, као и Предлога закона о електронској трговини у појединостима. Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила ја Народну скупштину да са галерије пленарне сале седницу прати група младих политичара из Баната, које је поздравила у име народних посланика и у своје име. У наставку рада, народни посланици започели су претрес 15 предлога закона из области пољопривреде, у појединостима,који су уврштени у дневни ред од 4. до 18. тачке, а о којима су народни посланици претходно обавили заједнички начелни претрес. Овом делу седнице присуствовао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Саша Драгин који је, у својству представника предлагача, давао допунска објашњења и образлагао прихватање појединих амандмана. До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес о предлозима закона о пољопривредном и руралном развоју и о безбедности хране, у појединостима.

Десетог дана рада, 26. маја, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о још осам предлога закона из области пољопривреде.Народни посланици размотрили су амандмане на предлоге закона о здрављу биља, о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, о средствима за заштиту биља и о вину, као и на Предлог закона о ракији и другим алкохолним пићима.

У наставку рада, Народна скупштина завршила је расправу у појединостима и о предлозима закона о етанолу,о јавним складиштима за пољопривредне производе и о генетички модификованим организмима.

На велики број амандмана које су народни посланици поднели на сет закона из ове области одговарао је министар за пољопривреду Саша Драгин.

Једанаестог дана рада, 27. маја, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о пет предлога закона из области пољопривреде. Народни посланици размотрили су амандмане на предлоге закона о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, о сточарству, о добробити животиња, о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, као и на Предлог закона о заштити права оплемењивача биљних сорти.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да са галерије пленарне сале седницу прати група ученика, предтавника ђачких парламената средњих школа из Лесковца, који се налазе у радној посети Дому Народне скупштине.

Дванаестог дана, 28. маја, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спољним пословима.

Пре преласка на рад по дневном реду народни посланици Риза Халими, Зоран Остојић, Милош Алигрудић, Томислав Николић и Драган Тодоровић искористили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила ја народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале, прате представници културног и јавног живота и представници институција културе, који су у радној посети Народној скупштини, поводом одржавања седнице Одбора за културу и информисање у форми јавног слушања на тему - Предлог закона о култури.

У преподневном делу рада, народни посланици обавили су расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољним пословима. Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић обавестио је народне посланике да је Влада Републике Србије, на основу члана 145. став 1. Пословника Народне скупштине, повукла из скупштинске процедуре Предлог закона о званичној статистици и Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

До краја дана, народни посланици обавили су расправу у појединостима и о Предлогу закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забране употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја, који су поднели народни посланици Ненад Чанак, Бојан Костреш, Радован Радовановић, Александра Јерков и Олена Папуга.

Тринаестог дан а рада, 29. маја, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији. Пошто на Предлог закона нису поднети амандмани, председница Народне скупштине је закључила претрес Предлога овог закона у појединостима.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, сагласно члану 85. став 3. Пословника, одредила 29.мај 2009. године, са почетком у 10.30 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. маја, народни посланици су се изјашњавали у начелу и појединостима о тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Народна скупштина усвојила је са 126 гласова народних посланика Предлог закона о о безбедности саобраћаја на путевима , у целини . Са 127 гласова народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о општој безбедности производа, а 128 народних посланика гласало је за Предлог закона о електронској трговини.

Већином гласова, Народна скупштина усвојила је 15 закона из области пољопривреде: о пољопривреди и руралном развоју, о безбедности хране, о здрављу биља, о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, о средствима за заштиту биља, о вину,о ракији и другим алкохолним пићима, о етанолу, о јавним складиштима за пољопривредне производе, о генетички модификованим организмима, о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, о сточарству, о добробити животиња, о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и о заштити права оплемењивача биљних сорти.

У Дану за гласање Народна скупштина је, са 126 гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољним пословима, у целини.

Народна скупштина је већином гласова свих народних посланика усвојила и 38 предлога закона којима се потврђује више међународних споразума, конвенција, финансијских уговора и других аката.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја. За су гласала 124 народна посланика , а један глас је био против.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, као и Предлог кандидата за избор члана Савета Републичке радиодифузне агенције који живи и ради на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. За члана Савета РРА изабран је Живојин Ракочевић из Грачанице.

Народна скупштина је, већином гласова свих народних посланика, усвојила Предлог кандидата за избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције. За члана Одбора Агенције изабрана је проф. др Радмила Васић.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог одлуке о престанку судијске дужности и Предлог одлуке о престанку дужности заменика јавног тужиоца.

По завршетку гласања о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређене одредбе Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Шесту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6