Петак, 11. децембар 2009. - Понедељак, 21. децембар 2009.

Шеста седница Другог редовног заседањаНародне скупштине Републике Србије у 2009.години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за петак, 11. децембар 2009. године, са почетком у 16 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за петак, 11. децембар 2009. године, са почетком у 16 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, б) Републичког завода за здравствено осигурање,
в) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о измени Закона о осигурању, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора), који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Програмски зајам за развој јанвих финансија), који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (К10) између Владе Републике Србије и европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Владе Републике Србије и Европске инвестиционе банке Аутопут Коридор 10 (Е-75), који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Владе Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б“, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о задужењу Републике Србије код Eurobank EFG a.d. Beograd , који је поднела Влада.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2, 3, 4, 5, 6 и 12, као и да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 7, 8, 9, 10 и 11 утврђеног дневног реда седнице.

По отварању начелног претреса о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину и једниственог претреса о предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање, народним посланицима се обратио председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић, а предложена законска решења је представила министарка финансија Диана Драгутиновић.

До краја дана, народни посланици започели су начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину и једниствени претрес о предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Другог дана рада, 12. децембра, Народна скупштина наставила је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину и јединствени претрес о предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

У вишечасовној дебати изнето је више примедаба и сугестија које су се односиле на концепт и структуру предложеног буџета, а по окончању расправе, министарка финансија Диана Драгутиновић одговорила је на неке примедбе. У раду седнице учествовали су и министри за инфраструктуру Милутин Мркоњић и за просвету Жарко Обрадовић.

До краја рада Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину и јединствени претрес о предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Трећег дана рада, 14. децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о 2,3,4,5,6, и 12. тачки дневног реда:Предлогу закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлогу закона о измени Закона о осигурању и Предлогу закона о задужењу Републике Србије код Eurobank EFG a.d. Beograd.

Образлажући пратеће законе уз предложени буџет за 2010. годину, министарка финансија Диана Драгутиновић посебно се задржала на два предложена закона: о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању и о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

У поподневном делу седнице Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о наведеним тачкама дневног реда.

У наставку рада, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о 7,8,9,10. и 11. тачки дневног реда: Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора), Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Програмски зајам за развој јавних финансија), Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (К10) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Аутопут Коридор 10 (Е-75) и Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке “ Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б ” .

Четвртог дана рада, 15. децембра, на почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милан Димитријевић, Мирослав Маркићевић, Чедомир Јовановић, Саша Миленић и Драган Тодоровић су у складу са чланом 235. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је заједнички јединствени претрес о 7, 8, 9, 10. и 11. тачки дневног реда.

Петог дана, 16. децембра, пре почетка рада Народне скупштине, одржан је, у Вeликој сали Дома Народне скупштине, са почетком у 10 часова, комеморативни скуп поводом изненадне смрти народног посланика Нандора Марација.

Народни посланици су минутом ћутања одали пошту преминулом колеги, а Народној скупштини и породици народног посланика Марација обратили су се председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председница Посланичке групе „За европску Србију“ Нада Колунџија и народни посланик Габор Лоди.

Народна скупштина је наставила рад, са почетком у 11 часова, заједничким јединственим претресом о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора), Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Програмски зајам за развој јавних финансија), Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (К10) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Аутопут Коридор 10 (Е-75) и Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке “ Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б ” .

До краја дана, Народна скупштинаје обавила заједнички јединствени претрес о овим предлозима закона и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину: Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање.

Шестог дана рада, 17. децембра, Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурањеиНационалне службе за запошљавање.

На почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милица Војић-Марковић, Небојша Ранђеловић, Мирослав Маркићевић и Зоран Красић,у складу са чланом 235. Пословника, затражили су обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина је закључила расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са пратећим документима.

Седмог дана рада, 18. децембра Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлогу закона о измени Закона о осигурању и Предлогу закона о задужењу Републике Србије код Eurobank EFG a.d. Beograd.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат народном посланику Мараци Нандору, изабраном са Изборне листе За европску Србију- Борис Тадић, пре истека времена на које је изабран.

Народна скупштина је, на основу извештаја Републичке изборне комисије и предлога Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народном посланику Анико Жирош-Јанкелић, изабраној са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

У току преподневног дела седнице, председавајућа Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице са галерије Велике сале прати група ученика средњошколаца, чланова ђачког парламента Прве техничке школе из Крагујевца, који се налазе у посети Дому Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о предлозима пратећих закона уз буџет за 2010. годину.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда ове седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић одредила је понедељак, 21. децембар, са почетком у 11,00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина је у целини усвојила Предлог закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2010. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Народна скупштина усвојила је у целини и Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлог закона о измени Закона о осигурању, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора), Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Програмски зајам за развој јавних финансија), Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (К10) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Аутопут Коридор 10 (Е-75), Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б“ и Предлог закона о задужењу Републике Србије код Еуробанк ЕФГ а.д. Београд.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић закључила је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1