13. новембар 2012. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години (фото ТАНЈУГ)

13. новембар 2012. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години (фото ТАНЈУГ)

Уторак, 13. новембар 2012.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић сазвао је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години за уторак, 13. новембар 2012. године, са почетком у 11 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона,
2. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима,
3. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима,
4. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о изручењу,
5. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима,
6. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања,
8. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,
9. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,
10. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине и
11. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине.

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4. и 5; о тачкама 6. и 7. и о тачкама 8, 9, 10. и 11.

Народна скупштина наставила је рад разматрањем у начелу Предлога закона о изменама и допунама Царинског закона, које је образложила министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић.

До краја рада, Народна скупштина закључила је претрес у начелу о Предлогу овог закона.

Другог дана, 14. новембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о изручењу и о Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима. Предлоге закона, народним посланицима, образложио је представник предлагача, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Кнежевић.

У преподневном делу рада Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 6. и 7. дневног реда седнице, односно, о предлозима закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања. Ове предлоге закона образложио је представник предлагача, министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић.

До краја рада Народна скупштина обавила је и заједнички јединствени претрес о тачкама 8, 9, 10. и 11. дневног реда седнице, односно, о предлозима одлука о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу, о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, и о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач обавестила је народне посланике да се, сагласно члану 101. став 1. Пословника Народне скупштине, прекида Шеста седница Другог редовног заседања због одржавања Седме седнице Другог редовног заседања, која је сазвана за четвртак, 15. новембар 2012.године, са почетком у 10 часова.

На почетку трећег дана рада, 20. новембра, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Елвира Ковач, Александра Јерков, Александар Југовић, Бојан Ђурић, Санда Рашковић Ивић, др Предраг Мијатовић и Јелена Триван, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

С обзиром на то да седници, на којој је је требало да се разматра Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона у појединостима, нису присуствовали представници Владе, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић прекинуо је рад.


Четвртог дана рада,
21. новембра, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Царинског закона, у појединостима.

Пошто је Народна скупштина закључила претрес о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је четвртак, 22. новембар 2012. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.


Дан за гласање

У Дану за гласање, 22. новембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима.

Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о изручењу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања.
У Дану за гласање, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила и Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу, Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, у целини

2. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

3. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима

4. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о изручењу

5. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима

6. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања

8. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу

9. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару

10. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
петак, 30. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја