Уторак, 13. јул 2010. - Среда, 28. јул 2010.

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 122 народна посланика, Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 13. јул 2010. године, са почетком у 11 часова.


Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 122 народна посланика, Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 13. јул 2010. године, са почетком у 11 часова.

У Захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог пословника Народне скупштине, који су поднела 122 народна посланика,
2. Предлог закона о трговини, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада,
6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног кредита Републици Србији, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму ради спровођења Финансијског протокола закљученог 15. децембра 2009. године између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, између Владе Републике Србије и НАТИXИСкоји поступа у име и за рачун Владе Републике Француске, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аустрије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Пакистана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, које је поднела Влада Републике Србије, који је поднела Влада,
12. Предлог одлуке о престанку функције гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине Републике Србије,
13. Предлог за избор гувернера Народне банке Србије, који је поднео председник Републике,

Народна скупштина прихватила је предлог Одбора за правосуђе и управу, да се, по хитном поступку, као 14. тачка дневног реда, стави Предлог кандидата за избор члана Високог савета судства из реда професора правних факултета, који је утврдила Заједничка седница декана правних факултета у Републици Србији.
Пре преласка на расправу по дневном реду, председници односно овлашћени представници посланичких група Срђан Спасојевић, Иван Андрић, Милош Алигрудић, Вјерица Радета и Бојана Станојевић затражили су, обавештења и објашњења у складу са чланом 235. Пословника.

Народна скупштина прихватила је предлог да обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 5,6,7,8,9,10 11, дневног реда седнице, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 12. и 13. дневног реда седнице.
Представник предлагача, народни посланик Бошко Ристић образложио је решења која су предложена у Предлогу новог пословника Народне скупштине.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила расправу о Предлогу пословника Народне скупштине.

Другог дана рада, 14. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у начелу о Предлогу закона о трговини.
Предлог тог закона представио је министар трговине и услуга Слободан Милосављевић.
Током расправе, председавајућа Гордана Чомић изрекла је, због непоштовања Народне скупштине, меру опомене народном посланику Велимиру Илићу.

Трећег дана рада, 15. јула, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Јоргованка Табаковић,
Мирослав Маркићевић и Драган Тодоровић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.
Народним посланицима, предложен закон, образложио је представник предлагача први потпредседник Владе – заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

Четвртог дана, 19. јула, Народна скупштина наставила је рад расправом у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је народним посланицима представила министарка правде Снежана Маловић.
У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је расправу у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције и започела заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 5 до 11 дневног реда заседања, које су образложили министарка финансија Диана Драгутиновић и министар просвете Жарко Обрадовић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији; о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног кредита Републици Србији; о потврђивању Споразума о зајму ради спровођења Финансијског протокола закљученог 15. децембра 2009. године између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, између Владе Републике Србије и НАТИXИС који поступа у име и за рачун Владе Републике Француске; о потврђивању Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке; о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аустрије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину; о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Пакистана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Петог дана, 20. јула, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогу одлуке о престанку функције гувернера Народне банке Србије и Предлогу за избор гувернера Народне банке Србије.
Пре преласка на расправу, председници односно овлашћени представници посланичких група Жељко Томић, Срђан Спасојевић, Небојша Ранђеловић и Драган Тодоровић затражили су, обавештења и објашњења у складу са чланом 235. Пословника.

На крају преподневног дела седнице, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о ове две тачке дневног реда.
У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу кандидата за избор члана Високог савета судства из реда професора правних факултета.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостиима о Предлогу закона о трговини.

Шестог дана рада, 21. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина разматрала је амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције и до краја рада закључила расправу и о Предлогу овог закона, у појединостима.

Седмог дана рада, 22. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милица Војић – Марковић, Драган Тодоровић и Божидар Делић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда овог заседања, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић одредила је среду, 28. јул 2010. године, са почетком у 12,00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 28. јула, Народна скупштина одлучивала је о тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

Народна скупштина је одлучивала у појединостима и у целини о Предлогу пословника Народне скупштине и са 128 гласова народних посланика усвојила Предлог пословника.

Народна скупштина је усвојила: Предлог закона о трговини, Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против орупције, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног кредита Републици Србији, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму ради спровођења Финансијског протокола закљученог 15. децембра 2009. године између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, између Владе Републике Србије и NATIXIS који поступа у име и за рачун Владе Републике Француске, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аустрије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,
Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Пакистана о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о престанку функције гувернера Народне банке Србије, Предлог за избор гувернера Народне банке Србије и Предлог кандидата за избор члана Високог савета судства из реда професора правних факултета.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја