Четвртак, 5. мај 2011.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за четвртак, 5. мај 2011. године, са почетком у 15 часова.


Седница је почела у 16,10 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о привредним друштвима, који је поднела Влада

2. Предлог закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, који је поднела Влада

3. Предлог закона о заштити корисника финансијских услуга, који је поднела Народна банка Србије

4. Предлог закона о контроли предмета од драгоцених метала, који је поднела Влада

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, који је поднело 108 народних посланика

6. Предлог закона о изменама Закона о дувану, који је поднела Влада

7. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о пределу, који је поднела Влада

8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Јапана о укидању виза, који је поднела Влада

11. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине

12. Збирна листа кандидата за избор чланова Националног савета за културу, коју је поднео Одбор за културу и информисање Народне скупштине

13. Збирна листа кандидата за чланове Националног просветног савета, коју је поднео Одбор за просвету Народне скупштине

14. Предлог одлуке о избору члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за просвету Народне скупштине

15. Предлог одлуке о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности проф. др Дејану Малинићу, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о личној карти, који је поднела Влада

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила предлог за скраћење времена за расправу о Предлогу закона о изменама Закона о дувану.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1, 2 и 4 дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о тачкама 7, 8, 9 и 10 дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама11, 12, 13, 14 и 15 дневног реда.

Другог дана рада, 10. маја, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о привредним друштвима, Предлогу закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава и Предлогу закона о контроли предмета од драгоцених метала.Предлоге ових закона образложио је министарекономије и регионалног развоја Небојша Ћирић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Мирослав Маркићевић, Јоргованка Табаковић, Драган Тодоровић, Чедомир Јовановић и Милан Лапчевићзатражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић поздравила је делегацију из Борова,Република Хрватска, која је посетила Дом Народне скупштине и делом пратила рад Народне скупштине са галерије Велике сале.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила јеученике и професоре Медицинске школе „Надежда Петровић“ из Земуна, који су, такође, посетили Дом Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о предлозима закона о привредним друштвима, споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава и контроли предмета од драгоцених метала.

Treћег дана рада, 11. маја, Народна скупштина водила је и закључила претрес о Предлогу закона о заштити корисника финансијских услуга, у начелу.

У име предлагача, предложени закон образложио је Дејан Шошкић, гувернер Народне банке Србије.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, представнике мађарске парламентарне групе Фидес, који се налазе у посети Дому Народне скупштине и прате део седнице са галерије Велике сале.

Председница Народне скупштине поздравила је и студенете Факултета политичких наука који су, такође пратили део седнице са галерије Велике сале.

У поподневном делу седнице Народна скупштина почела је претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, у начелу.

До краја дана, Народна скупштина водила је претрес о Предлогу овог закона.

Четвртог дана рада, 12.маја, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Бајрам Омерагић, Мирослав Маркићевић, Јанко Веселиновић, Кенан Хајдаревић, Милош Алигрудић и Милорад Крстин затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина закључила је претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, у начелу.

Петог дана рада, 17. маја, на почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Бајрам Омерагић, Милош Алигрудић, Јудита Поповић, Зоран Антић, Немања Шаровић и Мирослав Маркићевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина водила је и закључиланачелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама закона о дувану, који је образложио представник предлагача, потпредседник Владе мр Божидар Ђелић.

Председавајући Народне скупштине потпредседник Никола Новаковић обавестио је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате студенти Правног факултета из Новог Сада и поздравио их у име народних посланика.

У наставку рада, Народна скупштинаводила је и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Европске конвенције о пределу, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Јапана о укидању виза.

Председавајући Народне скупштине потпредседник Никола Новаковић обавестио је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати и група ученика и наставника Основне школе ''Светислав Голубовић Митраљета'' из Батајнице и поздравио их у име народних посланика.

Шестог дана рада, 18. маја, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, Збирној листи кандидата за избор чланова Националног савета за културу, Збирној листи кандидата за чланове Националног просветног савета,Предлогу одлуке о избору члана Националног савета за високо образовање иПредлогу одлуке о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности проф. др Дејану Малинићу.

Народна скупштина обавила је и начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о личној карти. Предлог закона образложио је потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

Седмог дана рада, 19 маја, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија, у начелу.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Владимир Милентијевић, Мирослав Маркићевић, Петар Јојићн и Иван Јовановић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о привредним друштвима.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, групу ученика Хемијско-медицинске школе из Вршца који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

У поподневном делу седнице Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава.

Осмог дана рада, 23.маја, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о заштити корисника финансијских услуга.

У преподневном делу рада Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о овом Предлогу закона, док у поподневном делу рада започела претрес у појединостима о Предлогу закона о контроли промета од драгоцених метала.

До краја дана народни посланици обавили су претрес у појединостима и о овом Предлогу закона.

Деветог дана рада, 24. маја, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Предлогу закона о изменама Закона о дувану и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о личној карти.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Марија Бугарчић, Никола Новаковић, Драган Шормаз, Милица Радовић, Мирослав Маркићевић, Борис Алексић, Бајрам Омерагић и Мунир Потурак затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине, Гордана Чомић обавестила је народне посланике да ће део седнице са галерије Велике сале пратити група пензионера Месне организације Савеза пензионера Србије из Ресавице.

До краја рада, Народна скупштина закључила је расправу у појединостима о наведеним законима.

Десетог дана рада, 25 маја, Народна скупштина прихватила је предлог да се у дневни ред ове седнице, по хитном поступку, уврсти Листа кандидата за члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету Народне скупштине.

Народна скупштина обавила је претрес о овој тачки дневног реда.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић је, одмах по окончању расправе, одредила среду, 25. мај, са почетком у12,30часова као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.


Дан за гласање


У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је
Предлог закона о привредним друштвима, Предлог закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, Предлог закона о заштити корисника финансијских услуга, Предлог закона о контроли предмета од драгоцених метала, Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Предлог закона о изменама Закона о дувану и Предлог закона о изменама и допунама Закона о личној карти.

У Дану за гласање усвојени су и Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о пределу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Јапана о укидању виза.

У Дану за гласање, већином гласова Народна скупштина изабрала је члана Савета гувернера Народне банке Србије, чланове Националног савета за културу са Збирне листе кандидата, коју је поднео Одбор за културу и информисање, чланове Националног просветног савета са Збирне листе кандидата за, коју је поднео Одбор за просвету, члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за просвету и члана Националног просветног савета са Листе кандидата коју је поднео Одбор за просвету.

Народна скупштина усвојила је Одлуку о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности проф. др Дејану Малинићу, који је поднео Одбор за финансије Народне скупштине.

Народна скупштина донела је Одлуку оизменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ЛДП.

Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да није било повреда одредаба Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине закључила је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2011. години.

На крају Првог редовног заседања, хор “Бајићеви славуји” из Музичке школе “Исидор Бајић” из Новог Сада отпевали су химну “Боже правде”.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја