Среда, 5. мај 2010. - Среда, 26. мај 2010.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду 5. мај 2010. године, са почетком у 14,00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду 5. мај 2010. године, са почетком у 14,00 часова.

Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о спречавању злостављања на раду, који је поднела Влада Републике Србије,

2. Предлог закона о волонтирању, који је поднела Влада Републике Србије,

3. Предлог закона о измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, које је поднела Влада Републике Србије,

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије, који је поднела Влада Републике Србије,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији, који су поднели народни посланици: Милан Вучковић, Бранислав Јовановић, Зоран Касаловић, Бранка Љиљак, Пастор Балинт, Жарко Пивац и Михаило Пурић,

6. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада Републике Србије,

7. Предлог закона о потврђивању Уговора о донацији (Олакшице за инфраструктурне пројекте за локални оквир) у оквиру ИПА 2008 мулти-корисничког програма између Европске инвестиционе банке и Републике Србије и Града Београда, који је поднела Влада Републике Србије,

8. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА, који је поднела Влада Републике Србије,

9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, који је поднела Влада Републике Србије,

10. Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву и Резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и Правилник за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву, који је поднела Влада Републике Србије,

11. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе, који је поднела Влада Републике Србије,

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању, које је поднела Влада Републике Србије.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1 и 2 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес о тачкама 3 и 4 дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 6. до 12. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 11. маја, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Милош Алигрудић, Драган Тодоровић, Александра Јанковић и Слободан Мараш искорисатили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од различитих државних институција.

Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о спречавању злостављања на раду и о Предлогу закона о волонтирању. Предлоге закона народним посланицима представио је министар рада и социјалне политике Расим Љајић. До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о овим предлозима закона.

Трећег дана рада, 12. маја, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије.

Предложену измену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја образложио је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић.

Народна скупштина је током преподнева закључила обједињену начелну расправу о предлозима та два закона.

У наставку рада, Народна скупштина је водила начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној ревизорској институцији.

Четвртог дана рада, 13. маја, Народна скупштина закључила је начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној ревизорској институцији.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Радојко Обрадовић, Жика Гојковић и Драган Тодоровић искористили су могућност да постављају питања, односно затраже обавештење или објашњење у складу са чланом 235.Пословника.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице са галерије Велике сале прати група ученика 34. класе Војне гимназије у Београду са старешинама и подофицирима.

У наставку седнице, Народна скупштина почела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 6. до 12. дневног реда седнице. Расправа о потврђивању седам међународних докумената је одложена, јер позвани министри нису могли да присуствују седници Народне скупштине.

Петог дана рада, 18. маја, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Радојко Обрадовић, Драган Тодоровић, Нада Колунџија и Иван Андрић искорисатили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од различитих државних институција.

Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о тачкама 6. до 12. дневног реда седнице. У име предлагача седници је присуствовао потпредседник Владе Републике Србије и министар за науку и технолошки развој Божидар Ђелић.

У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке; о потврђивању Уговора о донацији (Олакшице за инфраструктурне пројекте за локални оквир) у оквиру ИПА 2008 мулти-корисничког програма између Европске инвестиционе банке и Републике Србије и Града Београда; о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Стбије и држава ЕФТА; о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године; о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву и Резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и Правилник за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву; о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе и о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловодби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању. Председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине прати и група студената београдског Универзитета.

У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је расправу у појединстима о Предлогу закона о спречавању злостављања на раду.

Шестог дана рада, 19. маја, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о спречавању злостављања на раду.

На крају расправе, министар за рад и социјалну политику Расим Љајић је рекао да је, од 76 амандмана поднетих на овај Предлог закона, Влада прихватила 14 амандмана народних посланика и десет амандмана Одбора за рад, борачка и социјална питања.

У току преподневног рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостим о Предлогу закона о волонтирању.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије.

Седмог дана рада, 20. маја, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији.

Пре преласка на рад по дневном реду, народни посланици Владимир Милентијевић, Драган Тодоровић и Нада Колунџија искористили су право, по члану 235. став 2. Пословника, да затраже обавештења и објашњења од надлежних институција.

Осмог дана рада, 26. маја, Народна скупштина је, у складу са чланом 165. став 3. и 5. Пословника, одлучила да на дневни ред седнице уврсти по хитном поступку Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, затим Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Г17 плус и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић, те су ови предлози одлука постали тачке 13, 14 и 15. дневног реда седнице.

У наставку седнице Народна скупштина обавила је једниствени претрес о ова три предлога одлука понаособ. Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић је, одмах по окончању расправе, одредила Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2010. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина је усвојила Предлог закона о спречавању злостављања на раду.

Председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате ученици техничке школе «Милева Марић» из Титела и ученици средње школе «22. октобар» из Жабља, као и представници Уније средњошколских парламената општине Вршац.

У даљем раду усвојени су и Предлог закона о измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Предлог закона о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији.

У Дану за гласање усвојени су и Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора о донацији (Олакшице за инфраструктурне пројекте за локални оквир) у оквиру ИПА 2008 мулти-корисничког програма између Европске инвестиционе банке и Републике Србије и Града Београда, Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА, Предлог закона о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву и Резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и Правилник за спровођење Сингапурског уговора о жиговном праву, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије, Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању. Усвојени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да није било повреда одредба Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине закључила је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2010. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја