Среда, 22. мај 2013.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за среду, 22. мај, са почетком у 12 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада,
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног финансијског кредита Влади Републике Србије, који је поднела Влада,

8. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III у износу до 46.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Владимира Илића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5. и 6. предложеног дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 7,8, 9. и 10. предложеног дневног реда седнице.


Другог дана рада, 24. маја, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о су Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

У име предлагача, предложене закона образложио јe министар финансија и привреде Млађан Динкић.

До краја дана, Народна скупштинаводила је и закључилазаједнички начелни претрес о предлозима закона по тачкама 1, 2, 3, 4, 5. и 6. предложеног дневног реда.

Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног финансијског кредита Влади Републике Србије, Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III у износу до 46.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, Предлогу закона о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу и Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Трећег дана, 27.маја, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.
До краја дана Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о овом Предлогу закона.

Четвртог дана, 28.маја, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Арпад Фремонд, Захарије Трнавчевић, Олгица Батић, Зоран Остојић, Милица Радовић, Теодора Влаховић и Маријан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
До краја рада, Народна скупштина обавила је и расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Петог дана рада, 29. маја, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је среду, 29. мај 2013. године, са почетком у 9,25 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. маја, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама.
Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног финансијског кредита Влади Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III у износу до 46.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу и Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.
Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.
У дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Четврте седнице Првог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.
На крају Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години интонирана је химна “Боже правде“, коју је извео Градски женски хор "Барили" из Пожаревца.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног финансијског кредита Влади Републике Србије

8. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III у износу до 46.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије

9. Предлог закона о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу

10. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2