11. фебруар 2013. Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

11. фебруар 2013. Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Понедељак, 11. фебруар 2013.

Треће ванредно заседање Народне скупштине у 2013. години

Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић сазвао је, на захтев 141 народног посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за понедељак, 11. фебруар 2013. године, са почетком у 11 часова.


У захтеву за одржавање заседања одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних лица и других грађана који су оштећени у својим имовинским и другим правима у државама насталим на подручју бивше Југославије, који је поднео народни посланик Миодраг Линта,
2. Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години, који је поднела Влада,
3. Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. години, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса ''Јужни ток'', који је поднела Влада,
6. Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), који је поднела Влада,
7. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији рада, који је поднела Влада,
9. Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства,
10. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање Народне скупштине,
11. Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015), који је поднео народни посланик мр Небојша Стефановић,
12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине.


Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић, обавестио је народне посланике да је предлагач Предлога резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних лица и других грађана који су оштећени у својим имовинским и другим правима у државама насталим на подручју бивше Југославије, народни посланик Миодраг Линта, повукао Предлог из процедуре.

Народна скупштина прихватила је већином гласова народних посланика предлог народне посланице Стефане Миладиновић да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3. и 4. дневног реда, затим заједнички јединствени претрес о тачкама 7. и 8. дневног реда заседања, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда заседања.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3. и 4. дневног реда заседања, односно о Предлогу одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години, Предлогу одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. години и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, које је народним посланицима образложио представник предлагача, први потпредседник Владе и министар одбране Александар Вучић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3. и 4. дневног реда заседања.

Другог дана рада, 12. фебруара, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток".

Представник предлагача, проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине образложила је Предлог закона.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Саша Миленић, Олгица Батић, Петар Петковић, Дубравка Филиповски, Кенан Хајдаревић, Душан Обрадовић и Срђан Шајн затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток".

Трећег дана рада, 13. фебруара, Народна скупштина водила је и закључила јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), који је народним посланицима образложио представник предлагача, министар саобраћаја Милутин Мркоњић.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 7. и 8. дневног реда заседања, односно о Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање и Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији рада. Предлоге закона, народним посланицима, образложио је потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић.

Четвртог дана, 14. фебруара, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогу одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, о Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног савета за културу, о Предлогу одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015) и о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, које је народним посланицима образложио министар правде и државне управе Никола Селаковић.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Олена Папуга, Злата Ђерић, Мирко Чикириз, Ранка Савић, Снежана Стојановић Плавшић, Слободан Самарџић, Зоран Анђелковић, Јанко Веселиновић и Момир Стојановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У поподневном делу рада Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала потврђивање мандата народном посланику Бојану Јаковљевићу, изабраном са Изборне листе ПОКРЕНИМО СРБИЈУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, након чега је народни посланик положио заклетву.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда заседања.

Петог дана рада, 19.фебруара, Народна скупштина обавила је расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агецнији и Војнообавештајној агенцији и о амандманима поднетим на Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса ''Јужни ток''.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милица Војић Марковић, Александар Југовић, Дубравка Филиповски, Бојан Ђурић, Мирна Косановић, Константин Арсеновић, Душан Милисављевић и Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић поздравио је у своје и у име народних посланика студенте одабране за обављање праксе у Бундестагу, који су са галерије Велике сале пратили део седнице Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда заседања, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је среду, 20.фебруар, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Трећег ванредног заседања Народне скупштине у 2013.години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 20. фебруара, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години, Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. години и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији.
Већином гласова народних посланика усвојен је Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса ''Јужни ток''.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање и Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији рада.
Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за културу, Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015), и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.
У дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Трећег ванредног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је седницу Трећег ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

2. Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години

3. Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. години

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, у целини

5. Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток", у целини

6. Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)

7. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање

8. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији рада

9. Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства

10. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за културу, који је поднео Одбор за културу и информисање Народне скупштине

11. Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015)

12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 4. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја