Четвртак, 31. март 2011. - Четвртак, 5. мај 2011.

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за четвртак, 31. март 2011. године, са почетком у 13 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за четвртак, 31. март 2011. године, са почетком у 13 часова.

Седница је почела у 14,35 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о адвокатури, који је поднела Влада

2. Предлог закона о јавном бележништву, који је поднела Влада

3. Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, који је поднела Влада

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, који је поднела Влада

5. Предлог закона о тржишту капитала, који је поднела Влада

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, који је поднела Влада

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, који је поднела Влада

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, који је поднела Влада

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате, који је поднела Влада

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који је поднела Влада

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платном промету, који је поднела Влада

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, који је поднела Влада

13. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Групе националних директора НАТО за кодификацију – Савезнички одбор 135 (AC/135) о усвајању НАТО кодификационог система, који је поднела Влада

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о полицијској сарадњи у борби против криминала, који је поднела Влада

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада

16. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији ЕПС електронска бројила између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада

17. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Коридор 10 Аутопут (Е-80) Фаза 1 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Међунардоног кривичног суда о извршењу казни Међународног кривичног суда, који је поднела Влада

19. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председница Народне скупштине проф, др Славица Ђукић-Дејановић.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1,2,3,4 и 18 дневног реда седнице, заједнички начелни претрес о тачкама 5,6, 7,8,9,10 и 11 дневног реда седнице, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 12,16 и 17 дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 13,14 и 15 дневног реда.

Народна скупштина је већином гласова усвојила предлог да се промени редослед тачака дневног реда, тако да се Предлог закона о изменама и допунама Закона о платном промету разматра као 11. тачка дневног реда.

Другог дана рада, 5. априла, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о адвокатури, о јавном бележништву, извршењу и обезбеђењу и изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, као и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Међународног кривичног суда о извршењу казни Међународног кривичног суда. Предлоге ових закона образложила је министарска правде Снежана Маловић.

На почетку седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић поздравила је делегацију Врховне раде Украјине, која је била присутна на галерији Велике сале.

Председници, односно овлашћени представници посланичких група, Никола Крпић, Мирослав Петковић, Вјерица Радета и Велимир Илић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.


До краја рада, народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима наведених закона.

Трећег дана рада, 6. априла, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о тржишту капитала, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платном промету. Предлоге ових закона образложио је представник предлагача Божидар Ђелић, потпредседник Владе Републике Србије.

Четвртог дана рада, 7. априла, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији ЕПС електронска бројила између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и о Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора Коридор 10 Аутопут (Е-80) Фаза 1 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

У име предлагача, предложене законе образложио је Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру и енергетику.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Синиша Стаменковић, Чедомир Јовановић, Дејан Писаревић, Слободан Самарџић, Велимир Илић, Вјерица Радета и Мирко Чикириз затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, у име народних посланика и у своје име поздравила групу средњошколаца, чланова делегације ђачког парламента зрењанинске гимназије, који су са галерије Велике сале Дома Народне скупштине пратили део седнице.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предложеним законима.

Петог дана рада, 12. априла, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Групе националних директора НАТО за кодификацију – Савезнички одбор 135 (AC/135) о усвајању НАТО кодификационог система, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о полицијској сарадњи у борби против криминала и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања. Предлоге ових закона образложио је министар одбране Драган Шутановац.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Бојан Ђурић, Милорад Буха, Милан Лапчевић, Нада Колунџија и Бајрам Омерагић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које је изабрана, народној посланици Весни Марјановић, са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

До паузе, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о предлозима ових закона.

Током поподнева, Народна скупштина водила је и закључила јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић.

Шестог дана рада, 13. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о адвокатури и Предлогу закона о јавном бележништву.

У преподневном делу седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић поздравила је у име народних посланика и у своје има групу ученика и професора Гимназије у Великој Плани који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

Седмог дана рада, 14. априла, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о извршењу и обезбеђењу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Владимир Милентијевић, Мирослав Маркићевић, Зоран Красић и Нада Колуџија затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У току рада, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, поздравила је учеснике семинара који је Народна скупштина организовала у сарадњи са италијанским Институтом IPALMO и Амбасадом Италије у Србији на тему „Владавина права и јачање демократије у земљама југоисточне Европе,“ а који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

Осмог дана рада, 19. априла, на почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Шормаз, Велимир Илић, Бојан Ђурић, Милан Димитријевић и Вјерица Радета затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате у оквиру посете Народној скупштини чланови српског друштва ''Синђелић'' из Гетеборга и поздравила их у име народних посланика.

Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о тржишту капитала, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платном промету.

Деветог дана рада, 20. априла, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, да су се стекли услови за потврђивање мандата народном посланику Љиљани Лучић, изабраној са Изборне листе За европску Србију – Борис Тадић.

Пошто је закључила претрес о свим амандманима поднетим на Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић најавила је да ће народни посланици благовремено бити обавештени о наставку седнице.


Једанаестог дана рада, 5. маја, на почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Зоран Остојић, Милица Војић-Маркоовић,Есад Џуџевић и Јован Дамјановић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина је, по хитном поступку, уврстила у дневни ред ове седнице Збирну листу кандидата за избор три члана Савета РРА, који је предложио Одбор за културу и инфомисање.

Народна скупштина обавила је начелни претрес о Збирној листи кандидата за избор три члана Савета РРА.

Пошто је Народна скупштина завршила претрес о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је четвртак, 5. мај 2011. године, са почетком у 11,15 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 5. маја, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила 18 предлога закона, који су били на дневном реду ове седнице. Већином гласова народних посланика, Народна скупштина донела је Одлуку о о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика чланове Савета Републичке радиодифузне агенције изабрала Милоша Рајковића, Слободана Вељковића и Божидара Николића.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на коју су током седнице указали народни посланици и одлучила да није повређен ниједан члан Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја