8. мај 2013. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

8. мај 2013. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Среда, 8. мај 2013.

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за среду, 8. мај, са почетком у 11 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о железници, који је поднела Влада
2. Предлог закона о правима пацијената, који је поднела Влада
3. Предлог закона о заштити лица са менталним сметњама, који је поднела Влада
4. Предлог закона о објављивању закона и других прописа и аката, који је поднела Влада
5. Предлог закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку, који су поднели народни посланици Александар Југовић, Олгица Батић, Мирко Чикириз, Жика Гојковић и Александар Чотрић
6. Предлог закона о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби (CLNI 2012), који је поднела Влада
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта, који је поднела Влада
8. Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години, који је поднела Влада
9. Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину, са Предлогом одлуке о усвајању Извештаја, који је поднео Одбор за контролу служби безбедности Народне скупштине
10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, који је поднела Влада
11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, који је поднела Влада
12. Предлог одлуке о допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија
13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије
14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 6. и 7. предложеног дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3. предложеног дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 4. и 5. предложеног дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 8. и 9. предложеног дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. предложеног дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 13. и 14. предложеног дневног реда.


У преподневном делу седнице, Народна скупштина почела је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о железници, Предлогу закона о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби (CLNI 2012) и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта. Предложене законе образложио је, у име предлагача, министар Милутин Мркоњић.


До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 6. и 7. дневног реда.

Другог дана, 9.маја, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Јанко Веселиновић, Дејан Рајчић, Наташа Мићић, Мирко Чикириз, Милица Војић Марковић и Небојша Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1,6. и 7. дневног реда седнице.
У поподневном делу рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3. дневног реда, односно о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама, које је народним посланцима образложила министар здравља Славица Ђукић Дејановић.

Трећег дана, 10. маја, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о правима пацијената и o Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 14. маја, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона по тачкама 4. и 5.дневног реда.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Олгица Батић, др Владимир Маринковић, др Слободан Самарџић, Зоран Остојић, Срђан Миливојевић и проф. др Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Предлог закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку, који су поднели народни посланици Александар Југовић, Олгица Батић, Мирко Чикириз, Жика Гојковић и Александар Чотрић, образложио је, у име предлагача, народни посланик Мирко Чикириз, а Предлог закона о објављивању закона и других прописа и аката, образложио је, у име Владе, проф. др Дејан Ђурђевић, директор Републичког секретаријата за законодавство.
До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о објављивању закона и других прописа и аката и Предлогу закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку.

Петог дана рада, 15.маја, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о 8. и 9. тачки дневног реда седнице.
Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години образложио је, у име предлагача, министар спољних послова Иван Мркић, а Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину, са Предлогом одлуке о усвајању Извештаја, који је поднео Одбор за контролу служби безбедности Народне скупштине, образложила је председница Одбора Јадранка Јоксимовић.
До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о 8. и 9. тачки дневног реда седнице.
Народна скупштина обавила је и заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, које је, народним посланицима, такође образложио министар спољних послова Иван Мркић.

Шестог дана рада, 16. маја, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о предлозима одлука по тачкама 12, 13. и 14. дневног реда.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Жика Гојковић, Радослав Комленовић, Иван Бауер, Миљенко Дерета, Славица Савељић, Милан Лапчевић, Саша Дујовић, др Јанко Веселиновић и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу седнице,Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка.
Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о железници.
До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о железници.

Седмог дана, 20. маја, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о правима пацијената.

У преподневном делу рада, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, студенте Правног факултета из Ниша који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о правима пацијената. Народна скупштина обавила је и претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама.

Осмог дана рада, 21. маја, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о објављивању закона и других прописа и аката и Предлогу закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Милош Алигрудић, Александар Југовић, Бојан Ђурић, Јанко Веселиновић, Саша Дујовић, Дубравка Филиповски и Милован Дрецун затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
До краја рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о објављивању закона и других прописа и аката и Предлогу закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је среду, 22. мај, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 22. маја, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о железници, Предлог закона о правима пацијената, Предлог закона о заштити лица са менталним сметњама, Предлог закона о објављивању закона и других прописа и аката и Предлог закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби ( CLNI 2012 ), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта, Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години и Предлог одлуке о усвајању Извештаја Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину.
Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава.
Већином гласова народних посланика усвојени су Предлог одлуке о допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка.
У дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Треће седнице Првог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о железници, у целини

2. Предлог закона о правима пацијената, у целини

3. Предлог закона о заштити лица са менталним сметњама, у целини

4. Предлог закона о објављивању закона и других прописа и аката, у целини

5. Предлог закона о измени и допуни Законика о кривичном поступку, у целини

6. Предлог закона о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби (CLNI 2012)

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта

8. Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години, у целини

9. Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину, са Предлогом одлуке о усвајању Извештаја

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава

12. Предлог одлуке о допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије (ЛДП)

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (УРС)

14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 4. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја