Петак, 11. март 2022.

Став Надзорног одбора за изборну кампању o „функционерскoj кампањи“

Надзорни одбор за изборну кампању на седници одржаној 10. марта 2022. године усвојио је мере за поштовање једнакости кандидата у излагању њихових програма и одлучио да изађе у јавност са својим ставом, поводом појаве која је већ дуже време присутна на политичкој сцени у Србији, и која се у јавности назива „функционерском кампањом“.


Наиме, Законом о спречавању корупције забрањена је злоупотреба јавних ресурса, јавних скупова и сусрета које дати јавни функционер има у својству јавног функционера, тј. њихова употреба не за стварну, закониту сврху, већ за промоцију политичких странака или политичких субјеката. О поштовању наведеног прописа, тј. забрани злоупотреба садржаних у њему, стара се, Агенција за борбу против корупције.

Међутим, и Надзорни одбор за изборну кампању, у оквиру спровођења општег надзора над поступцима политичких странака, подносилаца проглашених изборних листа, кандидата за народне посланике и јавних медијских сервиса у току изборних активности, има право и дужност да указује на неправилности у поступању учесника у изборном процесу које су садржане у члану 50. Закона о спречавању корупције. Oбавеза Надзорног одбора да се стара о спречавању злоупотребе „функционерске кампање“ иде и изван онога што је предвиђено наведеним чланом и одговарајућим одредбама из других важећих прописа и креће се у оквирима свега онога што се може назвати обавезом поштовања једнакости кандидата и изборних листа и равноправности у обавештавању о њима, њиховим активностима и програмима.

Учесници на изборима, односно политичке странке и други субјекти, подносиоци изборних листа, као и кандидати, имају право на једнак, односно равноправни третман генерално у изборном процесу и изборној кампањи, укључујући и третман од стране јавних медијских сервиса.

Грађани Републике Србије, како у време ван предизборних кампања, тако и у време предизборних кампања имају право да буду детаљно и потпуно информисани о раду државних органа и, у њиховом оквиру, државних функционера. Ово значи да поштовање наведене уставне гаранције повлачи нужност да се у средствима јавног обавештавања, укључујући јавне медијске сервисе, у оквиру презентирања државних активности, у периоду изборне кампање у својству јавних функционера појављују и јавни функционери који су чланови политичких партија и других организација које учествују на изборима или који и лично учествују на изборима као кандидати или носиоци изборних листа. Наравно, код тог појављивања јавних функционера у средствима јавног обавештавања нужно је да буду поштована правила из члана 50. Закона о спречавању корупције, а пре свега да буде јасно да се они појављују у својству јавних функционера и да та појављивања не буду злоупотребљена за непосредну предизборну промоцију политичких странака, односно других политичких субјеката. Али ограничавање овог информисања зарад неког привида једнакости учесника у изборном поступку било би супротно наведеној уставној гаранцији права на обавештеност грађана.

С друге стране, и Уставом загарантовано изборно право, пре свега активно, може бити на потпун начин остварено тек ако су грађани на потпун начин обавештени о активностима подносилаца изборних листа не само у самој изборној кампањи, већ и о активностима припадника дате политичке странке или друге организације или појединаца као вршилаца власти или припадника парламентарне или ванпарламентарне опозиције. Очекивања бирача од одређене политичке странке, друге организације или појединаца за које би на изборима требало да се определе или не определе на најбољи начин се могу формирати и обликовати на основу ангажмана тих странака, организација и појединаца у вршењу власти или у опозиционим активностима.

Коначно, став је Надзорног одбора да не треба потцењивати бираче и њихову способност да, у условима поштовања наведених захтева, заузму афирмативан или критички став према ранијим активностима и на основу тих активности и према програмима подносилаца изборних листа и кандидата који су имали прилике да учествују у вршењу власти (али и према опозиционим активностима подносилаца изборних листа и кандидата) и на основу тога формирају своја очекивања и опредељење за кога ће да гласају.

На самом крају, имајући све наведено у виду, Надзорни одбор сматра потребним да јавно позове јавне медијске сервисе и друга средства јавног обавештавања у Републици Србији да приликом извештавања о предизборним активностима кандидата употребљавају појмове и изразе који прецизно и недвосмислено раздвајајају њихову јавну функцију од њиховог партијског положаја и положаја кандидата на изборима.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1