Среда, 15. децембар 2010. - Среда, 22. децембар 2010.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду 15. децембар 2010. године, са почетком у 14,00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду 15. децембар 2010. године, са почетком у 14,00 часова.

Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:


1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника
и намештеника, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, који је
поднела Влада;

3. Предлог закона о допунама Закона о коморама здравствених радника, који је
поднела Влада;

4. Предлог закона о психоактивним контролисаним супстанцама, који је поднела
Влада;

5. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој
Савета Европе и Републике Србије, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о незастаревању
кривичних дела против човечности и ратних злочина, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и
Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије и Црне Горе и Босне
и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, који је
поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и
Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије и Црне Горе и Босне
и Херцеговине о међусобном извршавању судских одлука у кривичним
стварима, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике
Хрватске о изручењу, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и
Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Атинске конвенције о превозу путника и
њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године и Протокола из 2002. године о
изменама и допунама Атинске конвенције о превозу путника и њиховог пртљага
морем, усвојене 1974. године, који је поднела Влада;

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне
скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално
демократске партије.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2, 3 и 4 дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 5. до 11. дневног реда седнице.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић позвала је народне посланике да присуствују комеморацији поводом смрти бившег народног посланика Бранислава Ковачевића – Цолета из Крагујевца, која је одржана у Малој сали Дома Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, који је образложио Милан Марковић, министар за државну управу у локлану самоуправу.

Другог дана рада, 16.децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, о допунама Закона о коморама здравствених радника и о психоактивним контролисаним супстанцама.

Пре почетка рада народни посланици Драган Тодоровић, Милан Димитројевић и Зоран Бабић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Предложене законе образложио је министар здравља Томица Милосављевић.

Народна скупштина је до краја дана обавила заједнички начелни претрес о тачкама 2, 3 и 4. дневног реда седнице.


Трећег дана рада, 17.децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о тачкама од 5. до 11. дневног реда седнице.

Народна скупштина је до краја дана закључила заједнички јединствени претрес о седам предлога закона о потврђивању међудржавних и међународних докумената.

Народна скупштина обавила је јединствен претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално демократске партије.

Четвртог дана рада, 20. децембра, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Предлогу закона о допунама Закона о коморама здравствених радника и Предлогу закона о психоактивним контролисаним супстанцама.

У току рада, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, престанак мандата пре истека времена на које је изабрана народном посланику Јасмини Милошевић, изабраној са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС). Народна скупштина је констатовала, такође на предлог Административног одбора, да су се стекли услови за потврђивање мандата народном посланику Дејану Писаревићу, изабраном са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС).

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес о предлозима четири предлога закона, у појединостима.

Пошто је Народна скупштина обaвила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић одредила је среду, 22. децембар у 14 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2010.години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 22. децембра, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила: Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравствено заштити, Предлог закона о допунама Закона о коморама здравствених радника, Предлог закона о психоактивним контролисаним супстанцама, Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о незастаревањукривичних дела против човечности и ратних злочина, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије иБосне и Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије иЦрне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским икривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између РепубликеСрбије и Босне и Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Хрватске о изручењу, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности, Предлог закона о потврђивању Атинске конвенције о превозу путника и њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године и Протокола из 2002. године о изменама и допунама Атинске конвенције о превозу путника и њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народнескупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка групаЛиберално демократске партије.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја