Понедељак, 21. децембар 2009. - Уторак, 29. децембар 2009.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009.години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак, 21. децембар 2009. године, са почетком у 14 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак, 21. децембар 2009. године, са почетком у 14 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о ванредним ситуацијама, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о заштити од пожара, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама Закона о Безбедносно – информативној агенцији, који
је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела
Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, који је
поднела Влада;

6. Предлог закона о управним споровима, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, који је поднела
Влада;

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о допунама Закона о промету непокретности, који је поднела
Влада;

10. Предлог закона о престанку важења Закона о организацији и пословању
привредних јединица установа за извршење кривичних санкција, који је поднела
Влада;

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за
2009. годину, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, који
је поднела Влада;

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне
регистре, који је поднела Влада;

14. Предлог одлуке за избор судија на трогодишњи мандат у судовима опште и
посебне надлежности, који је поднео Високи савет судства;

15. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће
тужилаца;

16. Захтев за престанак дужности судије Уставног суда Републике Србије, који је
поднела мр Станка Милановић;

17. Предлог одлуке о престанку судијске дужности, који је поднео Одбор за
правосуђе и управу;

18. Предлог одлуке о престанку судијске дужности, који је поднео Одбор за
правосуђе и управу;

19. Предлог одлуке о разрешењу јавног тужиоца, који је поднео Одбор за правосуђе
и управу;

20. Предлог одлуке о престанку дужности јавног тужиоца, који је поднео Одбор за
правосуђе и управу;

21. Предлог кандидата за изборног члана првог састава Високог савета судства из
реда професора правних факултета, који су поднели декани правних факултета
у Републици Србији на заједничкој седници;

22. Листа кандидата за избор три члана Савета Републичке радиодифузне агенције,
који су поднели овлашћени предлагачи;

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Државе Израел о укидању виза за њихове држављане, који је поднела
Влада;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике
Словеније о социјалном осигурању, који је поднела Влада.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 23, и о тачкама 11, 12, 13. и 24, као и да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. утврђеног дневног реда седнице.

По отварању заједничког начелног и јединственог претреса о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 23, народним посланицима су се обратили и представили предложена законска решења први потпредседник Владе Републике Србије, заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и министар правде Снежана Маловић.

До краја дана, народни посланици обавили су заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 23.

Другог дана рада, 22. децембра, народни посланици наставили су рад заједничким начелним и јединственим претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Слободан Самарџић, Зоран Остојић, Мирослав Маркићевић и Драган Тодоровић искористили су своје право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од државних институција. Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група ученика средњих школа из Новог Сада, чланова ђачког парламента, којима је пожелела добродошлицу у Народну скупштину Републике Србије.

Предложене законе народним посланицима представила је министарка финансија Диана Драгутиновић.

До краја дана народни посланици обавили су заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању.

Пре закључивања заједничког начелног и јединственог претреса о овим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић истакла је да је 22. децембар историјски дан за грађане Србије. Она је обавестила Народну скупштину да је председник Републике Србије данас званично предао кандидатуру Србије за чланство у Европској унији. Она је изразила задовољство што је данашњи дан у Народној скупштини прослављен у радној атмосфери, чиме су народни посланици показали да негују европске вредности.

Трећег дана рада, 23. децембра, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 14. до 22. дневног реда седнице.Реч је о предлозима одлука о: избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности, који је поднео Високи савет судства, избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца, престанку судијске дужности, који је поднео Одбор за правосуђе и управу, престанку судијске дужности, који је поднео Одбор за правосуђе и управу, разрешењу јавног тужиоца, који је поднео Одбор за правосуђе и управу и престанку дужности јавног тужиоца, који је поднео Одбор за правосуђе и управу, као и о Захтеву за престанак дужности судије Уставног суда Републике Србије, који је поднела мр Станка Милановић, Предлогу кандидата за изборног члана првог састава Високог савета судства из реда професора правних факултета, који су поднели декани правних факултета у Републици Србији на заједничкој седници и Листи кандидата за избор три члана Савета Републичке радиодифузне агенције, коју су поднели овлашћени предлагачи.

По отварању претреса о наведеним тачкама дневног реда, народним посланицима обратили су се председница Високог савета судства Ната Месаровић, председник Државног већа тужилаца Слободан Радовановић и председник Одбора за правосуђе и управу Бошко Ристић.

До краја рада, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 14. до 22. утврђеног дневног реда.

Четвртог дана рада, 24. децембра, Народна скупштина почела је претрес у појединостима о предлозима закона из утврђеног дневног реда.

На почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милан Димитријевић, Драган Тодоровић и Зоран Остојић затражили су обавештења или објашњења, у складу са чланом 235. Пословника.

У току преподневног рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о ванредним ситуацијама, Предлогу закона о заштити од пожара, Предлогу закона о изменама Закона о Безбедносно-информативној агенцији, Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које су изабране, народним посланицама Елени Божић-Талијан и Лидији Димитријевић, изабраним са Изборне листе СРС – др Војислав Шешељ.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице са галерије Велике сале прати група полазника Академије за будућност са територије АП Косово и Метохија, који се налазе у Дому Народне скупштине у организацији Центра за развој локалних средина.

До краја дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о управним споровима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић честитао је Божић народним посланицима и грађанима који овај празник славе по новом, грегоријанском календару.

Петог дана рада, 28. децембра, Народна скупштина обавилаје претрес у појединостима о Предлогу закона о допунама Закона о промету непокретности, Предлогу закона о престанку важења Закона о организацији и пословању привредних јединица установа за извршење кривичних санкција, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре.

Народна скупштина је потврдила мандате народним посланицима Горану Цветановићу и Немањи Шаровићу, изабраним са Изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ у Народној скупштини Републике Србије.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, у складу са чланом 85. став 3. Пословника, одредила уторак, 29. децембар, са почетком у 10,00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Дан за гласање

У дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о ванредним ситуацијама, Предлог закона о заштити од пожара, Предлог закона о изменама Закона о Безбедносно-информативној агенцији, Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Предлог закона о управним споровима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Предлог закона о допунама Закона о промету непокретности и Предлог закона о престанку важења Закона о организацији и пословању привредних јединица установа за изрвшење кривичних санкција.

Такође су усвојени и Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре.

Већином гласова свих народних посланика Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке за избор судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности и Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца.

Народна скупштина је већином гласова свих народних посланика донела одлуку о престанку дужности судије Уставног суда Републике Србије Станке Милановић и предлоге одлука о престанку судијске дужности број 118-2984/09 од 6. октобра 2009. године и број 118-3451/09 од 18. новембра 2009. године.

Народна скупштина је усвојила и Предлог одлуке о разрешењу јавног тужиоца Сенада Паламара, заменика Окружног јавног тужиоца у Новом Пазару, као и Предлог одлуке о престанку дужности јавног тужиоца Обрада Протића, општинског јавног тужиоца у Новом Саду.

Народна скупштина није изабрала, на предлог заједничке седнице декана правних факултета у Републици Србији, др Зорана Томића за изборног члана првог састава Високог савета судства из реда професора правних факултета.

Народна скупштина изабрала је већином гласова свих народних посланика три члана Савета Републичке радидифузне агенције и то: Горана Караџића на предлог Скупштине АП Војводине, Светозара Стојановића на предлог Конференције универзитета Србије и епископа Јегарског Порфирија Перића на предлог традиоционалних цркава и верских заједница.

Већином гласова усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о укидању виза за њихове држављане и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније и социјалном осигурању.

У Дану загласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

По закључењу седнице председница Ђукић-Дејановић је, у своје и у име народних посланика, честитала свим грађанима Србије предстојеће празнике. Председница се захвалила народним посланицима на сарадњи, пожелевши им професионалну и личну срећу, и изразила уверење да ће актиност Народне скупштине у наредној години бити још успешнија.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
понедељак, 26. октобар

Цео календар догађаја