Уторак, 6. октобар 2009. - Понедељак, 26. октобар 2009.

Првa седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за уторак, 6. октобар 2009. године, са почетком у 10,00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за уторак, 6. октобар 2009. године, са почетком у 10,00 часова.

Народна скупштина утврдила је дневни ред:


1. Предлог одлуке о усвајању Стратегије националне безбедности Републике
Србије, који је поднела Влада;

2. Предлог одлуке о усвајању Стратегије одбране Републике Србије, који је
поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, који је поднела
Влада;

5. Предлог закона о војној, радној и материјалној обавези, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о цивилној служби, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, који је поднела
Влада;

8. Предлог закона о одликовањима Републике Србије, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о дијаспори и Србима у региону, који је поднела Влада

10. Предлог одлуке о избору Савета Републичке агенције за поштанске услуге, који
је поднела Влада;

11. Листа кандидата за члана Савета Републичке радиодифузне агенције, коју је
поднео Одбор за културу и информисање;

12. Предлози одлука о престанку судијске дужности, које је поднео Одбор за
правосуђе и управу;

13. Предлог за избор изборног члана првог састава Високог савета судства из реда
адвоката, који је поднела Адвокатска комора Србије;

14. Предлог за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из
реда адвоката, који је поднела Адвокатска комора Србије;

15. Предлог одлуке о допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине
Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српске радикалне странке;

16. Предлог закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији;

17. Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном
монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних
права вучења одобрених резолуцијама Одбора гувернера бр. 64-3 и бр. 52-4,
који је предложила Влада.

На почетку седнице, председници, односно овлашћени представници, посланичких група Слободан Самарџић, Мирослав Маркићевић, Гордана Поп-Лазић, Томислав Николић, Владан Батић и Чедомир Јовановић су, у складу са чланом 235. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина усвојила је предлог Владе да се предложени закони ставе на дневни ред ове седнице по хитном поступку.

Такође, Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички јединствени претрес о прве две тачке дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 3,4,5,6,7 и 16. тачки дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 10,11,12,13,14. и 15. дневног реда.

Министар одбране Драган Шутановац је, образлажући Стратегију националне безбедности и Стратегију одбране Републике Србије, истакао је да оне представљају важна стратешка документа у области реформе одбране и безбедности и додао да су њихови основни циљеви заштита виталних интереса државе и грађана у тим областима. Он је прецизирао да Стратегија националне безбедности утврђује основе политике безбедности у заштити националних интереса Републике Србије и да основно полазиште овог документа чине суверенитет и територијални интегритет, економски просперитет, социјална стабилност и европска спољнополитичка оријентација. Према његовим речима, Стратегија је усмерена на развој демократије и владавину права, поштовање људских и мањинских права и унапређење сарадње са најутицајнијим субјектима међународне заједнице и државама у региону. Министар одбране је указао на то да се у Стратегији одбране наводи да су витални одбрамбени интереси Србије очување суверености, независности и територијалне целовитости, као и заштита безбедности. Министар је поновио да чланство у европским и другим структурама представља потврду политичке и цивилизацијске зрелости Србије, и нагласио да активно учешће у деловању међународних организација представља национални интерес државе.

До краја дана Народна скупштина је водила заједнички јединствени претрес о прве две тачке дневног реда.

Другог дана рада, 7. октобра, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогу одлуке о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије и Предлогу одлуке о усвајању Стратегије одбране Републике Србије.

У преподневном делу рада председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, изрекла је, у складу са одредбама Пословника, две опомене, а након тога и меру одузимања речи, народној посланици Елени Божић-Талијан, због ремећења реда на седници. Председавајућа је обавестила Народну скупштину да део седнице, у времену од тридесет минута, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате представници ђачких и студентских парламената Четврте београдске гимназије и Економског факултета у Београду и поздравила их у име народних посланика.

До краја рада у преподневном делу, народни посланици обавили су заједнички јединствени претрес о прве две тачке дневног реда седнице.

У поподневном делу рада, народни посланици започели су заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одбрани, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, Предлогу закона о војној, радној и материјалној обавези, Предлогу закона о цивилној служби, Предлогу закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије и Предлогу закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији.

Представник предлагача, министар трговине и услуга Слободан Милосављевић истакао је, представљајући укратко предложена законска решења, да се њима успоставља институционални оквир за уређење и функционисање јединственог система одбране, стичу се услови за убрзан процес реформи система одбране и провесионализације Војске Србије и ситемски уређују области војне, радне и материјалне обавезе, цивилне службе, упоребе Војске Србије у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије и рад војних обавештајних агенција.

До краја дана, народни посланици водили су заједнички начелни претрес о тачкама 3,4,5,6,7 и 16. дневног реда седнице.


Трећег дана, 8. октобра, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о одликовањима Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Владан Батић, Јоргованка Табаковић, Милош Алигрудић, Драган Тодоровић, Злата Ђерић и Вук Динчић затражили су, у складу са чланом 235 Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

Образложење предложеног закона о одликовањима дао је, у име предлагача, министар трговине и туризма Слободан Милосављевић. Он је подсетио да наша земља има најдужу традицију одликовања на Балкану и додао да закон предвиђа три врсте одликовања-ордена, медаља и споменица. Прецизирао је да носиоци одликовања могу бити домаћи и страни држављани, правна лица и други субјекти, као и међународне организације.

Милосављевић је нагласио да се предложеним решењима прописују услови под којима домаћи држављани могу носити одликовања стране државе, зашта је неопходна претходна сагласност Министарства спољних послова.Одликовање указом председника може бити одузето оним носиоцима који нарушавају углед Србије, објаснио је министар и указао на то да закон има 33 члана, који на јединствен начин и прецизно регулишу материју одликовања.

Народна скупштина је у преподневном делу закључила начелну расправу о Предлогу закона о одликовањима Републике Србије.

У поподневном делу рада, народни посланици започели су начелни претрес о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону.

Образлажући предложени закон, министар за дијаспору Срђан Срећковић је рекао да је дијаспора у овом закону дефинисана као економска и политичка емиграција, која је у различитим временским фазама одлазила у иностранство, а да су Срби региону дефинисани као аутохтоно становништво које на тим просторима живи вековима.

До краја дана, Народни посланици водили с начелни претрес о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону.


Четвртог дана рада, 9. октобра, Народна скупштина наставила је расправу о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону и до краја дана закључила начелни претрес о предложеном закону.

Народна скупштина је затим прешла на заједнички јединствено претрес о тачкама 10,11,12,13,14. и 15. дневног реда, али је седница прекинута, јер на седницу нису дошли представници предлагача.

Петог дана рада, 13. октобра, на почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Александра Јанковић, Владан Батић, Милош Алигрудић, Томислав Николић и Александар Мартиновић су у складу са чланом 235. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је заседање заједничким јединственим претресом о Предлогу одлуке о избору Савета Републичке агенције за поштанске услуге, Листи кандидата за члана Савета Републичке радиодифузне агенције, Предлогу одлука о престанку судијске дужности, Предлогу за избор изборног члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката, Предлогу за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из реда адвоката и о Предлогу одлуке о допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Пошто су народни посланици саслушали објашњења овлашћених предлагача аката, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у начелу о Предлогу закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних права вучења одобрених резолуцијама Одбора гувернера бр. 64-3 и бр. 52-4.

Представник предлагача, министар финансија др Диана Драгутиновић упознала је народне посланике са функционисањем овог института и истакла важност доношења овог закона.


Шестог дана рада, 14. октобра, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о трећој тачки дневног реда, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одбрани.

У преподневном делу рада, народни посланици обавили су расправу о амандманима поднетим на овај Предлог закона и започели расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије.

До краја дана, народни посланици обавили су расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије и започели расправу у појединостима о Предлогу закона о војној, радној и материјалној обавези.


Седмог дана рада, 15. октобра, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о Предлогу закона о војној, радној и материјалној обавези.

Пре преласка на дневни ред, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Тодоровић, Наташа Јовановић, Драган Шормаз, Владан Батић, Мирослав Маркићевић и Милош Радуловић су, у складу са чланом 235. Пословника,

затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина је током преподнева обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о војној, радној и материјалној обавези, а у наставку рада водила расправу о амандманима на Предлог закона о цивилној служби.


Осмог дана рада, 16. октобра, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима Предлога закона о цивилној служби.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је претрес Предлога закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, у појединостима.

Народна скупштина је током поподнева почела претрес у појединостима Предлога закона о Војно-безбедносној агенцији и Војно-обавештајној агенцији.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима Предлога закона о Војно-безбедносној агенцији и Војно-обавештајној агенцији.

Деветог дана рада, 21. октобра Народна скупштина започела је претрес у појединостима 8. тачке дневног реда - Предлога закона о одликовањима Републике Србије. На крају претреса завршну реч је, у име предлагача, дао министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић. Он се осврнуо на примедбе које су народни посланици ставили на решења предложена у овом закону и навео разлоге због којих се Влада определила за приступ предлагања мањег броја ордена и медаља. Са шест одликовања и три медаље обухваћене су све области које се вреднују као допринос држави, рекао је Марковић.

Народна скупштина је током поподнева почела је расправу у појединостима о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону.

До краја дана народни посланици водили су претрес о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону у појединостима.

Десетог дана рада, 22. октобра, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону.

Пре преласка на дневни ред, председници односно овлашћени представници посланичких група Александра Јанковић, Милица Војић- Марковић, Томислав Николић, Драган Тодоровић, Сузана Грубјешић, Кенан Хајдаревић, Владан Батић и Саша Дујовић су, у складу са чланом 235. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина је затим водила претрес у појединостима о Предлогу закона о дијаспори и Србима у региону, на који је поднет већи број амандмана. Највише амандмана односило се на дефинисање појма државе матице, избор и сврху оснивања Скупштине дијаспоре и Срба у региону и оснивање Савета за односе са Србима у региону.

У завршној речи, министар за дијаспору Срђан Срећковић захвалио је народним посланицима на њиховом доприносу побољшању Предлога закона и изразио уверење да се овим законом поставља темељ нове, дугорочне политике према дијаспори и Србима у региону.

До краја дана, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних права вучења одобрених резолуцијама Одбора гувернера бр. 64-3 и бр. 52-4.

Закључујући расправу о свим тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години у начелу и појединостима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је као Дан за гласање понедељак, 26. октобар, са почетком у 10 часова.


Дан за гласање


У Дану за гласање, 26. октобра, Народна скупштина изјашњавала се о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила у целини: Предлог одлуке о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије, Предлог одлуке о усвајању Стратегије одбране Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, Предлог закона о војној, радној и материјалној обавези, Предлог закона о цивилној

служби, Предлог закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, Предлог закона о одликовањима Републике Србије и Предлог закона о дијаспори и Србима у региону.

Народна скупштина је у наставку рада усвојила Предлог одлуке о избору Савета Републичке агенције за поштанске услуге, предлоге одлука о престанку судијске дужности, Предлог за избор изборног члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката и Предлог одлуке о допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Народна скупштина није изабрала ни једног од кандидата са Листе кандидата за чланове Савета Републичке радиодифузне агенције и није усвојила Предлог за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из реда адвоката.

Народна скупштина је усвојила у целини и Предлог закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији и Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних права вучења одобрених резолуцијама Одбора гувернера бр. 64-3 и бр. 52-4.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
понедељак, 26. октобар

Цео календар догађаја