Четвртак, 5. март 2009. - Среда, 18. март 2009.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009.години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за четвртак 5. март 2009. године, са почетком у 10,00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за четвртак 5. март 2009. године, са почетком у 10,00 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима

2. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

3. Предлог закона о потврђивању Конвенције о високотехнолошком криминалу

4. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма

5. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система

6. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима

7. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању тероризма

8. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама Европске конвенције о сузбијању тероризма

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Данске о олакшаној

процедури за издавање виза

10. Предлог закона о матичним књигама

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

13. Предлог одлуке о избору чланова Здравственог савета Србије

14. Предлози одлука о престанку функције и о избору чланова Савета Државне ревизорске институције:

- Предлог одлуке о престанку функције члану Савета Државне ревизорске институције

- Предлог одлуке о избору члана Савета Државне ревизорске институције

15. Предлог одлуке о разрешењу судијске дужности

16, Предлог одлуке о престанку судијске дужности

17. Листа кандидата за избор чланова Одбора Агенције за борбу против корупције

18. Предлог одлуке о разрешењу академика Михаила Ђурића функције члана Националног просветног савета

19. Предлог одлуке о разрешењу проф. др Александра Липковског функције члана Националног просветног савета

20. Збирна листа кандидата за избор чланова Националног просветног савета

21. Предлог одлуке о разрешењу др Александра Јовановића функције председника Националног просветног савета

Народна скупштина усвојила је предлог да се о првих десет тачала дневног реда, обави заједнички начелни претрес. Такође, Народна скупштина прихватила је и предлог да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 13,14,15,16. и 17. дневног реда.

Председница Народне скупштине, обавестила је народне посланике да седници присуствују и студенти Правног факултета Универзитета у Приштини.

Народни посланици, започели су рад заједничким начелним претресом о предлозима закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, о спречавању прања новца и финансирања тероризма и о Предлогу закона о матичним књигама.

У име предлагача, Народним посланицима, обратила се министарка правде Снежана Маловић.

Образлажући Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичном поступку, министарка Маловић је истакла да он представља један од услова за придруживање Србије Европској унији и укидање виза грађанима Србије за путовања у државе ЕУ. Доношењем овог закона биће свеобухватно уређен поступак пружања међународне правне помоћи у кривичним поступцима.

Образлажући Предлог закона о матичним књигама, министар за државну управу и локлану самоуправу Милан Марковић истакао је да ће овим законом бити омогућено успостављање националног матичног регистра који је основ за израду регистра грађана и то у складу са важећим европским стандардима, који Србија још нема.

Министарка правде Снежана Маловић је такође, представила Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, којим треба да се унапреди постојећи систем откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма. Предлогом закона успоставља се оквир за превенцију и откривање кривичног дела финансирања тероризма, што ће представљати несумњиву корист за безбедност државе у свеобухватној борби против тероризма, истакла је министарка.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о: Предлогу закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима; Предлогу закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Предлогу закона о матичним књигама.

Другог дана рада, током преподнева, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о високотехнолошком криминалу, Предлогу закона о потврђивању Конвенције савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма, Предлогу закона о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система,Предлогу закона о потврђивањуКонвенције Савета Европе о борби против трговине људима, Предлогу закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању тероризма, Предлогу закона о потврђивању Протокола о изменама Европеке конвенције о сузбијању тероризма, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Данске о олакшаној процедури за издавање виза.

Представљајући предлоге законе, министарка правде Снежана Маловић указала је на њихов значај за приступање Србије Европској унији, хармонизацију домаћег са европским законодавством и за укидање виза грађанима Србије за путовања у иностранство.

Она је нагласила да ће се усвајањем ових закона обезбедити услови за стављање Србије на “белу“ шенген листу, али и нормативни амбијент за ефикасније сузбијање свих облика криминала.

У наставку рада, Народна скупштина отпочела је начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, који је образложила министарка финансија Диана Драгутиновић. Она је рекла да је важећи Закон, донет 2005. године, неопходно ускладити са Уставом Србије. Основи разлог за измене закона су, међутим, проширење списка субјеката-корисника експропријације, као и допуна одредби о могућности утврђивања јавног интереса и о уређењу накнада.

До краја радног дана, Народна скупштина обавила је начени претрес о овом предлогу закона.

Трећег дана рада, народни посланици обавили су начелни претрес Предлога закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

У име предлагача, народним посланицима, обратила се министарка финансија др Диана Драгутиновић. Образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, министарка Драгутиновић рекла је да предложени сет решења покушава да од пореске управе, односно пореске администрације, направи сервис бизниса, односно управу која је оријентисана према клијенту. За то је било потребно променити нека решења, повећати сигурност пореских обвезника и појачати капацитет пореске управе, истакла је министарка финансија.

Председавајућа Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине, изрекла је опомене народним посланицима због кршења чл. 103. и 104. Пословника, односно ометања говорника и непоштовања достојанства Народне скупштине следећим народним посланицима: Милану Веселиновићу, Драгану Живкову, Милану Шкрбићу, Јадранку Вуковићу, Радиши Илићу, Слободану Вуковићу, Владану Јеремићу, Милану Аврамовићу, Доброславу Прелићу, Бојану Младеновићу, Срети Перићу, Сулејману Спаху, Миодрагу Крстину, Влади Милојковићу, Душану Марићу, Зорану Поповићу, Душанки Плећевић, Радици Јоцић, Гордани Пауновић-Милосављевић, Драгану Стевановићу, Лидији Димитријевић, Љубиши Петковићу, Момиру Марковићу и Драгану Тодоровићу, коме је одузета реч за време трајања ове седнице, јер су му биле већ изречене две мере опомене. Народним посланицима Милану Шкрбићу и Сулејману Спаху изречена је и друга опомена.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору чланова Здравственог савета Србије, Предлозима одлука о престанку функције и о избору чланова Савета Државне ревизорске институције, Предлогу одлуке о разрешењу судијске дужности, Предлогу одлуке о престанку судијске дужности и Листи кандидата за избор чланова Одбора Агенције за борбу против корупције.

Председница Народне скупштине, проф. др Славица Ђукић-Дејановић изрекла је опомене народним посланицима Марку Миленковићу и Милораду Крстину.

Четвртог дана рада, 11. марта, Народна скупштина наставила је са разматрањем преосталих тачака дневног реда ове седнице.

У преподневном делу, Народна скупштина је обавила заједнички јединствени претрес о: Предлогу одлуке о разрешењу академика Михаила Ђурића функције члана Националног просветног савета, Предлогу одлуке о разрешењу проф. др Александра Липковског функције члана Националног просветног савета, Збирној листи кандидата за избор чланова Националног просветног савета и о Предлогу одлуке о разрешењу др Александра Јовановића функције председника Националног просветног савета. У расправи је указано на важну улогу Националног просветног савета у систему образовања, као и на његову обавезу да сачини националну стратегију развоја образовања и васпитања.

У наставку седнице, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Петог дана рада, 12. марта, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, Предлогу закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Предлогу закона о матичним књигама.

У наставку седнице, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о експропријацији.

Шестог дана рада, 13. марта, народни посланици обавили су расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о експропријацији и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председавајућа, подпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, одредила је среду 18. март, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, који је подпредседница Народне скупштине Гордана Чомић заказала за 18. март, са почетком у 10 часова, Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и о спречавању прања новца и финансирања тероризма, затим, предлоге закона о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу и конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма, као и Предлог закона о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система.

Народна скупштина је, у наставку рада, усвојила у целини предлоге закона о потврђивање конвенција Савета Европе о борби против трговине људима и о спречавању тероризма, Протокола о изменама Европске конвенције о сузбијању тероризма и Споразума између Република Србије и Краљевине Данске о олакшаној процедури за издавање виза.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о матичним књигама, о изменама и допунама Закона о експропријацији и о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и предлоге одлука о избору чланова Здравственог савета Србије, о престанку функције и о избору члана Савета Државне ревизорске институције и о разрешењу и престанку судијске функције.

Народна скупштина је такође за чланове Одбора Агенције за борбу против корупције изабрала др Зорана Стојиљковића, Соњу Лихт, др Тању Мишчевић, Милеву Гајинов, др Евицу Петровић, др Бранка Лубарду, др Чедомира Чупића, др Слободана Бељанског и Златка Минића. Усвојени су предлози одлука о разрешењу академика Михаила Ђурића и проф. др Александра Липковског функције члана Националног просветног савета, др Александра Јовановића функције председника Националног просветног савета и са Збирне листе изабрала чланове Националног просветног савета.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине је закључила Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја