6. март 2018. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

6. март 2018. Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Уторак, 6. март 2018.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години за уторак, 6. март, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Марко Ђуришић, Јован Јовановић, др Дијана Вукомановић, Иван Костић, Радослав Милојичић, Љупка Михајловска, Александар Шешељ, Јосип Броз, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина констатовала је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, престанак мандата, пре истека времена на који су изабрана, народној посланици Весни Ракоњац, даном подношења оставке.

У наставку рада Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народној посланици Сандри Божић, са изборне листе Александар Вучић- Србија побеђује.

Народни посланици прихватили су предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 18. и заједнички јединствени претрес о тачкама 19. до 32. дневног ред седнице.

У наставку рада Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о странцима, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о азилу и привременој заштити, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о граничној контроли, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о националном ДНК регистру, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о јединственом матичном броју грађана, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама Закона о јавном реду и миру, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL), који је поднела Влада;
 19. Предлог одлуке о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 20. Предлог одлуке о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 21. Предлог одлуке о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 22. Предлог одлуке о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије, који је поднела Влада;
 23. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 24. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 25. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 26. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 27. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 28. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 29. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 30. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 31. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднеo народни посланик Саша Радуловић;
 32. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднео народни посланик Горан Ћирић;
Другог дана рада, 7. марта, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 18. дневног реда седнице. Предложене законе народним посланицима образложио je представник предлагача, потпредседник Владе Републике Србије, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић.

На почетку трећег дана рада, 8.марта, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић честитао је Међународни дан жена, 8.март.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф.др Војислав Шешељ, Мариника Тепић, Мирослав Алексић, др Санда Рашковић Ивић, Милија Милетић, Нада Лазић, др Ана Стевановић, Зоран Радојичић, Неђо Јовановић, Гордана Чомић и проф.др Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је, и до краја дана обавила, заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 18.дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 9. марта, Народна скупштина је започела заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 19. до 32. дневног ред седнице.

Предлоге одлука образложили су представници предлагача, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић, изборни члан Високог савета судства Иван Јовичић и изборни члан Државног већа тужилаца Сандра Кулезић.

Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 19. до 32. дневног ред седнице.

У току рада, Народна скупштина је, у складу са чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, већином гласова народних посланика уврстила два предлога одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, које је поднела Посланичка група Српска напредна странка и Предлог за разрешење генералног секретара Народне скупштине Светиславе Булајић, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић, као 33, 34. и 35. тачку дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.

Након што је Народна скупштина обавила јединствени претрес о тачкама 33, 34. и 35. дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић одредио је петак, 9. март са почетком у 16.08 часова, као Дан за гласање о тачкама 33 - 35. дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.

Дан за гласање о тачкама 33, 34. и 35. дневног реда

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова усвојила два предлога одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, које је поднела Посланичка група Српска напредна странка. У Дану за гласање, Народна скупштина је разрешила Светиславу Булајић дужности генералног секретара Народне скупштине.

Резултати гласања:

33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине (СНС)

34. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине (СНС)

35. Предлог за разрешење генералног секретара Народне скупштине Светиславе Булајић

Петог дана рада, 12. марта, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда - Предлогу закона о странцима.

На основу члана 90. став 1. Пословника народне скупштине, седници је присуствовао представник предлагач, потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић.

Шестог дана рада, 13. марта, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Јован Јовановић, Ђорђе Комленски, Марко Ђуришић, Ђорђе Вукадиновић, Олена Папуга, Гордана Чомић, Татјана Мацура, Бошко Обрадовић, Неђо Јовановић и Жељко Сушец затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о странцима.

Седмог дана рада, 14. марта, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о тачкама 1. до 10. дневног реда седнице.

Током рада председавајући седници потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић поздравио је у име Народне скупштине и у лично име делегацију Републике Кореје на челу са потпредседником Парламента Републике Кореје Ђу Сон Парком, који су пратили део седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је четвртак, 22. март 2018. године, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. до 32. дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.

Дан за гласање о тачкама 1. до 32. дневног реда

У Дану за гласање, 22. марта, Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог закона о странцима, Предлог закона о азилу и привременој заштити, Предлог закона о граничној контроли, Предлог закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, Предлог закона о националном ДНК регистру, Предлог закона о јединственом матичном броју грађана, Предлог закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији и Предлог закона о изменама Закона о јавном реду и миру.

Током рада председавајући седници потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић поздравио је у име Народне скупштине и у лично име ђаке гимназије „Креативно Перо“ који су са галерије велике сале, пратили део седнице Народне скупштине.

Народна скупштина је у наставку седнице усвојила и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона, Предлог закона о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL).

Народни посланици усвојили су и Предлог одлуке о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије, Предлог одлуке о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама, Предлог одлуке о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности, Предлог одлуке о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије, Предлог одлуке о избору председника судова, Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца без оспорених кандидата, које Народна скупштина није изабрала, Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда, Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду, Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу, Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару, Предлог одлуке о избору председника судова, Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о странцима, у целини

2. Предлог закона о азилу и привременој заштити, у целини

3. Предлог закона о граничној контроли, у целини

4. Предлог закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, у целини

5. Предлог закона о националном ДНК регистру, у целини

6. Предлог закона о јединственом матичном броју грађана, у целини

7. Предлог закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, у целини

10. Предлог закона о изменама Закона о јавном реду и миру, у целини

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона

18. Предлог закона о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL)

19. Предлог одлуке о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије

20. Предлог одлуке о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама

21. Предлог одлуке о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности

22. Предлог одлуке о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије

23. Предлог одлуке о избору председника судова

24. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

25. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

26. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда

27. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду

28. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу

29. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару

30. Предлог одлуке о избору председника судова

31. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије (Саша Радуловић)

32. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије (Горан Ћирић)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Видео (30)

Уторак, 6. март 2018. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (I)

Уторак, 6. март 2018. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (II)

Уторак, 6. март 2018. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (III)

Уторак, 6. март 2018. | Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (IV)

Среда, 7. март 2018. | наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.03.2018. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 25


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2