7. март 2013. Припадници почасне јединице Војске Србије испред Народне скупштине пред Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

7. март 2013. Припадници почасне јединице Војске Србије испред Народне скупштине пред Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

Четвртак, 7. март 2013.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Потпредседница Народне скупштине Весна Ковач сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години, за четвртак, 7. март 2013. године, са почетком у 10 часова.


Првој седници председавала је потпредседница Народне скупштине Весна Ковач.
На почетку Првог редовног заседања, државну химну Републике Србије извео је Мешовити црквени хор “Свети Јован Крститељ” из Бачке Паланке.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о ефикасном коришћењу енергије, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, који је поднела Влада
4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I), који је поднела Влада,

6. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада,

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада,
10. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије,
11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела потпредседница Народне скупштине Весна Ковач,
12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије, са исправком.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. и 2. дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о тачкама 4, 5, 6, 7, 8. и 9. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Захарије Трнавчевић, Олгица Батић, Милорад Стошић, Бојан Ђурић, Дубравка Филиповски, Предраг Марковић, др Слободан Самарџић, проф. др Душан Милисављевић и др Драгомир Карић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу седнице, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о ефикасном коришћењу енергије и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију. Предложене законе образложила је министарка енергетике, развоја и животне средине Зорана Михајловић.


До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. и 2. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 8. марта, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић честитао је свим женама Србије, посебно народним посланицама, Међународни дан жена 8. март.

Народна скупштина наставила је рад начелним претресом Предлога закона о посебним условима за упис права својине на објектимаизграђеним без грађевинске дозволе, који је народним посланицима представио министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић обавестио је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине прате студенти Правног факултета и Eвропске асоцијације студената права и поздравио их у име народних посланика и у своје име.

До краја рада, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о посебним условима за упис права својине на објектимаизграђеним без грађевинске дозволе.

Трећег дана, 11. марта, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, који је образлагао министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић.

У преподневном делу рада Народна скупштина обавила је начелни претрес о овом Предлогу закона и наставила рад заједничким јединственим претресом о тачкама 4, 5, 6, 7, 8. и 9. дневног реда седнице, које је образложио представник предлагача, министар финансија и привреде Млађан Динкић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I), Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области одбране, Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања.

Народна скупштина обавила је и заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда седнице, односно, о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије и о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, као и јединствени претрес о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије, са исправком.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, обавестила је народне посланике да ће Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години бити прекинута, ради одржавања Прве посебне седнице Народне скупштине у 2013. години.

Четвртог дана, 13. марта, Народна скупштина је, у преподневном делу седнице, водила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о ефикасном коришћењу енергије.

У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Петог дана, 14.марта, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Жика Гојковић, Олена Папуга, Мирослав Маркићевић, Зоран Остојић, Јелена Травар Миљевић, Слободан Самарџић, Весна Марјановић и Љубиша Стојмировић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, одредила је петак, 15.март, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013.години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 15. марта, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о ефикасном коришћењу енергије и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију.

Већином гласова народних посланика усвојен је Предлог закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I), Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања.
Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије .
У дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Прве седнице Првог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о ефикасном коришћењу енергије, у целини

2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију

3. Предлог закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, у целини

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије

5. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I)

6. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области одбране

8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања

10. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије

11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела потпредседница Народне скупштине Весна Ковач

12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије, са исправкомПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 4. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја