Уторак, 2. март 2010. - Уторак, 23. март 2010.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010.години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 2. март 2010. године, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, народни посланици Чедомир Јовановић, Слободан Самарџић, Велимир Илић, Јоргованка Табаковић, Јован Дамјановић и Драган Тодоровић искористили су своје право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од државних институција.Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:1. Предлог Царинског закона, који је поднела Влада Републике Србије;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, који је поднела Влада Републике Србије;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада Републике Србије;

4. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, са Erste Bank а.д. Нови Сад као агентом, Marfin Bank а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад, који је поднела Влада Републике Србије;

5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Banca Intesa“ а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, који је поднела Влада Републике Србије;

6. Предлог закона о предшколском васпитању и образовању, који је поднела Влада Републике Србије;

7. Предлог закона о ученичком и студентском стандарду, који је поднела Влада Републике Србије;

8. Предлог закона о дивљачи и ловству, који је поднела Влада Републике Србије;

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, који је поднела Влада Републике Србије;

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, који је поднела Влада Републике Србије;

11. Предлог закона о Српској академији наука и уметности, који је поднела Влада Републике Србије;

12. Предлог закона о ознакама географског порекла, који је поднела Влада Републике Србије;

13. Предлог закона о амнестији, који је поднела Влада Републике Србије;

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, који је поднела Влада Републике Србије;

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, који је поднела Влада Републике Србије;

16. Предлог закона о потврђивању Уговора о патентном праву, који је поднела Влада Републике Србије;

17. Предлог закона о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године, који је поднела Влада Републике Србије;

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о полицијској сарадњи, који је поднела Влада Републике Србије;

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о полицијској сарадњи у борби притив криминала, који је поднела Влада Републике Србије;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума измеђи Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у борби против илегалне трговине и злоупотребе наркотика и психотропних супстанци, тероризма и других тешких кривичних дела, који је поднела Влада Републике Србије;

21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о реадмисији лица која незаконито бораве са Протоколом о примени Споразума, који је поднела Влада Републике Србије;

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о полицијској сарадњи, који је поднела Влада Републике Србије;

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан, са Протоколом о спровођењу Споразума, који је поднела Влада Републике Србије;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о реадмисији лица која незаконито бораве, који је поднела Влада Републике Србије;

25. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, који је поднела Влада Републике Србије;

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола, који је поднела Влада Републике Србије;

27. Предлог закона о потврђивању између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају, који је поднела Влада Републике Србије;

28. Предлог закона о потврђивању Споразума о одређивању граничних прелаза између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине, који је поднела Влада Републике Србије;

29. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Редефинисање краткорочног дуга, изградња подземног складишта гаса и одржавање мрежа за пренос и дистрибуцију гаса) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада Републике Србије;

30. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2, који је поднела Влада Републике Србије;

31. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти, који је поднела Влада Републике Србије;

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о статусу интернационалне школе у Београду, који је поднела Влада Републике Србије;

33. Листа кандидата за избор једног члана Савета Републичке радиодифузне агенције, коју су поднели овлашћени предлагачи;

34. Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднела Влада Републике Србије;

35. Предлог за избор заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, коју је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

36. Захтев за разрешење функције члана Здравственог савета Републике Србије, коју је поднео проф.др Слободан Јанковић;

37. Предлог одлуке о утврђивању састава сталне делегације Народне скупштине Републике Србије при Парламентарној скупштини Франкофоније, који је поднела председница Народне скупштине Републике Србије;

38. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС)-Јединствена Србије (ЈС).Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1,2,3,4 и 5 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес и јединствени претрес о тачкама 6,7 и 32 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес и јединствени претрес о тачкама 8 и 31 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес и јединствени претрес о тачкама 9,10,11,12,16 и 17 дневног реда седнице; заједнички јединствени претрес о тачкама 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 и 28 дневног реда седнице; заједнички јединствени претрес о тачкама 29 и 30 дневног реда седнице; као о заједнички јединствени претрес о тачкама 33,34,35,36,37 и 38 дневног реда седнице.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу Царинског закона, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, са Erste Bank а.д. Нови Сад као агентом, Marfin Bank а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Banca Intesa“ а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад. Народним посланицима предложене законе образложила је представник предлагача, министарка финансија Диана Драгутиновић.

У наставку рада, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, престанак мандата пре истека времена на које је изабран народном посланику Момчилу Спасићу, изабраном са Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о првих пет тачака дневног реда седнице.

Другог дана рада, 3. марта, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о предшколском васпитању и образовању, Предлогу закона о ученичком и студентском стандарду и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о статусу интернационалне школе у Београду.

Новине у предложеним законима образложио је министар просвете Жарко Обрадовић.

До краја радног дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о сва три предлога закона.


Трећег дана рада, 4. марта, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 8 и 31 дневног реда седнице -Предлогу закона о дивљачи и ловству и Предлогу закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Александра Јанковић, Чедомир Јовановић и Радојко Обрадовић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.

У поподневном делу седнице Народна скупштина је, на основу Извештаја Републичке изборне комисије и предлога Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народном посланику Владимиру Илићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о дивљачи и ловству и о потврђивању Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти.


Четвртог дана рада, 5. марта, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, Предлогу закона о Српској академији наука и уметности, Предлогу закона о ознакама географског порекла, Предлогу закона о потврђивању Уговора о патентном праву и Предлогу закона о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године.

Народним посланицима предложене законе образложио је представник предлагача, потпредседник Владе и министар за науку и технолошки развој Божидар Ђелић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 9,10,11,12,16. и 17. дневног реда седнице.Петог дана рада, 9. марта, Народна скупштина наставила је рад разматрањем Предлога закона о амнестији, у начелу.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Мирослав Маркићевић, Радојко Обрадовић и Борис Алексић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.

У име предлагача закона - министарстава правде и дијаспоре, Предлог закона о амнестији образложила је министарка правде Снежана Маловић.

До краја радног дана, Народна скупштина завршила је начени претрес о Предлогу овог закона.


Шестoг данa, 10. марта, Народна скупштина наставила је рад начелном расправом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру Републике Србије, који је Влада предложила по хитном поступку. Измене и допуне овог закона образложио је министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић.

Током дана, Народна скупштина водила је и закључила начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру Републике Србије.

У наставку рада, Народна скупштина почела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, о коме је говорио министар за инфраструктуру Милутин Мркоњић.

До краја рада, Народна скупштина обавила је начелну расправу и о Предлогу овог закона.


Седмог дана рада, 11. марта, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона по тачкама 18. до 28. дневног реда седнице.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Мирослав Маркићевић, Милош Алигрудић и Драган Стевановић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.

Народним посланицима, предложене законе, образложио је представник предлагача први потпредседник Владе – заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Редефинисање краткорочног дуга, изградња подземног складишта гаса и одржавање мрежа за пренос и дистрибуцију гаса) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2.

Народним посланицима, предложене законе, образложила је представник предлагача министарка за национални инвестициони план мр Верица Калановић.


Осмог дана рада, 12. марта, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 33,35,36,37 и 38 дневног реда:

Листи кандидата за избор једног члана Савета Републичке радиодифузне агенције, коју су поднели овлашћени предлагачи, Предлогу за избор заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, коју је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Захтеву за разрешење функције члана Здравственог савета Републике Србије, коју је поднео проф.др Слободан Јанковић, Предлогу одлуке о утврђивању састава сталне делегације Народне скупштине Републике Србије при Парламентарној скупштини Франкофоније, који је поднела председница Народне скупштине Републике Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС)-Јединствена Србије (ЈС).

На почетку рада председавајућа седници, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић подсетила је народне посланике да је Влада повукла из процедуре Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о овим тачкама дневног реда.


Деветог дана рада, 16. марта, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу Царинског закона.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Тодоровић, Мирослав Маркићевић и Радојко Обрадовић, затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, са Erste Bank а.д. Нови Сад као агентом, Marfin Bank а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Banca Intesa“ а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад и о Предлогу закона о предшколском васпитању и образовању.Десетог дана рада, 17. марта, Народна скупштина је наставила рад претресом у појединостима о Предлогу закона о ученичком и студентском стандарду.

У преподневном делу рада, народни посланици водили су расправу о амандманима поднетим на овај Предлог закона.

У поподневном делу рада Народна скупштина окончала је претрес у појединостима о Предлогу закона о ученичком и студентском стандарду и започела расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о дивљачи и ловству.

До краја дана Народна скупштина обавила је расправу у појединостима и о овом Предлогу закона.


Једанаестог дана рада, 18. марта, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Александра Јанковић, Владимир Милентијевић, Драган Тодоровић и Нада Колунџија затражили су, у складу са чланом 235 Пословника, обавештења и објашњења.

Народна скупштина је, на основу Извештаја Републичке изборне комисије и предлога Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народном посланику Лидији Димитријевић, изабраноj са Изборне листе Српска радикална странка-др Војислав Шешељ.

У току преподнева, Народна скупштина је завршила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, а потом и о амандманима на Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности.

У поподневном делу седнице, вођена је расправа у појединостима о Предлогу закона о Српској академији наука и уметности.

До краја рада, завршена је расправа и о амандманима на Предлог тог закона.

Народна скупштина почела је дванаести дан рада, 19. марта, претресом у појединостима о Предлогу закона о ознакама географског порекла.
У току преподневног дела седнице народни посланици закључили су расправу у појединостима о Предлогу овог закона и и о Предлогу закона о амнестији.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о превозу у међународном друмском саобраћају.
Закључујући расправу о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години у начелу и појединостима, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић одредио је уторак, 23 март, са почетком у 12 часова, као Дан за гласање.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 23. марта, Народна скупштина изјашњавала се о тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила у целини: Предлог Царинског закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о задуживању Републике Србије код Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, са Erste Bank а.д. Нови Сад као агентом, Marfin Bank а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Banca Intesa“ а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, Предлог закона о предшколском васпитању и образовању, Предлог закона о ученичком и студентском стандарду, Предлог закона о дивљачи и ловству, Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, Предлог закона о Српској академији наука и уметности, Предлог закона о ознакама географског порекла, Предлог закона о амнестији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, Предлог закона о изменама и допунама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају, Предлог закона о потврђивању Уговора о патентном праву, Предлог закона о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о полицијској сарадњи у борби притив криминала, Предлог закона о потврђивању Споразума измеђи Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у борби против илегалне трговине и злоупотребе наркотика и психотропних супстанци, тероризма и других тешких кривичних дела, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о реадмисији лица која незаконито бораве са Протоколом о примени Споразума, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан, са Протоколом о спровођењу Споразума, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о реадмисији лица која незаконито бораве, Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају, Предлог закона о потврђивању Споразума о одређивању граничних прелаза између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине, Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Редефинисање краткорочног дуга, изградња подземног складишта гаса и одржавање мрежа за пренос и дистрибуцију гаса) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2, Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти и Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о статусу интернационалне школе у Београду.

Већином гласова, Народна скупштина изабрала је за члана Савета Републичке радиодифузне агенције Гордану Сушу.

Народна скупштина је већином гласова изабрала Александра Ресановића за заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

У наставку рада, Народна скупштина донела је Одлуку о разрешење функције члана Здравственог савета Републике Србије проф. др Слободана Јанковића.

Народна скупштина је усвојила и Предлог одлуке о утврђивању састава сталне делегације Народне скупштине Републике Србије при Парламентарној скупштини Франкофоније и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја