Среда, 2. март 2011. - Четвртак, 31. март 2011.

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за уторак, 2. март 2011. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о социјалној заштити, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о спорту, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године, који је поднела Влада;

6. Предлог одлуке о Програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је поднела Влада ;

9. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd по задужењу општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток, који је поднела Влада ;

10. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској институцији KfW по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'' (Пројекат рехабилитације ХЕ Зворник), који је поднела Влада ;

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о кредиту између Европске уније и Републике Србије и Народне банке Србије, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Меморандума између Савета министара Републике Албаније и Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Републике Србије, Владе Републике Словеније, Владе Републике Хрватске и Владе Црне Горе о регулисању дуга Републике Албаније по обрачунима везаним за робни промет између Републике Албаније и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Трећег додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изменама и допунама Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан са Протоколом између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о спровођењу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о регулисању режима пограничног саобраћаја, који је поднела Влада;

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Већа министара Босне и Херцеговине о полицијској сарадњи, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша, који је поднела Влада;

21. Предлог закона о потврђивању завршних аката Светске конференције о радио – комуникацијама (WRC-07), који је поднела Влада;

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о ветеринарској сарадњи, који је поднела Влада;

23. Предлог одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичке агенције за електронске комуникације, који је поднела Влада ;

24. Предлози кандидата за председника и чланове Фискалног савета, које су поднели овлашћени предлагачи: председник Републике, гувернер Народне банке Србије и министар финансија;

25. Листа кандидата за избор једног члана Савета Републичке радиодифузне агенције из реда Конференције универзитета Србије, коју је утврдио Одбор за културу и информисање Народне скупштине;

26. Предлог кандидата за члана Одбора Агенције за борбу против корупције, који је поднела Влада ;

27. Предлог одлуке о избору члана Здравственог савета Србије, који је поднела Влада;

28. Предлог закона о потврђивању Уговора којим се регулише одговорност за накнаду трошкова између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

29. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међунардоним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић.

На почетку седнице, председница Народне скупштине је, у име народних посланика и у своје име поздравила чланове Хора “Свети Кнез Лазар” из Крушевца, који су отпевали државну химну Републике Србије.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 4, 5 и 6 дневног реда седнице, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 28. дневног реда седнице , заједнички претрес о тачкама од 14 до 22 дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 23, 24, 25, 26. 27 и 29. дневног реда.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи. У име предлагача, предложене измене и допуне образложио је министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић. Он је истакао да ће предложеним изменама и допунама бити настављене реформе и увођење реда у грађевинарству, убрзаће се издавање грађевинских дозвола и завршетак легализације 790 хиљада пријављених објеката. Србија ће, према његовим речима, у наредних неколико година први пут у својој историји бити покривена планским и урбанистичким документима.


До краја првог дана рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, у начелу.


Другог дана рада, 3. марта, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о социјалној заштити.

Пре почетка рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милош Алигрудић, Бојан Ђурић, Срђан Спасојевић и Драган Тодоровић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Предложен закон образложио је министар рада и социјалне политике Расим Љајић.

Народна скупштина је до краја дана обавила начелни претрес о Предлогу закона о социјалној заштити.

Трећег дана рада, 7. марта, Народна скупштина наставила је рад претресом о Предлогу закона о спорту, у начелу.

У име предлагача, министарка за омладину и спорт Снежана Самарџић-Марковић образложила је основна начела на којима почива предложени закон и најзначајније новине у Предлогу закона.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, престанак мандата пре истека времена на које је изабран народном посланику Сави Чојчићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију – Борис Тадић.

До краја дана, Народна скупштина закључила на претрес у начелу о Предлогу закона о спорту.Четвртог дана рада, 8. марта, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о

Предлогу закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, Предлогу закона о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године и Предлогу одлуке о Програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године.

На почетку седнице, председавајућа седници потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић је у име председнице Народне скупштине проф. др Славице Ђукић-Дејановић и у име свих народних посланика, честитала свима у Србији 8. март, међународни Дан жена.

Пре почетка рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Слободан Самарџић, Риза Халими, Јован Дамјановић, Драган Тодоровић, Мирослав Маркићевић и Мирко Чикириз затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.До краја рада у преподневном делу седнице народни посланици водили су заједнички начелни и јединствени претрес о предложеним законима, након чега је председавајућа седници потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, прекинула рад због одржавања Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2011.години.Председавајућа седници обавестила је народне посланике да ће о наставку Прве седнице Првог редовног заседања бити благовремено обавештени, као и да ће се рад наставити заједничким начелним и јединственим претресом о предлозима закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. Године, о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године и о Програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године.


Петог дана рада, 14. марта, Народна скупштина наставила је Прву седницу Првог редовног заседања у 2011. години.

На почетку рада, Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Гордане Чомић да се по хитном поступку у дневни ред ове седнице уврсте Предлог кандидата за избор изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, који је Народној скупштини поднело Државно веће тужилаца и Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија, који је поднео Високи савет судства.

У наставку рада, Народна скупштина констатовала је оставке министара у Влади Србије који су поднели оставке на дужност.

Потврђене су оставке министара: финансија Диане Драгутиновић, пољопривреде Саше Драгина, рударства и енергетике Петра Шкундрића, трговине и услуга Слободана Милосављевића, за телекомуникације и информационо друштво Јасне Матић, културе Небојше Брадића, вера Богољуба Шијаковића, за људска и мањинска права Светозара Чиплића, за науку и технолошки развој Божидара Ђелића, за инфраструктуру Милутина Мркоњића, за државну управу и локалну самоуправу Милана Марковића, просвете Жарка Обрадовића, животне средине и просторног планирања Оливера Дулића и за дијаспору Срђана Срећковића.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић прекинула је рад Прве седнице Првог редовног заседања у 2011. години, како би, по члану 101. став 1 Пословника, почела са радом Друга посебна седница Народне скупштине у 2011. години.


Шестог дана рада, 15. марта, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединственим претрес о Предлогу закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, Предлогу закона о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године и Предлогу одлуке о Програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године.

Пре почетка рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Тодоровић, Чедомир Јовановић, Милош Алигрудић и Драган Шормаз затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из дневног реда по тачкама 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 28. дневног реда.

Представник предлагача, потпредседник Владе Божидар Ђелић образложио је осам законских предлога из области финансија.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима ових закона.Седмог дана рада, 16. марта, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона из дневног реда под тачкама 14. до 22.

На почетку рада, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић - Дејановић замолила је народне посланике да минутом ћутања одају пошту жртвама катастрофе у Јапану.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичке агенције за електронске комуникације, Предлозима кандидата за председника и чланове Фискалног савета, Листи кандидата за избор једног члана Савета Републичке радиодифузне агенције из реда Конференције универзитета Србије, Предлогу кандидата за члана Одбора Агенције за борбу против корупције, Предлогу одлуке о избору члана Здравственог савета Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међунардоним парламентарним институцијама.

Осмог дана рада, 17. марта, на почетку седнице, Народна скупштина је минутом ћутања одала пошту жртвама земљотреса у Јапану.

Народна скупштина водила је јединствен претрес о Предлогу кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, који је Народној скупштини поднело Државно веће тужилаца и Предлогу одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија, који је поднео Високи савет судства.

Председници, односно овлашћени представници посланичких група Вјерица Радета, Милош Алигрудић, Велимир Илић, Кенан Хајдаревић и Верољуб Арсић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Предлог кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом образложила је председница Државног већа тужилаца Загорка Доловац.

Државно веће тужилаца је за изборне чланове тог већа предложило: из реда вишег тужилаштва Бранка Стаменковића из Београда, а из реда основних јавних тужилаштава Данијелу Синђелић из Београда и Мајду Ракић из Краљева.

Високи савет судства предложио је за изборне чланове тог тела: Мирјану Ивић из Београда, судију у Врховном касационом суду, Милимира Лукића, судију у Апелационом суду у Београду, Александра Стоиљковског, судију у Привредном суду у Зрењанину, Благоју Јакшићу, судију у Вишем прекршајном суду, Соњу Видановић, судију Основног суда у Суботици и Бранку Банчевић, судију у Апелационом суду у Новом Саду. Предлог кандидата образложила је председница Високог савета судства Ната Месаровић.

До краја рада, Народна скупштина закључила је јединствени претрес о предложеним кандидатима за изборне чланове Државног већа тужилаца и Високог савета судства.

Деветог дана рада, 22. марта, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Зоран Красић, Чедомир Јовановић и Александар Пејчић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.У преподневном делу седнице, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, да је престао мандата пре истека времена на које је изабрана народном посланику Елизабет Пауновић, изабраној са Изборне листе За европску Србију – Борис Тадић, и то даном подношења оставке.До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.Десетог дана рада, 23. марта, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о социјалној заштити.


Једанаесетог дана рада, 24. марта, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о спорту.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Синиша Стаменковић, Мирослав Петковић и Мићо Роговић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, у име народних посланика и у своје име поздравила групу студената из Бора, који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

У току преподневног рада, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић обавестио је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група срењошколаца, чланова Уније средњошколских парламената из Пожаревца и поздравио их у име народних посланика и у своје име.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, да су се стекли услови за потврђивање мандата народном посланику Славиши Златановићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес о Предлогу Закона о спорту, у појединостима.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посдланике да ће се у уторак, 29. марта у 11,30 часова на посебној седници Народне скупштине обратити европски комесар за проширење Штефан Филе.
Дванаестог дана рада, 29. марта, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о предлозима закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и Закона о попису пољопривреде 2011. године.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Мирослав Маркићевић, Жељко Томић, Јоргованка Табаковић, Драган Тодоровић и Мирко Чикириз затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.


Тринаестог дана рада, 30. марта, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

У току рада, председница Народне скупштине проф. др. Славица Ђукић- Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице са галерије Велике сале прати група грађана, као и делегација Министарства унутрашњих послова СР Немачке, коју предводи др. Оле Шредер.

Четрнаестог дана рада, 31. марта, Народна скупштина је, по хитном поступку, у дневни ред Прве седнице уврстила Предлог кандидата за избор изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, који је Народној скупштини 28. марта 2011. године поднело Државно веће тужилаца и Предлог одлуке о избору заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић.

Председница Државног већа тужилаца Загорка Доловац је, у име предлагача, образложила Предлог кандидата за избор изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом.

Након отварања седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Тодоровић, Мирослав Маркићевић, Константин Арсеновић и Зоран Шами затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Народна скупштина закључила је јединствен претрес о Предлогу кандидата за избор изборних чланова Државног већа тужилаца и Предлогу одлуке о избору заменика чланова одбора Народне скупштинеПошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић - Дејановић одредила је четвртак, 31. март 2011. године, са почетком у 12,00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.Дан за гласањеУ Дану за гласање, 31. марта, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о социјалној заштити, Предлог закона о спорту, Предлог закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, Предлог закона о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године, Предлог одлуке о Програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину и Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd по задужењу општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској институцији KfW по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'' (Пројекат рехабилитације ХЕ Зворник), Предлог закона о потврђивању Споразума о кредиту између Европске уније и Републике Србије и Народне банке Србије, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Предлог закона о потврђивању Меморандума између Савета министара Републике Албаније и Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Републике Србије, Владе Републике Словеније, Владе Републике Хрватске и Владе Црне Горе о регулисању дуга Републике Албаније по обрачунима везаним за робни промет између Републике Албаније и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Предлог закона о потврђивању Уговора којим се регулише одговорност за накнаду трошкова између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Трећег додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изменама и допунама Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан са Протоколом између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о спровођењу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о регулисању режима пограничног саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Већа министара Босне и Херцеговине о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша, Предлог закона о потврђивању завршних аката Светске конференције о радио – комуникацијама (WRC-07) и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о ветеринарској сарадњи.

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичке агенције за електронске комуникације.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика, на предлог председника Републике изабрала др Павла Петровића за председника Фискалног савета, на предлог гувернера Народне банке Србије др Владимира Вучковића за члана Фискалног савета и, на предлог министра финансија, Николу Алтипармакова за члана Фискалног савета.

Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина је за члана

Савета Републичке радиодифузне агенције из реда Конференције универзитета Србије изабрала Горана Петровића.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика за члана Одбора Агенције за борбу против корупције изабрала Злату Ђорђевић, заменицу главног и одговорног уредника Новинске агенције Бета.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика за члана Здравственог савета Србије изабрала проф. др Драгана Савића.

Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика донела Одлуку о избору изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом и Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија.Већином галсова народних посланика, Народна скупштина донела је Одлуку о избору изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика донела Одлуку о избору заменика чланова одбора Народне скупштине.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на коју су током седнице указали народни посланици и одлучила да није повређен ниједан члан Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја