1. октобар 2013. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

1. октобар 2013. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Уторак, 1. октобар 2013.

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије др Небојша Стефановић сазвао је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за уторак, 1. октобар 2013. године, са почетком у 10 часова.


На почетку Прве седнице Другог редовног заседања, Химну Републике Србије извео је Академски хор “Collegium musicum” Факултета музичких уметности из Београда.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о легализацији објеката, који је поднела Влада,
2. Предлог закона о посредовању у промету и закупу непокретности, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о извозу и увозу робе двоструке намене, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, који је поднела Влада,
6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко o оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург o социјалној сигурности, који је поднела Влада,
13. Предлог одлуке о избору председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства,
14. Предлог одлуке о избору председника Управног суда, који је поднео Високи савет судства
15. Предлог одлуке о избору председника Привредног апелационог суда, који је поднео Високи савет судства,
16. Предлог одлуке о избору председника Вишег прекршајног суда, који је поднео Високи савет судства,
17. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Београду, који је поднео Високи савет судства,
18. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Нишу, који је поднео Високи савет судства,
19. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу, који је поднео Високи савет судства,
20. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
21. Предлог одлуке о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић,
22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић
23. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС).
24. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије,
25. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. и 20. дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 21, 22, 23, 24. и 25. предложеног дневног реда.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Слободан Самарџић, Захарије Трнавчевић, Александар Југовић, Олена Папуга, Бојан Ђурић, др Јанко Веселиновић и Миланка Јевтовић Вукојичић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина започела је претрес, у начелу, о Предлогу закона о легализацији објеката. Предложени закон образложио је Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма.

До краја дана, Народна скупштина водила је претрес о Предлогу закона о легализацији објеката.

Другог дана рада, 2. октобра, Народна скупштина наставила је и закључила расправу у начелу о Предлогу закона о легализацији објеката.


Трећег дана рада, 10. октобра, Народна скупштина водила je заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Енис Имамовић, Небојша Зеленовић, Жика Гојковић, Злата Ђерић, Бојан Ђурић, Саша Миленић, Милица Радовић, Саша Дујовић, Борисав Ковачевић, Срђан Миливојевић и Љубица Мрдаковић Тодоровић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић образложио је два нова закона – о посредовању у промету и закупу непокретности и о извозу и увозу робе двоструке намене, затим предложене измене и допуне Закона о електронској трговини и Закона о заштити конкуренције, као и три предложена закона о ратификацији споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан и Краљевине Мароко.

Четвртог дана рада, 16. октобра, Народна скупштина наставила je и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице.
Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Милошу Јовановићу, даном подношења оставке.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, обавестила је народне посланике да се Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години прекида, ради одржавања Седме посебне седнице Народне скупштине у 2013. години, на којој ће се Народној скупштини обратити председник Републике Хрватске Иво Јосиповић.

Петог дана рада, 17. октобра, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда седнице.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици др Невен Цветићанин, Милица Војић Марковић, Ђорђе Стојшић, Јудита Поповић, Зоран Касаловић, проф. др Јанко Веселиновић и Радмило Костић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Представник предлагача, потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике др Јован Кркобабић образложио је Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург o социјалној сигурности.

Народна скупштина је, у поподневном делу рада, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народном посланику Марку Милутиновићу, изабраном са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА. Народни посланик је затим положио заклетву.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда седнице.

Шестог дана рада, 22. октобра, Народна скупштина наставила је заједнички јединствени претрес о тачкама 9, 10, 11. и 12. дневног реда седнице.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Олгица Батић, Кенан Хајдаревић, др Слободан Самарџић, Небојша Зеленовић, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, проф. др Душан Милисављевић и др Драгомир Карић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу заседања председавајућа седници потпредседница Народне скупштине Весна Ковач је закључила зајенички јединствени претрес.
У поподневном делу седнице, поводом заједничког јединственог претреса о предлогу одлука од тачке 13. до 20. дневног реда, председавајући потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић обавестио је да седници присуствује, у име предлагача Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства.
До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о:
Предлогу одлуке о избору председника Врховног касационог суда, Предлогу одлуке о избору председника Управног суда, Предлогу ослуке о избору председника Привредног апелационог суда, Предлогу одлуке о избору председника Вишег прекршајног суда, Предлогу одлуке о избору председника Апелационог суда у Београду, Предлогу одлуке о избору председника Апелационог суда у Нишу, Предлогу одлуке о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу и Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.

Седмог дана рада, 23. октобра, Народна скупштина наставила је и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 13. до 20. дневног реда седнице.
Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 21, 22. и 23. и јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 24. и 25. дневног реда седнице.
У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је и до краја рада водила претрес у појединостима о Предлогу закона о легализацији објеката.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, поздравила је, у име народних посланика и у своје име, ученике и професоре средње ПТТ школе који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Осмог дана рада, 24. октобра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о легализацији објеката.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Мирко Чикириз, Константин Арсеновић, Снежана Стојановић Плавшић, Кенан Хајдаревић, Небојша Зеленовић, Милош Алигрудић, Стефана Миладиновић, Срђан Миливојевић, Зоран Остојић и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Неђи Јовановићу, даном подношења оставке.
Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, матуранте Економско-трговинске школе из Приштине, која је измештена у Лапље село, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

У поподневном делу заседања, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о легализацији објеката.

Деветог дана рада, 29. октобра, Народна скупштина започела је и до краја рада водила претрес у појединостима о Предлогу закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције.
Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народној посланици Снежани Пауновић изабраној са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈАС (ЈС). Народна посланица је затим положила заклетву.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Саша Миленић, Ђорђе Стојшић, Мирко Чикириз, Кенан Хајдаревић, Милан Лапчевић, Весна Јовицки, Дубравка Филиповски, Срђан Миковић и Маријан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције.

Десетог дана рада, 31. октобра, пошто је Народна скупштина закључила претрес o тачкaма дневног реда, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, одредио је четвртак, 31. октобар 2013. године, са почетком у 11.25 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 31. октобра, Народна скупштина усвојила је већином гласова свих народних посланика Предлог закона о легализацији објеката, Предлог закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлог закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције.

Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко o оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу, Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург o социјалној сигурности.

Народна скупштина је, већином гласова, усвојила Предлог одлуке о избору председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Управног суда, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Привредног апелационог суда, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Вишег прекршајног суда, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Београду, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Нишу, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу, који је поднео Високи савет судства и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства. Председник Народне скупштине др Небојша Стефановић честитао је судијама на избору и пожелео успех у раду.

Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС), Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић.
У току гласања о тачкама дневног реда, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, групу ученика Прве и Петнаесте београдске гимназије, представнице Удружења жена оболелих од карцинома дојке “Будимо заједно”, као и студенте Факултета политичких наука у Београду, који су са галерије Велике сале пратили део седнице.

У дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Прве седнице Другог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић закључио је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о легализацији објеката, у целини

2. Предлог закона о посредовању у промету и закупу непокретности, у целини

3. Предлог закона о извозу и увозу робе двоструке намене, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, у целини

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко o оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу

9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења

10. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург o социјалној сигурности

13. Предлог одлуке о избору председника Врховног касационог суда

14. Предлог одлуке о избору председника Управног суда

15. Предлог одлуке о избору председника Привредног апелационог суда

16. Предлог одлуке о избору председника Вишег прекршајног суда

17. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Београду

18. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Нишу

19. Предлог одлуке о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу

20. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

21. Предлог одлуке о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине

22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

23. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

24. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (УРС)

25. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијамаПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
понедељак, 1. јун
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја