Понедељак, 22. децембар 2008. - Понедељак, 29. децембар 2008.

Петa седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години, за суботу, 20. децембар 2008. године, са почетком у 14.00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години, за суботу, 20. децембар 2008. године, са почетком у 14.00 часова. Седница је одложена и почела је у понедељак, 22. децембра 2008. године, у 15.10 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима
одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2009. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

б) Републичког завода за здравствено осигурање,

в) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,

3. Предлог закона о о изменама и допунама Закона о акцизама,

4. Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким
административним таксама,

6. Предлог закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на
доходак грађана одређених врста прихода,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање,

8. Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању,

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат “Пружање
унапређених услуга на локалном нивоу”) између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и развој,

10. Предлог закона о измени Законика о кривичном поступку,

11. Предлози одлука о престанку дужности носилаца правосудних функција,

12. Предлози одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора
Народне скупштине Републике Србије

Народна скупштина је већином гласова прихватила предлог Владе да се предложени закони ставе на дневни ред ове седнице по хитном поступку. Такође, прихватила је предлог да се о првих осам предложених закона обави заједнички начелни претрес, као и јединствени претрес о 9. тачки дневног реда.

Отварајући расправу о буџету Републике Србије за 2009. годину, председник Владе Мирко Цветковић је рекао да је буџет рестриктивно-подстицајни, јер представља баланс између текуће потрошње и развоја и указао да је Влада Србије припремила мере које би требало да омогуће да Србија прође што безболније кроз предстојећу кризу. Буџет је рестриктиван у делу државних трошкова, који треба да буду што мањи, а подстицајан је у оном делу који треба да подржи привреду да преброди тешкоће и одржи планирани развој, рекао је премијер и нагласио да овај буџет треба сматрати и као један од главних пакета мера које држава предузима за пролазак кроз економску кризу.

Министарка финансија Диана Драгутиновић је, образлажући буџет за 2009. годину, подсетила да су приходи буџета за 2009. годину планирани на око 698,8 милијарди динара, расходи на око 748,8 милијарди динара, а дефицит испод 50 милијарди динара. Она је указала да ће глобална економска криза имати негативне последице и на економију Србије, а највеће последице светска криза имаће на економске односе Србије са иностранством. Због тога су Влада Србије и НБС предузеле низ мера, од којих је најзначајнија склапање “stend by” аранжмана са ММФ-ом, рекла је министарка Драгутиновић и нагласила да је најважнији задатак економске политике у 2009. години одржавање макроекономске стабилности, који подразумева и смањење јавне потрошње, због чега је буџет веома рестриктиван.

У наставку седнице, народни посланици су, поред указивања на повреде Пословника и постављања питања министрима у Влади, почели заједнички начелни претрес о предложеном буџету и пратећим пореским законима. На почетку расправе за реч су се јавили народни посланици који су на седницама одбора, приликом разматрања Предлог закона о буџету, издвојили мишљење, а затим су говорили председници и представници посланичких група.

Другог дана рада, 23. децембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни о претрес о Предлогу буџета за 2009. годину и пратећим пореским законима.

На почетку седнице, народни посланици СРС, ДСС и НС, подносиоци иницијативе за изгласавање неповерења Влади, затражили су да председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић закаже дан за гласање о тој теми, о којој је већ обављена расправа.

Председница Народне скупштине је подсетила да је седницу о поверењу Влади већ закључила и затим објаснила да су предлагачи иницијативе морали да предложе и термин за гласање, што они нису учинили. Такође је рекла да ће у договору са предлагачима иницијативе заказати дан за гласање.

У расправи о Предлогу буџета за 2009. годину, народни посланици из опозиционих странака изнели су више примедаба и сугестија на предложена решења. Замерено је да се са овим документом касни, да он не уважава реалне економске токове, као и да није рестриктиван и подстицајан.

Председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да је за среду, 24. децембар, заказала састанак са шефовима посланичких група, премијером Мирком Цветковићем и министарком финансија Дианом Драгутиновић, на коме би требало да буде постигнут договор о интензивирању рада на Предлогу буџета за 2009. годину.

Током седнице, народни посланици указивали су на повреде Пословника и поставили су више питања министрима у Влади Србије.

До краја дана Народна скупштина је закључила заједничку начелну расправу о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2009. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлогу закона о о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлогу закона о допунама Закона о царинској тарифи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлогу закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлогу закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању и јединствени претрес Предлога закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Трећег дана рада, 24. децембра, Народна скупштина започела је начелни претрес о десетој тачки дневног реда: Предлог закона о измени Законика о кривичном поступку.

Пре почетка расправе народни посланици су, на језицима националних мањина, пожелели срећан празник свим верницима који славе Божић према грегоријанском календару.

У преподневном делу рада, народни посланици су, поред распаве о дневном реду, указивали и на повреде Пословника, постављали питања и тражили обавештења.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је окончала расправу у начелу о Предлогу закона о измени Законика о кривичном поступку и обавила јединствени претрес о предлозима одлука о престанку дужности носилаца правосудних функција, које је поднео Одбор за правосуђе и управу и јединствени претрес о предлозима одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, које су поднеле посланичке групе За европску Србију, Српска радикална странка, Г17 плус и Либерално демократска партија.

По окончању расправе, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић је честитала празник свим грађанима који Божић славе према грегоријанском календару.

Четвртог дана рада, 26. децембра, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2009. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

б) Републичког завода за здравствено осигурање,

в) Националне службе за запошљавање.

Пре расправе о амандманима, народни посланици су указивали на повреде Пословника, постављали питања и тражили обавештења.

У поподневном делу рада, народни посланици наставили су расправу у појединостима.


Петог дана рада, 27 децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину.

Пре него што је настављено разматрање амандмана, народни посланици су се, мимо дневног реда, јављали за реч, рекламирајући повреду Пословника. Поводом тражења одговора да ли је било прекорачења овлашћења током полицијске акције хапшења бивших припадника ОВК у Прешеву, председавајућа Гордана Чомић је рекла да ће од надлежних органа о томе затражити извештај.

До краја дана, народни посланици су, од укупно 248 амандмана који су поднети на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, размотрили 52 .

Шестог дана рада, 28. децембра, Народна скупштина наставила је расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009. годину.

Током расправе о амандманима, посланици опозиције тражили су да се смање трошкови државне администрације, посебно за кабинете потпредседника Владе и поједина министарства, као и трошкови путовања државних званичника. С друге стране , предложили су да се повећају средства за рад Државног ревизора, с обзиром на значај ове институције у контроли трошења јавних средстава. Затражили су и да Народна скупштина расправља о извештају о завршном рачуну буџета за текућу годину.

Између осталог, расправа је вођена и о амандману народног посланика Ризе Халимија, који се односио на прерасподелу средстава намењених Координационом телу за југ Србије. Он је указао на проблеме који се јављају у спровођењу Владиног програма за то подручје и изнео примедбе на предложену расподелу средтстава.

На крају рада, Народна скупштина разматрала је амандмане којима су посланици СРС и СНС тражили повећање средстава за аграрни буџет и за субвенције у пољопривреди.

Од поднетих 248 амандмана на Предлог закона о буџету за 2009. годину, до краја радног дана Народна скупштина размотрила је око 70 амандмана.

Седмог дана рада, 29. децембра, Народна скупштина наставила је расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009. годину. Народни посланици из опозиционих странака образлагали су амандмане тражећи да се њиховим прихватањем повећају средства за пољопривреду и то прерасподелом неких буџетских ставки.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да је Влада Републике Србије повукла из скупштинске процедуре Предлог закона о измени Законика о кривичном поступку и да је поднела захтев да се одржи ванредно заседање. Такође, обавестила је народне посланике да је, поступајући по захтеву Владе, а на основу члана 166. Пословника, заказала Шесто ванредно заседање за уторак, 30. децембра, са почетком у 12 часова, са једном тачком дневног реда: Предлог закона о измени Законика о кривичном поступку.

У поподневном делу рада, настављена је расправа у појединостима, током које су народни посланици Посланичке групе Напред Србијо повукли из процедуре амандмане које су предложили на Предлог буџета за 2009. годину.

Након договора који је постигнут на састанку председнице Народне скупштине и председника посланичких група, председник Посланичке групе СРС Драган Тодоровић обавестио је Народну скупштину да неће представљати препреку изгласавању буџета и да ће Српска радикална странка пружити могућност да се гласа о буџету за 2009. годину. Председник Посланичке групе Нова Србија Велимир Илић је рекао да су посланици те странке повукли све амандмане које су поднели на Предлог закона о буџету и након тога се народни посланици нису више изјашњавали о амандманима.

На крају расправе у појединостима за реч се јавила министарка финансија Диана Драгутиновић која је истакла да није могла да направи буџет којим би сви били задовољни и поновила да је буџет за наредну годину рестриктиван.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету за 2009. годину, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић одредила је понедељак, 29. децембар 2008. године, са почетком у 21,05 часова, као Дан за гласање.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је у целини Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2009. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Након обављених консултација са Владом о преосталим тачкама дневног реда Пете седнице, председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да је Влада повукла предложене законе из утврђеног дневног реда под редним бројем 2,3,4,5,6,8 и 10.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о тачкама 9, 11 и 12, председница Скупштине одредила је понедељак, 29. децембар 2008. године, са почетком у 23,52 часова, као Дан за гласање.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Народна скупштина усвојила је и предлоге одлука о престанку дужности носилаца правосудних функција и предлоге одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић закључила је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
среда, 2. децембар

Цео календар догађаја