Понедељак, 27. јун 2011. 17:00

Пето ванредно заседање Нaродне скупштине у 2011. години

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је, на захтев 124 народна посланика, Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за понедељак, 27. јун 2011. године, са почетком у 17,00 часова.


У захтеву за одржавање седнице, одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о младима, који је поднела Влада

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада

4. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Ваnса Intesa АD Beograd, Societe General Srbija a.d. Веоgrad, Нуро-А1ре-Аdriа Ваnk a.d. Beograd, Erste Ваnk a.d. Novi Sad, Комерцијалне банке а.д. Београд и Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас" Нови Сад, који је поднела Влада

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о регулисању дуга Републике Албаније према Републици Србији, који је поднела Влада

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о сарадњи у области борбе против криминала, који је поднела Влада

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада

8. Предлог закона о потврђивању Трговинског споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, који је поднела Влада

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Марока, који је поднела Влада

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине у области образовања, културе и спорта, који је поднела Влада

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и Кодекса о поступању, који је поднела Влада

12. Предлог одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине, који је поднео Административни одбор Народне скупштине

13.Предлог одлуке о образовању Комисије за контролу извршења кривичних санкција, који су поднела 124 народна посланика

14. Предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, коју је поднела Посланичка група Либерално демократске партије

15. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група За европску Србију

16. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група За европску Србију.

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2,3,4 и 5; заједнички јединствени претрес о тачкама 6,7,8,9,10 и 11, заједнички јединствени претрес о тачкама 12 и 13, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 14,15 и 16 дневног реда.Другог дана рада, 28. јуна, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о младима, који је образложила представница предлагача, министарка омладине и спорта Снежана Самарџић-Марковић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Ласло Варга, Јован Дамјановић, Марија Бугарчић, Велимир Илић, Милан Лапчевић, Јоргованка Табаковић и Милован Радовановић, затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате у оквиру посете Народној скупштини група омладинаца ДСС и поздравила их у име народних посланика.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Ваnса Intesa АD Beograd, Societe General Srbija a.d. Веоgrad, Нуро-Аlре-Аdriа Ваnk a.d. Beograd, Erste Ваnk a.d. Novi Sad, Комерцијалне банке а.д. Београд и Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас" Нови Сад и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о регулисању дуга Републике Албаније према Републици Србији, које је образложио представник предлагача, потпредседник Владе Божидар Ђелић.

Трећег дана рада, 29. јуна, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 6,7,8,9,10 и 11 дневног реда.

У преподневном делу седнице Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о сарадњи у области борбе против криминала, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлогу закона о потврђивању Трговинског споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Марока, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине у области образовања, културе и спорта и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и Кодекса о поступању.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине и о Предлогу одлуке о образовању Комисије за контролу извршења кривичних санкција.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије..

Четвртог дана рада, 1. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о младима.

Петог дана рада, 4. јула, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда ове седнице, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић одредила је уторак, 5. јул. 2011.године са почетком у 14, 00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 5. јула, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о младима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Ваnса Intesa АDBeograd, SocieteGeneralSrbijaa.d. Веоgrad, Нуро-Аlре-Аdriа Ваnka.d. Beograd, Erste Ваnka.d. NoviSad, Комерцијалне банке а.д. Београд и UnicreditBankSrbijaa.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас" Нови Сад.

У Дану за гласање усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о регулисању дуга Републике Албаније према Републици Србији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о сарадњи у области борбе против криминала, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Трговинског споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Марока,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине у области образовања, културе и спорта и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и Кодекса о поступању.

Народна скупштина донела је и Одлуку о организацији и раду Службе Народне скупштине, коју је поднео Административни одбор Народне скупштине, Одлуку о образовању Комисије за контролу извршења кривичних санкција, коју су поднела 124 народна посланика, Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, коју је поднела Посланичка група Либерално демократске партије, Одлуку о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група За европску Србију и Одлуку о изменама Одлуке о избору заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група За европску Србију.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, ђаке добитнике дипломе Вук Караџић из Житишта и Нове Црње, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине закључила је Пето ванредно заседање Народне скупштине у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја