5. септембар 2023. Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

5. септембар 2023. Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Уторак, 5. септембар 2023.

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је, на захтев 104 народна посланика, Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву, за уторак 5. септембар, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици мр Акош Ујхељи, Радомир Лазовић, Милија Милетић, мр Иван Костић, Мирослав Алексић, Стефан Кркобабић, Небојша Зеленовић, Драгана Миљанић, Санда Рашковић Ивић, Срђан Миливојевић, Милоратка Бојовић, Мариника Тепић, Радован Арежина и Јелена Миливојевић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У захтеву за одржавање заседања утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
 3. Предлог да се за министра привреде у Влади Републике Србије изабере Слободан Цветковић, који је поднела председник Владе;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о измени Закона о просветној инспекцији, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о измени и допуни Закона о култури, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији“, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума о филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању измена и допуна Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974, који је поднела Влада и
 25. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EaSI“) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+), који је поднела Влада.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Предлоге аката образложила је председница Владе Републике Србије Ана Брнабић.

Пошто је Народна скупштина закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1-25 дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић подсетио је на члан 157. став 4. Пословника Народне скупштине, по којем се претрес предлога закона о Буџета Републике Србије води тако што се по завршеном начелном претресу одмах прелази на претрес у појединостима.

Председник Народне скупштине је одредио среду, 6. септембар, са почетком у 11.30 часова као Дан за гласање о трећој тачки дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је и закључила претрес у појединостима прве тачке дневног реда - Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годинe.

Дан за гласање

Другог дана рада, 6. септембра 2023. године, у Дану за гласање о трећој тачки дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву, народни посланици су јавним гласањем, прозивком, са 148 гласова изабрали Слободана Цветковић за министра привреде у Влади Републике Србије.

Након гласања, министар је положио заклетву пред Народном скупштином, а председник Народне скупштине др Владимир Орлић му је упутио честитке и пожелео успех у даљем раду.

Другог дана рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлогу закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, Предлогу закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије, Предлогу закона о измени и допуни Закона о култури и Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - "Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији".

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је среду, 6. септембар 2023. године, са почетком у 14.05 часова, као Дан за гласање о тачкама од 1, 2. и од 4. до 25. дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина је усвојила, са 140 гласова народних посланика, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила следеће предлоге закона: Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима; Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, Предлог закона о измени Закона о просветној инспекцији; Предлог закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије; Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању; Предлог закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије; Предлог закона о измени и допуни Закона о култури; Предлог закона о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији“.

Народна скупштина је такође, већином гласова усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума о филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије; Предлог закона о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности; Предлог закона о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима; Предлог закона о потврђивању измена и допуна Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП);Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша; Предлог закона о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974 и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EaSI“) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+).

Резултати гласања:

1.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину

1.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину

1.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину

1.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину

1.5. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

5. Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању

8. Предлог закона о измени Закона о просветној инспекцији

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

11. Предлог закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије

12. Предлог закона о измени и допуни Закона о култури

13. Предлог закона о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - "Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији"

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије

17. Предлог закона о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности

18. Предлог закона о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

19. Предлог закона о потврђивању измена и допуна Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП)

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола

21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

24. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974

25. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације ("EaSI") Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+)

Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.


Видео (5)

Уторак, 5. септембар 2023. | Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 05.09.2023.(I)

Уторак, 5. септембар 2023. | Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 05.09.2023.(II)

Среда, 6. септембар 2023. | Дан за гласање о трећој тачки дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 06.09.2023.(I)

Среда, 6. септембар 2023. | наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 06.09.2023.(I)

Среда, 6. септембар 2023. | Дан за гласање о тачкама од 1, 2 и од 4. до 25. дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 06.09.2023.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
четвртак, 30. новембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја