11. јун 2013. Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

11. јун 2013. Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Уторак, 11. јун 2013.

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је, на захтев 134 народна посланика, Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за уторак, 11. јун 2013. године, са почетком у 11 часова.


У захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је дневни ред:

1. Предлог закона о основном образовању и васпитању, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о образовању одраслих, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је поднела Влада,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, који је поднела Влада,

8. Предлог закона о заштити топографија полупроводничких производа, који је поднела Влада,

9. Предлог резолуције о законодавној политици, који је поднела група од 25 народних посланика,

10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде, који је поднела Влада,

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада,

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла, који је поднела Влада,

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља, који је поднела Влада,

14. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,

15. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,

16. Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка,

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић и

18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија.

Пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Сања Јефић Бранковић, Мирко Чикириз, Олена Папуга, Милорад Стошић, Славица Савић, Зоран Остојић, Предраг Марковић, Милан Лапчевић, Мирољуб Стојчић, Срђан Миливојевић и Зоран Бојанић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Стефане Миладиновић да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 8, заједнички јединствени претрес о тачкама 10. до 13. и заједнички јединствени претрес о тачкама 14. до 18.дневног реда заседања.

Народна скупштина је констатовала, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, престанак мандата пре истека времена на које је изабрана, народној посланици Милици Делевић.

Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се време расправе о тачкама 1. до 8. дневног реда заседања удвостручи и да траје 10, уместо пет сати.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о средњем образовању и васпитању, Предлогу закона о образовању одраслих, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и о Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Предложене законе народним посланицима образложио је министар просвете, науке и технолошког развоја др Жарко Обрадовић.

До краја дана Народна скупштина водила је заједнички начени претрес о тачкама 1. до 8. дневног реда заседања.

Другог дана рада, 12. јуна, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона по тачкама 1. до 8. дневног реда.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народном посланику Златку Драгосављевићу, изабраном са Изборне листе ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ - БОРИС ТАДИЋ, након чега је народни посланик положио заклетву.

До краја дана, Народна скупштина закључилаje заједнички начелни претрес о Предлогу закона о основном образовању и васпитању, Предлогу закона о средњем образовању и васпитању, Предлогу закона о образовању одраслих, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Трећег дана радa, 13. јуна a пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Енис Имамовић, Жика Гојковић, Бојан Ђурић, Милица Војић Марковић, Весна Марјановић и Милета Поскурица затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је јединствени претрес о Предлогу резолуције о законодавној политици, који је поднела група од 25 народних посланика, а који је образложио представник предлагача, народни посланик Срђан Миковић.

У поподневном делу рада Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу резолуције о законодавној политици и започела заједнички јединствени претрес о тачкама 10. до 13.дневног реда заседања, које је образложио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Кнежевић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља.

Четвртог дана, 18. јуна, пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Олгица Батић, Владимир Маринковић, Зоран Остојић, Никола Јовановић, Слободан Самарџић, Саша Дујовић, Јанко Веселиновић и Маријан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине, Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине, Предлогу одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Либерално демократска партија.У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о основном образовању и васпитању.

Петог дана, 19. јуна, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о основном образовању и васпитању.До краја дана, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о основном образовању и васпитању.

Шестог дана рада, 20.јуна, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о основном образовању и васпитању.

Пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Олена Папуга, Александар Пејчић, Миодраг Линта, Ранка Савић, Борислав Стефановић и Олгица Батић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајућа, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, поздравила је, у име народних посланика, групу студената са Новог Београда који су са галерије Велике сале пратили рад Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о основном образовању и васпитању, о Предлогу закона о средњем образовању и васпитању, о Предлогу закона о образовању одраслих, као и претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда заседања, председавајућа, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, одредила је уторак, 25.јун, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 25.јуна, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о средњем образовању и васпитању, Предлог закона о образовању одраслих, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и Предлог закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Такође, Народна скупштина усвојила је и Предлог резолуције о законодавној политици, као и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља.

Усвојен је и Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије, Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда заседања, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, закључила је Пето ванредно заседање Народне скупштине у 2013.години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о основном образовању и васпитању, у целини

2. Предлог закона о средњем образовању и васпитању, у целини

3. Предлог закона о образовању одраслих, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, у целини

6. Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, у целини

8. Предлог закона о заштити топографија полупроводничких производа, у целини

9. Предлог резолуције о законодавној политици, у целини

10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља

14. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање

15. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета

16. Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије (СНС)

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ЛДП)
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
субота, 26. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја