Уторак, 23. новембар 2010. - Уторак, 30. новембар 2010.

Пета седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 23. новембар 2010. године, са почетком у 14,00 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 23. новембар 2010. године, са почетком у 14,00 часова.

Седница је почела у 15,05 часова.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Борис Алексић и Ненад Поповић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина утврдила је дневни ред:


1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова за 2010. годину:

1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање депозита, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Export Development Canada по задужењу РТБ Бор – Групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат мост Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама, између Владе Републике Србије као зајмопримца и кинеске Export-Import банке као зајмодавца, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије: Коридор X) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Обилазница око Београда/Б) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан, који је поднела Влада;

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Г17 ПЛУС.

Већином гласова народних посланика, Народна скупштина је одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о првих седам тачака дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 8. до 12. тачке дневног реда седнице.

Министарка финансија др Диана Драгутиновић је, образлажући ребеланс буџета за 2010. годину, истакла да су буџетски приходи 660 милијарди динара, што је за 3,5 милијарди динара више у односу на првобитно планиране. Ребалансом је предвиђен дефицит републичког буџета у износу од 120 милијарди динара, пошто су расходи 780 милијарди динара, а приходи 660 милијарди динара. Ребаланс овогодишњег буџета је у складу са договором постигнутим са Међунардоним монетарним фондом да консолидовани дефицит на нивоу државе буде изнад 4,8 одсто бруто домаћег производа, рекла је Диана Драгутиновић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о првих седам тачака дневног реда седнице.

У току рада, Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, престанак мандата пре истека времена на које је изабран народном посланику Слободану Марашу, изабраном са Изборне листе Либерално демократска партија.


Другог дана рада, 24.новембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и јединственим претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова за 2010. годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Националне службе за запошљавање; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о банкама; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање депозита; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Export Development Canada по задужењу РТБ Бор – Групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању.

У преподневном делу рада Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1 до 7 дневног реда седнице.

У поподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат мост Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама, између Владе Републике Србије као зајмопримца и кинеске Export-Import банке као зајмодавца; о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој; о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије: Коридор X) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој; о потврђивању Уговора о гаранцији (Обилазница око Београда/Б) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и о потврђивању Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан, које је народним посланици образложио министар за инфраструктуру Милутин Мркоњић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 8 до 12 дневног реда седнице.


Трећег дана рада, 25. новембра, Народна скупштина водила је и закључила јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Небојша Ранђеловић, Милица Војић-Марковић и Вјерица Радета затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о: Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова за 2010. годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Националне службе за запошљавање, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о банкама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање депозита, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Export Development Canada по задужењу РТБ Бор – Групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је уторак, 30. Новембар 2010. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2010. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 30. новембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, у целини, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2010. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2010. годину.

Већином гласова, Народна скупштина усвојила је предлоге закона о изменама и допунама Закона о банкама, Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Закона о осигурању депозита, Закона о Агенцији за осигурање депозита и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Export Development Canada по задужењу РТБ Бор – Групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању. Народна скупштина усвојила је и шест предлога закона о потврђивању међународних уговора и споразума. Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Г17 ПЛУС.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја