Петак, 24. април 2009. - Среда, 29. април 2009.

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за петак, 24. април 2009. године, са почетком у 10 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за петак, 24. април 2009. године, са почетком у 10 часова.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2009. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

б) Републичког завода за здравствено осигурање,

в) Националне службе за запошљавање,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

4. Предлог закона о изменама Закона о акцизама,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама,

6. Предлог закона о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање,

7. Предлог закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору,

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о условима узајамних путовања држављана Републике Србије и држављана Руске Федерације.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 дневног реда седнице.

Министарка финансија Диана Драгутиновић представила је предложена законска решења народним посланицима истакавши да Предлогом закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину планирани приходи износе 649,4 милијарде динара, укупни расходи, са нето буџетским позајмицама, 719 милијарди динара, а дефицит 70,5 милијарди динара.

Осталим предлозима закона, чији ефекти треба да допринесу приходу буџета и смањењу расхода, повећавају се пореске основице за све облике доходака, изузев зарада (5 милијарди динара); повећавају се акцизе на деривате (4 милијарде динара) и мобилне телефоне (3 милијарде); повећава се порез на употребу моторих возила (1 милијарда динара); добит јавних предузећа припашће републичком буџету (5 милијарди динара); врши се другачија расподела сопствених прихода буџетских корисника (12 милијарди). Смањивањем дискреционих расхода државе од 26 посто остварује се укупна уштеда од 40 милијарди динара. Укупно смањење на субвенцијама износи 6,9 милијарди динара, а у оквиру транфера осталим нивоима власти, умањени су трансфери општинама за 15 милијарди динара, као и трансфер Републичком заводу за здравствено осигурање за 3 милијарде динара.

У поподневном делу рада народни посланици окончали су заједнички начелни претрес о тачкама 1 до 7 дневног реда седнице.

Другог дана рада, 27. априла, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогузакона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о условима узајамних путовања држављана Републике Србије и држављана Руске Федерације.

У наставку рада, народни посланици започели су претрес у појединостима о првој тачки дневног реда о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2009. годинуРепубличког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

На почетку трећег дана рада, 28. априла, председници, односно овлашћени представници посланичких група искористили су могућност да постављају питања, односно затраже обавештење или објашњење у складу са чланом 235.Пословника.

Након тога, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2009. годину: а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, б) Републичког завода за здравствено осигурање и в) Националне службе за запошљавање.

Народна скупштина је у преподневном делу седнице завршила претрес у појединостима о предложеном ребалансу буџета и пратећим документима.

У наставку седнице Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о шест пратећих закона уз ребаланс буџета: о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама Закона о акцизама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлогу закона о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање и Предлогу закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору.

Председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић одредилаје среду 29. април2009. године, са почетком у 16часовакаоДан за гласање о тачкама дневног реда ове седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. априла, народни посланици усвојили су у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 200 9 . годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финасијских планова за 200 9 . годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање . Усвојен је и предлог да Служба Народне скупштине, пре достављања овог закона на објављивање, у сарадњи са надлежним службама у Влади, изврши техничко усаглашавање текста закона са усвојеним амандманима.

Народна скупштина усвојила јеу целини и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара,Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,Предлог закона о изменама Закона о акцизама,Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама,Предлог закона о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање,Предлог закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном секторуи Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о условима узајамних путовања држављана Републике Србије и држављана Руске Федерације.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић закључила је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3