26. мај 2017. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

26. мај 2017. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Петак, 26. мај 2017.

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години за петак, 26. мај, са почетком у 15,30 часова.


Народна скупштина Републике Србије утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA),
 2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага,
 3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно – техничкој сарадњи,
 4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране,
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала,
 6. Предлог одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године,
 7. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, закљученог разменом нота,
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне административне регије Хонг Конг Народне Републике Кине о ваздушном саобраћају,
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају,
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица,
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих,
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног представништва,
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе,
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља,
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирака о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,
 18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,
 19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума из Париза,
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области туризма.
Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Маје Гојковић да се обави заједнички јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

У даљем раду, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес од 1. до 21. тачке дневног реда седнице. У име предлагача, предлоге закона образложили су министар одбране Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић, министар спољних послова Ивица Дачић и министар спорта и омладине Вања Удовичић.

До краја седнице народни посланици водили су заједнички јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Након што је Народна скупштина обавила заједнички јединствени претрес о тачкама од 1. до 21. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2017. години, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је понедељак, 29. мај 2017. године, са почетком у 11.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. маја, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA), Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно – техничкој сарадњи.

У Дану за гласање, већином гласова народних посланика, усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала, Предлог одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године, Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, закљученог разменом нота, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне административне регије Хонг Конг Народне Републике Кине о ваздушном саобраћају, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају, Предлог закона о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица и Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих.

Такође, већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног представништва, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирак о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума из Париза и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области туризма.

Народна скупштина је у дану за гласање одлучивала и о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA)

2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министра Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага

3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно-техничкој сарадњи

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чeшке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала

6. Предлог одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године

7. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, закљученог разменом нота

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне административне регије Хонг Конг Народне Републике Кине о ваздушном саобраћају

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног представништва

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништва две државе

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирака о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

20. Предлог закона о потврђивању Споразума из Париза

21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у областима туризма

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.

Видео (3)

Петак, 26. мај 2017. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.05.2017.(I)

Петак, 26. мај 2017. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.05.2017.(II)

Понедељак, 29. мај 2017. | Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 29.05.2017.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 4. јул
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја