6. децембар 2017. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

6. децембар 2017. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Среда, 6. децембар 2017.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години за среду, 6. децембар, са почетком у 9 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, који је поднела Влада;
 3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину, који је поднела Влада;
 4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;
 30. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС'', бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство и
 31. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић обавестио је народне посланике да су позвани да присуствују седници сви чланови Владе Републике Србије.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

Министар финансија др Душан Вујовић образложио је народним посланицима предложене законе.

Другог дана рада, 7. децембра, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Марко Ђуришић, Зоран Радојичић, Ђорђе Вукадиновић, Александра Чабраја, Олена Папуга, Радослав Милојичић, Маријан Ристичевић, Ђорђе Милићевић, Саша Радуловић и Жарко Мићин затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

Седници су присуствовали министар финансија др Душан Вујовић, министар културе и информисања Владан Вукосављевић, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, министар трговине, туризма и телекомуникација др Расим Љајић, министар одбране Александар Вулин, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић, министар рударства и енергетике Александар Антић, министар здравља др Златибор Лончар, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Трећег дана рада, 8. децембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

До краја дана, Народна скупштина завршила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

Четвртог дана рада, 11. децембра, Народна скупштина је започела и до краја дана водила претрес у појединостима о тачкама дневног реда.

Петог дана рада, 12. децембра, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Мариника Тепић, др Санда Рашковић Ивић, Марија Јањушевић, Марија Јевђић, Енис Имамовић, Мирослав Алексић, Дејан Николић, Саша Радуловић, Бојан Торбица, Душица Стојковић, Немања Шаровић и Радослав Милојичић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је до краја дана водила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Шестог дана рада, 13. децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о 5. тачки дневног реда.

До краја дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је четвртак, 14. децембар 2017. године, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2017. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Народна скупштина је у наставку седнице усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, Предлог закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Народни посланици усвојили су и Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, делегацију Државне Думе Федералне скупштине Руске Федерације на челу са потпредседником Комитета за економску политику, индустрију, иновациони развој и предузетништво, Денисом Кравченковим, која је са галерије велике сале, пратила део седнице Народне скупштине.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, у целини

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини

6.1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, у целини

6.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину

6.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

6.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину

6.5. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, у целини

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, у целини

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у целини

14. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, у целини

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, у целини

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, у целини

17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији

20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, у целини

21. Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, у целини

22. Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, у целини

23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, у целини

24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, у целини

25. Предлог закона о запосленима у јавним службама, у целини

26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у целини

27. Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у целини

28. Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, у целини

29. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, у целини

30. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/15 и 106/16 - аутентично тумачење)

31. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.

Видео (29)

Среда, 6. децембар 2017. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (I)

Среда, 6. децембар 2017. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (II)

Среда, 6. децембар 2017. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (III)

Среда, 6. децембар 2017. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (IV)

Среда, 6. децембар 2017. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 24


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
уторак, 7. јул
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја