24. октобар 2014. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

24. октобар 2014. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Петак, 24. октобар 2014.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за петак, 24. октобар 2014. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о привременом уређивању начина исплате пензија, који је поднела Влада и

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, који је поднела Влада.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о све четири тачке дневног реда.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину, Предлогу закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предлогу закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Седници су присуствовали и предлоге закона образложили председник Владе Републике Србије Александар Вучић и министар финансија др Душан Вујовић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда.

Другог дана рада, 26. октобра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о првој тачки дневног реда, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину, који је поднела Влада.

До краја рада Народна скупштине обавила је и претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 2, 3. и 4. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина завршила расправуо свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је недељу, 26. октобар 2014. године, са почетком у 22.08 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 26. октобра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину. Већином гласова усвојени су и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину.

Већином гласова народних посланика, усвојен је Предлогзакона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Народна скупштина је већином гласова усвојила и Предлог закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, обавестила је да је саставни део овог закона постао амандман на члан 1. који је поднео Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.

У Дану за гласање, већином гласова народних посланика, усвојен је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Народна скупштина је, у Дану за гласање, одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину, у целини

2. Предлог закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у целини

3. Предлог закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезог социјалног осигурања, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
недеља, 25. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја