Уторак, 9. јун 2009. - Среда, 8. јул 2009.

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, које је председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала на захтев Владе Републике Србије, почело је у уторак, 9. јуна 2009. године, у 11,10 часова.Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, које је председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала на захтев Владе Републике Србије, почело је у уторак, 9. јуна 2009. године, у 11,10 часова.

У Захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:


1.
Предлог закона о регионалном развоју, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о заштити конкуренције, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о контроли државне помоћи, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима,
који је поднела Влада,

5. Предлог закона о обавезном осигурању у саобраћају, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о удружењима, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о комуналној полицији, који је поднела Влада и

8. Предлог закона о електронском документу који је поднела Влада.


На почетку рада, народни посланици су, у складу са чланом 225. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина је већином гласова прихватила предлог да се о тачкама 3, 4. и 5. дневног реда обави заједнички начелни претрес.

Образлажући Предлог закона о регионалном развоју, потпредседник Владе Србије и министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић је истакао да је то најважнији закон из области привредног развоја у овој години и један од битних корака ка децентрализацији Србије. Србија је једна од ретких земаља која нема дефинисан тај закон, а његова израда трајала је две године, рекао је Динкић и као разлоге за његово доношење навео равномернији регионални развој свих подручја Србије. Однос између најразвијеније и најјнеразвијеније општине је 1:15, а велике су и разлике у примањима грађана у различитим подручјима, као и миграције становништва, нагласио је Динкић и додао да предложени закон предвиђа поделу Србије на седам статистичких региона - Војводину, Београд, Западну, Источну, Јужну, Централну Србију и Косово и Метохију. Министар економије и регионалног развоја је нагласио да закон предвиђа формирање Националног савета, који ће креирати регионални развој и дефинисати приоритете Националне агенције, као и седам регионалних савета и агенција.

До краја дана, Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о регионалном развоју.

Другог дана рада, 10. јуна, Народна скупштина водила је начелну расправу о Предлогу закона о заштити конкуренције.

Представљајући нови закон, министар трговине и услуга Слободан Милосављевић је рекао да ће овај закон омогућити већи прилив страних инвестиција у Србију и спречити злоупотребе у тржишној утакмици, а пре свега све облике нелојалне конкуренције. То је један од најважнијих закона за сваку тржишну привреду, чије доношење је један од услова за даље приближавање Србије Европској унији, рекао је министар Милосављевић и додао да се законом предвиђају санкције за све врсте повредa конкуренције, а посебно за монополски положај на тржишту.

Новим законом ће се унапредити механизми и повећати ефикасност у санкционисању повреда конкуренције, а Комисија за заштиту конкуренције добиће много шира овлашћења, истакао је Милосављевић и позвао народне посланике да усвоје закон.


У наставку рада, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о контроли државне помоћи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Предлогу закона о обавезном осигурању у саобраћају. Образложући предлоге ових закона, министарка финансија Диана Драгутиновић је посебно истакла да су они у складу са прописима Европске уније.

Предлогом закона о контроли државне помоћи први пут се у Србији успоставља систем контроле државне помоћи, рекла је министарка Драгутиновић и додала да се закон не односи на пољопривредне производе и производе рибарства.

Према њеним речима, измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима имају за циљ да се, у условима економске кризе, постојећи закон учини мање рестриктивним. Додала је и да су изменама овог закона проширене могућности за улагања инвестиционих фондова.

Министарка Драгутиновић је истакла да је да ће Предлог закона о обавезном осигурању у саобраћају допринети подизању квалитета услуга обавезног осигурања.


До краја дана, Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о сва три наведена закона.


Трећег дана, 11. јуна, народни посланици наставили су рад расправом у начелу о Предлогу закона о удружењима.

Пре преласка на рад по дневном реду народни посланици Владан Батић, Милош Радуловић, Риза Халими, Јудита Поповић, Владимир Милентијевић, Драган Тодоровић, Јоргованка Табаковић и Велимир Илић искористили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.

Министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић истакао је, представљајући народним посланицима Предлог закона о удружењима, да се њиме потпуно либерализује систем оснивања удружења грађана - три физичка или три правна лица довољна су за оснивање удружења грађана. Удружење не мора бити регистровано код надлежног државног органа, ако не жели својство правног лица, већ се само пријављује. Надлежни државни орган не може да цени сврсисходност и целисходност уписа. Предлогом се предвиђа да и малолетна лица могу да оснивају удружења грађана. Такође, Предлогом је предвиђено да постоји само један регистар удружења грађана, а регистрација се врши у Агенцији за привредне регистре, док ће надзор над обављеним послом вршити Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Предлогом закона је дефинисано да финансирање удружења грађана мора бити транспарентно, а такође је регулисан и рад представништава страних удружења.

У наставку рада, Народна скупштина окончала је начелни претрес о Предлогу закона о удружењима и започела начелни претрес о Предлогу закона о комуналној полицији. И овај Предлог закона, народним посланицима представио је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић. Он је у свом обраћању Народној скупштини истакао да Предлогом закона о комуналној полицији комунални ред у градовима добија адекватну заштиту, локална самоуправа инструмент његовог одржавања, а грађани службу којој могу да се обрате и која им је на услузи. Комуналана полиција се оснива као посебна служба са посебним обележјима и овлашћењима. Комунални полицајци (један на 5.000 становника) имаће униформе, посебна возила, али и средства принуде (пендрек и лисице), која могу да примене у складу са прописима. Комунални полицајци ће проћи посебан програм обуке, који утврђују Министарство унутрашњих послова и Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Министар је додао да је Предлог закона израђен у складу са европским стандардима и да ће, ступаљем на снагу, битно променити локалну самоуправу, а представљаће и својеврстан вид теста за градове у Србији.

До краја дана, народни посланици окончали су расправу у начелу о Предлогу закона о комуналној полицији.


Четвртог дана рада, 12. јуна, народни посланици обавили су начелну расправу о Предлогу закона о електронском документу.

Министар за телекомуникације и информационо друштво Јасна Матић, представљајући народним посланицима Предлог закона о електронском документу, нагласила је да Предлог закона представља корак даље у правном уређивању електронског пословања, са посебним акцентом на уређивање оних питања која су битна за праксу, односно функционисање електронског пословања. Предлогом се прописују услови које треба да испуњава електронски документ, како би био правно релевантан у правном промету, управним, судским и другим поступцима, као и права, обавезе и одговорности у вези са употребом електронског документа. Предлогом се уређује и питање правног положаја електронског документа у правним пословима. Основно законско решење јесте, да се електронском документу не може оспорити пуноважност и доказна снага само зато што је он у електронском облику.

У поподневном делу рада, народни посланици започели су расправу у појединостима о Предлогу закона о регионалном развоју.

Петог дана рада, 15. јуна, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о регионалном развоју.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес Предлогa закона у појединостима.

Шестог дана рада, 16. јуна, Народна скупштина обавила је претрес у појединистима о Предлогу закона о заштити конкуренције.

На почетку рада, народни посланици Владан Батић, Константин Арсеновић, Александра Јанковић, Слободан Мараш, Милош Алигрудић и Драган Тодоровић су, у складу са чланом 235. Пословника, затражили обавештења или објашњења и поставили више питања Влади Републике Србије и председници Народне скупштине.

У поподневном делу рада, народни посланици обавили су расправу у поједниностима о Предлогу закона о контроли државне помоћи.


Седмог дана, 17. јуна, народни посланици наставили су рад расправом у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима.

У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и започела расправу у појединостима о Предлогу закона о обавезном осигурању у саобраћају.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће, у четвртак, 18. јуна 2009. године, у Централном холу Дома Народне скупштине, са почетком у 10 часова, бити организовано јавно гласање за подршку кандидатури Ђавоље вароши за „СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА ПРИРОДЕ“. Председница је додала да је природни феномен „Ђавоља варош“ званично на листи кандидата за „СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА ПРИРОДЕ“, као једини представник Србије и позвала народне посланике да се укључе у кампању.

Такође, председница Народне скупштине обавестила је Народну скупштину да се, 18. и 19. јуна 2009. године, у Малој сали Дома Народне скупштине, са почетком у 9 часова, одржава јавна расправа о темама од значаја за израду Предлога закона о Народној скупштини и Предлога пословника Народне скупштине и позвала народне посланике да узму учешће у јавној расправи.

До краја дана, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о обавезном осигурању у саобраћају.

Осмог дана рада, 18. јуна, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о удружењима. У раду Народне скупштине учествовао је Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу.

Пре преласка на расправу о амандманима, народни посланици Владан Батић, Злата Ђерић, Милица Војић-Марковић и Драган Тодоровић затражили су обавештења и објашњења од надлежних институција, у складу са чланом 235. Пословника Народне скупштине.

У току преподневног дела седнице, председавајућа, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале, прате представници младих са Општине Стари град, које је поздравилау име Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес Предлогa закона о удружењима у појединостима.

На крају расправе, завршну реч дао је министар Милан Марковић, који је оценио да ће овај закон бити добра основа за удруживање грађана.

Деветог дана рада, 23. јуна, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о комуналној полицији и Предлогу закона о електронском документу.

Пре преласка на расправу о амандманима, народни посланици Владан Батић, Мирослав Маркићевић, Зоран Остојић, Жељко Томић, Драган Тодоровић и Александар Југовић затражили су обавештења или објашњења од надлежних институција, у складу са чланом 235. Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће накнадно одредити Дан за гласање.


Дан за гласање


У Дану за гласање, 8. јула, Народна скупштина изјашњавала се о тачкама дневног реда Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила: Предлог закона о регионалном развоју, Предлог закона о заштити конкуренције, Предлог закона о контроли државне помоћи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима,
Предлог закона о обавезном осигурању у саобраћају, Предлог закона о удружењима, Предлог закона о комуналној полицији и Предлог закона о електронском документу.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6