Среда, 22. децембар 2010. - Среда, 29. децембар 2010.

Осма седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду, 22. децембар 2010. године, са почетком у 14,30 часова.Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за среду, 22. децембар 2010. године, са почетком у 14,30 часова.

Народна скупштина утврдила је дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог
криминала, који је поднела Влада

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, који је поднела Влада

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, који је поднела Влада

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, који је поднела Влада

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, , који је поднела Влада

7. Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на
финансијске планове за 2011. годину:

1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2) Републичког завода за здравствено осигурање,

3) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада

11. Предлог закона о изменама Закона о акцизама, који је поднела Влада

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је
поднела Влада

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада

14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је
поднела Посланичка група Социјалистичке партије Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)

15. Збирна листа кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор
за просвету

16. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета , који је поднео Одбор за просвету

17. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету

18. Предлог одлуке о престанку функције заменика Заштитника грађана, који је поднео Одбора за уставна
питања.

Народна скупштина прихватила је предлог да се, на основу члана 157. став 2 Пословника, обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1 до 6 дневног реда.

Народна скупштина је, такође, прихватила предлог да се обави заједнички начелни претрес о тачкама од 7 од 13 дневног реда седнице.

Образлажући измене и допуне правосудних закона, министарка правосуђа Снежана Маловић је истакла да је њихов циљ стварање предуслова за позитивно мишљење Европске комисије ради добијање статуса кандидата за чланство у Европској унији. Надлежни органи су, у циљу отклањања критика од стране Европске комисије, изразили пуну спремност да отклоне све сумње у процес реформе правосуђа, а нарочито у поступак општег избора носилаца правосудних функција, истакла је министарка Маловић.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о тачкама од 1 до 6 дневног реда.


Другог дана рада, 23. децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона из тачака 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. дневног реда.

На почетку рада, народни посланици Милош Алигрудић, Драган Шормаз, Јован Дамјановић, Бојан Ђурић, Злата Ђерић и Драган Тодоровић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић је, образлажући Предлог закона о буџету Србије за 2011. годину, рекао да је предложени буџет у функцији дугорочног развоја земље, оживљавања привреде и подизања социјалне одговорности државе. Буџет је пре свега реалан и представља објективни одраз економске слике наше земље, а такође и подстицајан пошто обезбеђује подршку привреди, индустријском развоју, извозу и предвиђа реализацију значајних инфраструктурних пројеката, истакао је Цветковић. Он је поручио да ће и у години која је пред нама, а која ће бити лакша, Влада водити сигурну и стабилну политику, без ризика, импровизација, експериментисања и без потеза који би ометали демократски развој земље. У 2011. години почеће реализација новог модела економског развоја који треба суштински да стави српску привреду на здраве ноге и овај буџет је усмерен ка том циљу, закључио је Цветковић.

Образлажући предлог буџета за 2011. годину, министарка финансија Диана Драгутиновић је рекла да је он у складу са фискалним правилима да се дефицит државне касе ограничи на 4,1 одсто бруто домаћег производа, смањи јавна потрошња, одмрзну плате и пензије и обезбеди новац за сва законом прописана социјална давања. Оценила је да је неопходно да и у наредним годинама Србија има буџетски дефицит да би обезбедила солидан економски опоравак, уз подршку монетарне политике НБС, како не би било притиска на инфлацију. Министарка је истакла да су циљеви буџета за 2011. годину - смањење фискалног дефицита до 2015. године на један одсто БДП, стабилизација јавних расхода, јавног дуга и вођење фискалне политике у складу са начелом међугенерацијске правичности.

Народна скупштина је до краја дана водила и закључила заједнички начелни претрес о тачкама од 7 до 13 дневног реда.

Трећег дана рада, 24.децембра, Народна скупштина је у току дана започела и обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичке партије Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС); једиствени претрес о Збирној листи кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за просвету; јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету и јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету. О 18. тачки дневног реда седнице - Предлогу одлуке о престанку функције заменика Заштитника грађана, који је поднео Одбор за уставна питања, Народна скупштина не обавља расправу, у складу са чланом 15. Закона о заштитнику грађана.

Четвртог дана рада, 27. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, Предлогу закона о изменама Закона о уређењу судова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца.

У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2011. годину:

1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2) Републичког завода за здравствено осигурање,

3) Националне службе за запошљавање.

Петог дана рада, 28. децембра, Народна скупштина наставила је рад претресом у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2011. годину са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2011. годину.

На почетку рада, народни посланици Зоран Машић, Драган Тодоровић, Мирко Чикириз, Иван Андрић и Зоран Шами затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Народни посланици водили су расправу и о амандманима поднетим на предлоге закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Закона о порезима на имовину, Закона о порезу на додату вредност, о изменама Закона о акцизама, о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара и на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

У поподневном делу рада, председавајућа седници потпредседница Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице Народне скупштине са галерије Велике сале прати група грађана заинтересованих за рад Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о тачкама од 7 до 13 дневног реда.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је среду, 29. децембар 2010. године, са почетком у 13 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2010. години.


Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. децембра, Народна скупштина већином гласова народних посланика усвојила је: Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца.

Народна скупштина усвојила је: Предлог закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2011. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање, као и предлоге закона изменама и допунама: Закона о буџетском систему, Закона о порезима на имовину, Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Предлог закона о изменама Закона о акцизама.

Током поподневног рада, председница Славица Ђукић-Дејановић обавестила је Народну скупштину да је преминуо народни посланик Владан Батић. Народни посланици су минутом ћутања одали пошту преминулом Владану Батићу.

У наставку рада, Народна скупштина усвојила је: Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичке партије Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС), Збирну листу кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за просвету, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за просвету и Предлог одлуке о престанку функције заменика Заштитника грађана, који је поднео Одбор за уставна питања.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

По закључењу седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, у своје и у име народних посланика, пожелела грађанима Србије све најлепше у Новој 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
четвртак, 28. јануар

Цео календар догађаја