22. новембар 2012. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

22. новембар 2012. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Четвртак, 22. новембар 2012.

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години за четвртак, 22. новембар 2012. године, са почетком у 11 часова.


Пре почетка седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Елвира Ковач, Олгица Батић, Ђорђе Стојшић, Славица Савић, Зоран Остојић, Петар Петковић, Мирослав Маркићевић, Горица Мојовић и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је дневни ред:

1. Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, који је поднела Скупштина Аутономне Покрајине Војводине,
2. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада
6. Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о јавним предузећима, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о затезној камати, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о измени Закона о осигурању, који је поднела Влада,
13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, који је поднела Влада,
14. Предлог закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада,
15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, који је поднела Влада,
16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада,
17. Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,
18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС),
19. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије и
20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, и 4. дневног реда; заједнички начелни претрес о тачкама 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 14, 15. и 16. дневног реда, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 17, 18, 19. и 20. дневног реда седнице.

Народна скупштина наставила је рад расправом у начелу Предлога закона о допуни Закона о буџетском систему, који је, народним посланицима, образложио представник предлагача, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине Иштван Пастор.

До краја рада, Народна скупштина закључила је расправу у начелу Предлога закона о допуни Закона о буџетском систему.

Другог дана рада, 23. новембра, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Предлог закона о буџету за 2013. годину, са пратећим документима и изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Закона о акцизама, образложио је министар финансија и привреде Млађан Динкић.

Трећег дана рада, 26. новембра, Народна скупштина наставила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са пратећим документима и изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Закона о акцизама.

Четвртог дана, 29. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Невен Цветићанин, Мирко Чикириз, Јудита Поповић, Милица Радовић, Душан Милисављевић и Драган Шормаз затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

До краја рада, Народна скупштина водила је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са пратећим документима.

Петог дана рада, 30. новембра, Народна скупштина наставила је рад разматрањему појединостима Предлога закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са пратећим документима.

У преподневном делу, Народна скупштина
је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Оливеру Дулићу и Снежани Маловић.

Током поподневног рада, Народна скупштина завршила је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину,
са пратећим документима.

Председавајућа седници, потпредседница
Народне скупштине Весна Ковач, подсетила је на одредбу члана 175. став 3. Пословника према којој председник Народне скупштине може да одреди Дан за гласање о предлогу буџета у току седнице Народне скупштине, не чекајући да се заврши расправа у начелу и појединостима о осталим тачкама дневног реда.

Сагласно тој одредби,
потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је суботу, 1. децембар 2012. године, у 9 часова, као Дан за гласање о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

Дан за гласање

У Дану за гласање 1. децембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог закона буџету Републике Србије за 2013. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

Резултати гласања:

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, у целини


Седмог дана рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлогу закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлогу закона о јавним предузећима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Предлогу закона о измени и допуни Закона о приватизацији, Предлогу закона о затезној камати и Предлогу закона о измени Закона о осигурању, које је, народним посланицима, образложио министар финансија и привреде Млађан Динкић.

Осмог дана рада, 4. децембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Олена Папуга, Зоран Остојић, Мирко Чикириз, Невена Аџемовић, Борисав Ковачевић, Славица Савељић, Дејан Михајлов, др Марко Атлагић и Борислав Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника.
Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о тачкама од 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. дневног реда.

Деветог дана рада, 5. децембра, Народна скупштина наставила је и закључила заједнички начелни претрес о тачкама од 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. дневног реда.
У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима.
До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о
Предлогу закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.
Предложене законе образложила је министарка здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић.


Десетог дана, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Александар Југовић, Александра Јерков, Зоран Остојић, Слободан Самарџић, Предраг Мијатовић и Иван Јовановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, које је, народним посланицима, образложила министар здравља Славица Ђукић Дејановић.

Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Гојку Радићу и Мирку Цветковићу.

До краја рада, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о тачкама 14, 15 и 16. дневног реда седнице, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 17,18,19 и 20. дневног реда седнице, односно, о Предлогу одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС),
Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Једанаестог дана, 11. децембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Александар Југовић, др Слободан Самарџић, Миљенко Дерета и Радослав Миловановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу седнице, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о допуни Закона о буџетском систему.
Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Александру Сенићу и Биљани Хасановић Кораћ, изабраним са Изборне листе ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ- БОРИС ТАДИЋ. Народни посланици су затим положили заклетву.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач обавестила је народне посланике да ће делу седнице присуствовати студенти Правног факултета Универзитета у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици.
Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлогу закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлогу закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању.
Једанаестог дана рада, Народна скупштина почела је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним предузећима.

Дванаестог дана рада, 12. децембра, Народна скупштина наставила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним предузећима.

Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Весни Ракоњац, изабраној са Изборне листе Покренимо Србију - Томислав Николић и Срђану Миливојевићу, изабраном са Изборне листе Избор за бољи живот - Борис Тадић. Народни посланици су затим положили заклетву.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о измени и допуни Закона о приватизацији, Предлогу закона о затезној камати, Предлогу закона о измени Закона о осигурању и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима.

Тринаестог дана, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Елвира Ковач, Олгица Батић, Невена Стојановић, Радмила Геров, Славица Савељић, Слободан Самарџић, Зоран Радовановић и Верољуб Арсић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја рада, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о тачкама 14,15. и 16. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.

Четрнаестог дана рада, 15. децембра, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић је, на основу члана 168. став 3. Пословника Народне скупштине, предложио да се по хитном поступку на дневни ред ове седнице стави Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине.
Народна скупштина је већином гласова прихватила овај предлог и у наставку рада обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, а с обзиром на то да је већ одлучивала о 2. тачки дневног реда – Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је суботу, 15. децембар 2012. године, са почетком у 9,25 часова, као Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 15. децембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлог закона о јавним предузећима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији, Предлог закона о затезној камати, Предлог закона о измени Закона о осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, Предлог закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити и Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.
Већином гласова народних посланика Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и предлоге две одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника и одлучила да није било повреде Пословника.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини

5. Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у целини

6. Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, у целини

8. Предлог закона о јавним предузећима, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, у целини

10. Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији, у целини

11. Предлог закона о затезној камати, у целини

12. Предлог закона о измени Закона о осигурању, у целини

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, у целини

14. Предлог закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, у целини

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, у целини

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, у целини

17. Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција

18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ПУПС)

19. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (УРС)

20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама (1)

21. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама (2)
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2