24. јануар 2018. Учесници на презентацији Портала за надзор над јавним финансијама

24. јануар 2018. Учесници на презентацији Портала за надзор над јавним финансијама

Четвртак, 25. јануар 2018.

Одржана презентација Портала за надзор над јавним финансијама

У Народној скупштини је 24. јануар 2018. одржана презентација Портала за надзор над јавним финансијама представницима Програма УН за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), уз чију подршку овај портал у Народној скупштини развија Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као део пројекта „Јачање надзорне функције и јавности у Народној скупштини – дрга фаза“ .


У присуству 22 представника UNDP и SDC из Швајцарске и региона Портал су представили народни посланици Гордана Чомић, потпредседник Народне скупштине, и Милорад Мијатовић, члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и председник Фокус групе за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја.

Скуп је поздравила и о значају пројекта говорила и Светислава Булајић, генерални секретар Народне скупштине.

У наведеним излагањима наглашен је велики значај Портала, као софтверског алата, који треба народним посланицима да олакша приступ неопходним информацијама и непосредно им омогући да на једноставан и ефикасан начин прате трошење средстава из буџета Републике Србије, а посредно да ојача контролну функцију и јавност рада Народне скупштине.

Пројект Портал за надзор над јавним финансијама усмерен је на стварање услова за јачање контролне функције и јавности у раду Народне скупштине, а у даљим фазама његовог развоја и на веће укључивање грађана у законодавни процес и успостављање двосмерне комуникације народних посланика са грађанима и цивилним друштвом у циљу праћења и контроле трошења јавних средстава. Иницијална замисао у вези са увођењем Портала је да се народним посланицима пружи могућност да врше прегледе различитих извора података о коришћењу јавних средстава, њихово упаривање и, на основу одређене припреме и организације података, добијање функционалних извештаја и унакрсног приказа података о трошењу средстава из буџета Републике Србије.

Увођењем Портала за надзор над јавним финансијама у пуном капацитету Народна скупштина би се сврстала у малу групу националних парламената који на сличан начин врше надзор над трошењем јавних финансија.

Учесницима скупа затим је практично представљен сам Портал, начин његовог функционисања и коришћења, уз објашњења представника „Информатике“ а.д. која је ангажована за развој софтвера.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5