22. јануар 2013. Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години (фото ТАНЈУГ)

22. јануар 2013. Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години (фото ТАНЈУГ)

Уторак, 22. јануар 2013.

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је, на захтев 138 народних посланика, Другo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за уторак, 22 . јануар 2013. године, са почетком у 10 часова.


У захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је дневни ред:

1. Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
2. Предлог закона о државној припадности и упису пловила,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха,
4. Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини,
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о жиговима,
7. Предлог закона о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе,
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза,
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових допломатско-конзуларних представништава,
10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране,
11. Предлог закона о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду,
12. Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата донете у Кијеву 22. маја 2003. године,
13. Предлог закона о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера,
14. Предлог закона о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе,
15. Предлог закона о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања,
16. Предлог закона о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006,
17. Предлог закона о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања,
18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари,
19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају,
20. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе.

Пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ласло Варга, Олена Папуга, Дубравка Филиповски, Бојан Ђурић, Александар Југовић, Славица Савељић, Слободан Самарџић, Божидар Ђелић и Драган Шормаз затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Меха Омеровића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 3, 11, 12, 13. и 14. дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 16, 17, 18, 19. и 20. дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 7, 8, 9, 10. и 15. дневног реда заседања.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха, Предлогу закона о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду, Предлогу закона о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата усвојене у Кијеву 22. маја 2003. године, Предлог закона о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе.

Предложене законе народним посланицима образложили су представници предлагача министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Кнежевић и министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић.

Народна скупштина је констатовала, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, престанак мандата пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Милану Марковићу, Јанку Радаковићу и Александри Јерков.

У поподневном делу рада Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала потврђивање мандата народним посланицима Владимиру Гордићу, Јованки Петровић и Драгану Андрићу, изабраним са Изборне листе ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ-БОРИС ТАДИЋ, који су затим положили заклетву.

На предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Народна скупштина је констатовала и престанак мандата, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Ивици Тончеву.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 3, 11, 12, 13. и 14. дневног реда заседања.

Другог дана рада, 23. јануара, Народна скупштина је, у преподневном делу седнице, водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о државној припадности и упису пловила, Предлогу закона о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006, Предлогу закона о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају и Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама. Предложене измене Закона образложио је министар правде и државне управе Никола Селаковић.
До краја дана, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о трговини. О предложеном закону уводне напомене дао је Расим Љајић, потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Трећег дана рада, 24. јануара, пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Миљенко Дерета, Мирко Чикириз, Јелена Травар Миљевић, Милица Војић Марковић, Јелена Триван и Момир Стојановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је у преподневном делу рада водила и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о жиговима, који је народним посланицима образложио министар просвете, науке и технолошког развоја проф.др Жарко Обрадовић.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 7, 8, 9, 10. и 15. дневног реда заседања, односно о Предлогу закона о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових допломатско-конзуларних представништава, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране и Предлогу закона о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања.

Предложене законе народним посланицима образложио је представник предлагача, министар правде и државне управе Никола Селаковић.

Четвртог дана рада, 28. јануара, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

У преподневном делу рада, Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на који је изабрана, народној посланици Љубици Васић, даном подношења оставке.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала потврђивање мандата народном посланику Зорану Анђелковићу, изабраном са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), након чега је народни посланик положио заклетву.

До краја дана Народна скупштина завршила је расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, као и расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о државној припадности и упису пловила.

Петог дана рада, 29. јануара, Народна скупштина је, у преподневном делу седнице, водила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Ранка Савић, Жика Гојковић,Захарије Трнавчевић, Весна Милекић, Синиша Ковачевић, Јанко Веселиновић и Кенан Хајдаревић затражилису обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о трговини и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице Другог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је среду, 30. јануар 2013. године са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда седнице Другог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 30.јануара, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Предлог закона о државној припадности и упису пловила, Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха, Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини и Предлог закона о изменама и допунама Закона о жиговима.
Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових допломатско-конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране.
У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова усвојила и Предлог закона о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду, Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата усвојене у Кијеву 22. маја 2003. године, Предлог закона о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера, Предлог закона о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе.
Такође, народни посланици су већином гласова усвојили и Предлог закона о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања, Предлог закона о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006, Предлог закона о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе.
У дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Другог ванредног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда заседања, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Друго ванредно заседањe Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, у целини

2. Предлог закона о државној припадности и упису пловила, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха, у целини

4. Предлог закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о жиговима, у целини

7. Предлог закона о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових допломатско-конзуларних представништава

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране

11. Предлог закона о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду

12. Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата усвојене у Кијеву 22. маја 2003. године

13. Предлог закона о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе

15. Предлог закона о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања

16. Предлог закона о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006

17. Предлог закона о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају

20. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
субота, 26. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја