26. март 2013. Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

26. март 2013. Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

Уторак, 26. март 2013.

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години

Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић сазвао је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години, за уторак, 26. март 2013. године, са почетком у 11 часова.


На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирко Чикириз, Захарије Трнавчевић, Небојша Зеленовић, Славица Савељић, Миљенко Дерета, Дубравка Филиповски, Бранко Гогић, Слободан Самарџић, Срђан Миливојевић и Драгомир Карић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава,
2. Предлог закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада, 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, који је поднео народни посланик мр Небојша Стефановић,
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о закључивању и извршавању међународних уговора, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Државе Израел о запошљавању чланова породице дипломатског или конзуларног особља, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о полицијској сарадњи, који је поднела Влада,
13. Предлози кандидата за избор чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, које су поднели овлашћени предлагачи:
- Одбор за административо-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине,
- Врховни касациони суд,
- Државна ревизорска институција,
- заједно Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и
- Адвокатска комора Србије Србије,
14. Предлог одлуке о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
15. Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница о начину трошења средстава буџета Републике Србије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године, који је поднео народни посланик Милован Дрецун и
16. Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5. и 11. дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 8, 9, 10. и 12. дневног реда, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 13, 14, 15. и 16. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, подсетила је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је уторак, 26. март 2013. године, у 15 часова, као Дан за гласање о првој тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Дан за гласање

У Дану за гласање 26. марта 2013. године, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Резултати гласања:

1. Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

До краја рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5. и 11. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Предлогу закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Предлогу закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података.

Предложене законе, народним посланицима, образложио је министар правде и државне управе Никола Селаковић.

Другог дана рада, 27. марта, Народна скупштина наставила je и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 2, 3, 4, 5. и 11. дневног реда седнице.
У наставку рада, Народна скупштина започела је и до краја дана водила претрес у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду, који је поднео народни посланик мр Небојша Стефановић.

Трећег дана, 28.марта, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом o Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Невен Цветићанин, Зоран Остојић, Константин Арсеновић, Миодраг Ђидић, Мирко Чикириз, Никола Јовановић, Милан Лапчевић, Јанко Веселиновић и Љубица Мрдаковић Тодоровић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, поздравила је у своје, и у име народних посланика, студенте Факултета за инжењерски менаџмент, који су, са галерије Велике сале, пратили део седнице Народне скупштине.

Такође, у току рада, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић, поздравио је у своје, и у име народних посланика, 65 младих из Бујановца, Прешева и Врања, који су пратили рад Народне скупштине, са галерије Велике сале.

До краја дана народни посланици водили су начени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду.

Четвртог дана, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Елвира Ковач, Бојан Ђурић, Предраг Марковић, Mирослав Маркићевић, Слободан Самарџић, Oлена Папуга, Весна Степић, Борислав Стефановић и Момир Стојановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу рада, Народна скупштина наставила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду.

У поподневном делу рада, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, који је народним посланицима образложио потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић.

Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Joванки Петровић и Мићи Роговићу.

До краја рада, Народна скупштина обавила је начелни претрес о седмој тачки дневног реда, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Петог дана рада, 3. априла, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и јединственим претресом о предлозима закона по тачкама 8, 9, 10. и 12. дневног реда. Предложене законе образложио је, у име предлагача, министар правде и државне управе Никола Селаковић.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина закључила је претрес о Предлогу закона о закључивању и извршавању међународних уговора, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Државе Израел о запошљавању чланова породице дипломатског или конзуларног особља и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о полицијској сарадњи.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 13, 14, 15. и 16. дневног реда седнице.

Шестог дана, 4. априла, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Кенан Хајдаревић, Милица Војић Марковић, Душан Милисављевић, Драган Тодоровић, Ђорђе Стојшић, Мирко Чикириз и Злата Ђерић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У току дана, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, као и о Предлогу закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, о Предлогу закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду.

Седмог дана рада, 5. априла, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Предлогу закона о закључивању и извршавању међународних уговора.

Осмог дана, 8. априла, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач честитала је свим припадницима ромске националности Међународни дан Рома.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика уврстила у дневни ред Друге седнице Првог редопвног заседања у 2013. години Предлог за избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције, који је поднео Социјално-економски савет Републике Србије.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице и одлучивање о првој тачки дневног реда седнице,Предлогу одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је понедељак, 8. април, са почетком у 10.20 часова, као Дан за гласање о осталим тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 8. априла, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Предлог закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела и Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Народни посланици су већином гласова усвојилиПредлог закона о изменама и допунама Закона о радуи Предлог закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о закључивању и извршавању међународних уговора, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Државе Израел о запошљавању чланова породице дипломатског или конзуларног особља, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о полицијској сарадњи.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, изабрала проф.др Зорана Стојиљковића, професора Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Николу Станојевића, судију Врховног суда Србије у пензији, проф. др Евицу Петровић, проректора Универзитета у Нишу, др Бранка Лубарду, професора Правног факултета Универзитета у Београду и Зорана Вујичића, адвоката, за чланове Одбора Агенције за борбу против корупције.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог одлуке о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница о начину трошења средстава буџета Републике Србије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године и Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.

Народна скупштина је, већином гласова, изабрала др Божа Драшковића за члана Одбора Агенције за борбу против корупције.

У дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су, током Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине, указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач закључила је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Резултати гласања:

2. Предлог закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, у целини

3. Предлог закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, у целини

4. Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, у целини

8. Предлог закона о закључивању и извршавању међународних уговорПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
уторак, 7. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја