24. октобар 2017. Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

24. октобар 2017. Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Уторак, 24. октобар 2017.

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години за уторак, 24. октобар, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Марјана Мараш, Славиша Ристић, Олена Папуга, Радослав Милојичић, Милија Милетић, Мариника Тепић, Бошко Обрадовић, Немања Шаровић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о дуалном образовању, који је поднела Владa;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, који је поднела Владa;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, који је поднела Владa;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Владa;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Владa;
 6. Предлог закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности, који је поднела Владa;
 7. Предлог закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, који је поднела Владa;
 8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић 19. октобра 2017. године;
 9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић 18. октобра 2017. године;
 10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка;
 11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије и
 12. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Доста је било.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 7. дневног реда, као и заједнички јединствени претрес о тачкама од 8. до 12. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 7. дневног реда седнице, које је народним посланицима образложио представник предлагача, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Другог дана рада, 25. октобра, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 7. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 26. октобра, а пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Маја Виденовић, Зоран Живковић, Енис Имамовић, др Санда Рашковић Ивић, Марко Ђуришић, Бошко Обрадовић, Александар Стевановић, Александар Шешељ, Маријан Ристичевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић поздравио је у своје име, и у име народних посланика, студенте и професоре Правног факултета Универзитета „Сечењ и Иштван“ у Ђеру, који су део седнице пратили са галерије велике сале Дома Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 7. дневног реда седнице.

До краја дана, Народа скупштина завршила је заједнички јединствени претрес о тачкама 8. до 12. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 31. октобра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Славиша Ристић, Александра Чабраја, Нада Лазић, др Предраг Јеленковић, Марко Ђуришић, Милија Милетић, Владимир Ђурић, Зоран Радојичић, Горан Ћирић, Александар Шешељ, Неђо Јовановић и Горан Пекарски, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је започела претрес у појединостима Предлога закона о дуалном образовању.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић поздравио је, у име народних посланика и у своје лично име, чланове Посланичке групе пријатељства са Србијом Исламске Републике Иран, који су део седнице Народне скупштине пратили са галерије велике сале Народне скупштине.

Народна скупштина је до краја дана водила претрес у појединостима Предлога закона о дуалном образовању.

Петог дана рада, 1. новембра, народни посланици наставили су расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о дуалном образовању.

До краја дана, Народна скупштина водила је расправу о амандманима поднетим на овај Предлог закона.

Шестог дана рада, 2. новембра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Мариника Тепић, Мирослав Алексић, Ђорђе Вукадиновић, Наташа Мићић, др Муамер Бачевац, Бранка Стаменковић, мр Александра Јерков, проф. др Миладин Шеварлић, Маријан Ристичевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајући седници потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић поздравио је у име народних посланика и у своје лично име, ученике и наставнике ОШ „Руђер Бошковић“ и учеснике пројекта „Атина – Београд историја и архитектура“, који су део седнице пратили са галерије велике сале Дома Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о дуалном образовању.

Седмог дана рада, 3. новембра, народни посланици наставили су претрес у појединостима о првој тачки дневног реда седнице.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о тачкама 1. 2. 3. и 4. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић, одредио је среду, 8. новембар 2017. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2017. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о дуалном образовању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.

На седници је усвојен и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности, Предлог закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом.

Народни посланици усвојили и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић 19. октобра 2017. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић 18. октобра 2017. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије и Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Доста је било.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о дуалном образовању, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, у целини

5. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

6. Предлог закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности

7. Предлог закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом

8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДЈБ)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, закључио је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.

Видео (28)

Уторак, 24. октобар 2017. | Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години (I)

Уторак, 24. октобар 2017. | Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години (II)

Уторак, 24. октобар 2017. | Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години (III)

Уторак, 24. октобар 2017. | Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години (IV)

Уторак, 24. октобар 2017. | Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години (V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 23


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
четвртак, 16. јул
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја