Субота, 15. децембар 2012.

Девета седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години, за суботу, 15. децембар 2012. године, са почетком у 10,00 часова. Седница је почела у 12,25 часова.


Народна скупштина утврдила је дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о допуни Закона о јавном тужилаштву, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о допуни Закона о судијама, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину''), који је поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је поднела Влада;

8. Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2012. години, који је поднела Влада;

9. Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2012. години, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-руског хуманитарног центра, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада;

19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању, који је поднела Влада;

21. Предлог одлуке о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине;

22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије;

23. Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;

24. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину, који је поднела Влада.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Владимира Илића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 5, 7, 20. и 23. дневног реда, заједнички начелни и једнинствени претрес о тачкама 6, 16, 17, 18, 19. и 24. дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 21. и 22. дневног реда.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлогу закона о изменама Законика о кривичном поступку, Предлогу закона о допуни Закона о јавном тужилаштву и Предлогу закона о допуни Закона о судијама. Предлоге ових закона образложио је министар правде и државне управе Никола Селаковић.

Другог дана, 17. децембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 5, 7, 20. и 23. дневног реда седницe, односно, о Предлогу закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлогу закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању и Предлогу закона о изменама Закона о планирању и изградњи. Предложене законе, народним посланицима, образложиo je министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић.

Трећег дана, 18. децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и једнинственим претресом о тачкама 6, 16, 17, 18, 19. и 24. дневног реда седнице, које је образложила представник предлагача Верица Калановић, министарка регионалног развоја и локалне самоуправе.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александра Јерков, Мирко Чикириз, Милорад Мијатовић, Зоран Остојић, Александар Пејчић и Верољуб Арсић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни и једнинствени претрес о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину''); Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима; Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину; Предлогу закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину; Предлогу закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и о Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину.

Четвртог дана рада, 20. децембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. дневног реда седнице. Предлоге ових закона и одлука образложио је први потпредседник Владе задужен за одбрану, безбедност и борбу против корупције и криминала и министар одбране Александар Вучић.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Невен Цветићанин, Олена Папуга, Мирко Чикириз, Јудита Поповић, др Слободан Самарџић и проф. др Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, коју је поднео председник Народне скупштине и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије.

До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика и Предлогу закона о изменама законика о кривичном поступку.

Петог дана рада, 21. децембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.
У наставку рада, Народна скупштина прешла је на претрес у појединостима о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину''). Пошто на Предлог закона нису поднети амандмани, Народна скупштина ће у дану за гласање одлучивати о Предлогу закона у целини.
У наставку седнице, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Предлогу закона о изменама Закона о планирању и изградњи.
Пошто је Народна скупштина закључила претрес о свим тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања, потпредседниk Народне скупштине Константин Арсеновић одредио је понедељак, 24. децембар 2012. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 24.децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлог закона о изменама Законика о кривичном поступку, Предлог закона о допуни Закона о јавном тужилаштву и Предлог закона о допуни Закона о судијама.

Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину''), Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, као и Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2012. години и Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2012. години.

Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-руског хуманитарног центра, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о узајамној заштити тајних података, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог одлуке о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012.годину.

У дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су током Девете седнице Другог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.


Резултати гласања:


1. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика
, у целини

2. Предлог закона о изменама Законика о кривичном поступку
, у целини

3. Предлог закона о допуни Закона о јавном тужилаштву
, у целини

4. Предлог закона о допуни Закона о судијама
, у целини

5. Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе
, у целини

6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд (Пројекат "Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину")
, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
, у целини

8. Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2012. години


9. Предлог одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2012. години


10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-руског хуманитарног центра


11. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке


12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране


13. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране


14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о сарадњи у области одбране


15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о узајамној заштити тајних података


16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима


17. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину


18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину


19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину


20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању


21. Предлог одлуке о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама


22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)


23. Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи
, у целини

24. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 4. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја