27. јануар 2020. Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

27. јануар 2020. Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Понедељак, 27. јануар 2020.

Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је, на захтев Владе, Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву за понедељак, 27. јануар 2020. године са почетком у 10 часова.


У захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона планирању и изградњи, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о хидрографској делатности, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, које је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, који је поднела народна посланица Катарина Ракић;
 6. Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, који је поднела Влада;
 10. Предлоге одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, који је поднела Влада;
 11. Предлоге одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран, који је поднела Влада;
 13. Предлог одлуке о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као корисника кредита) и T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. и DENIZBANK A.Ş. (као давалаца кредита), који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (набавка возних средстава за Србија воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечије клинике, Тиршова 2 у Београду, који је поднела Влада.
Народни посланици прихватили су предлог народног посланика др Александра Мартиновића да Народна скупштина обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 13. и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 14. до 20. дневног реда седнице.

Предлоге закона народним посланицима образложила је министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

У наставку рада Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 13. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 28. јануара, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милорад Мирчић, Стефана Миладиновић, Владимир Ђурић, Милија Милетић, Јелена Вујић Обрадовић, Ђорђе Вукадиновић и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 14. до 20. дневног реда седнице, које је народним посланицима образложио представник предлагача, министар финансија Синиша Мали.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 14. до 20. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 29. јануара, Народна скупштина започела је претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

У наставку седнице, народни посланици обавили су претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлога закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлога закона о хидрографској делатности и Предлога закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес о појединостима и о тачкама 5, 6, 7, 8 и 9. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 30. јануара 2020. године, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милорад Мирчић, Фатмир Хасани, Неђо Јовановић, Маријан Ристичевић, Немања Радојевић, Ђорђе Вукадиновић и Драгана Костић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, народни посланици водили су и обавили претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала. Током дана, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о попису становништва, домаћинства и станова 2021. године.

Седници су присуствовали представници предлагача министар финансија Синиша Мали и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Петог дана рада, 31. јануара, народни посланици наставили су и до краја дана обавили претрес у појединостима о Предлогу закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године.

Седници је присуствовао представник предлагача министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је понедељак, 3. фебруар, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 3. фебруара, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о хидрографској делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, Предлог закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру и Предлог закона о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.

У Дану за гласање народни посланици усвојили су и Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран, Предлог одлуке о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката и Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала.

Народна скупштина је у Дану за гласање усвојила и Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као корисника кредита) и T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. и DENIZBANK A.Ş. (као давалаца кредита), Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (набавка возних средстава за Србија воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечије клинике, Тиршова 2 у Београду.

У току гласања председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је, у своје и у име народних посланика, делегацију Народне скупштине Републике Анголе предвођену председником Фернандом да Пиедадеом Диаш душ Сантушом, која борави у посети Републици Србији и која је пратила део седнице са галерије Велике сале.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона планирању и изградњи, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, у целини

3. Предлог закона о хидрографској делатности, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у целини

6. Предлог закона о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, у целини

7. Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, у целини

8. Предлог закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у целини

10. Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре

11. Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре

12. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран

13. Предлог закона о потврђивању Споразума о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, у целини

15. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, у целини

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

18. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као корисника кредита) и T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. и DENIZBANK A.Ş. (као давалаца кредита)

19. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (набавка возних средстава за Србија воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

20. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за равој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечије клинике, Тиршова 2 у Београду

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Видео (20)

Понедељак, 27. јануар 2020. | Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (I)

Понедељак, 27. јануар 2020. | Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (II)

Понедељак, 27. јануар 2020. | Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (III)

Понедељак, 27. јануар 2020. | Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (IV)

Уторак, 28. јануар 2020. | наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2020. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 15


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
субота, 8. август
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја