Najčešće tražene informacije od javnog značaja

Pitanje:

Na koji način Služba Narodne skupštine vodi evidenciju o radu narodnih poslanika na sednicama Narodne skupštine?

Odgovor:

Sednice Narodne skupštine Republike Srbije održavaju se u Velikoj sali Doma Narodne skupštine od 31. marta 2009. godine i od tog datuma se, u okviru konferencijskog sistema instaliranog u Domu Narodne skupštine, u Službi Narodne skupštine vodi elektronska evidencija glasanja Narodne skupštine (listinzi glasanja o predlozima zakona u celini dostupni su na internet stranici NSRS, za glasanja aktuelnog saziva Narodne skupštine).

Od 31. avgusta 2009. godine u funkciji je i elektronsko evidentiranje prisustva narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine, na osnovu aktivirane identifikacione kartice u poslaničkoj jedinici.

Elektronska evidencija aktivnosti narodnih poslanika na sednicama parlamenta zaokružena je marta 2010. godine, kada je aktivirano i memorisanje trajanja diskusija narodnih poslanika, predsednika Vlade i ministara u Vladi na skupštinskim sednicama.

U toku je realizacija projekta integracije sistema elektronskog parlamenta u postojeći konferencijski sistem, čime će biti omogućeno da se na internet stranici Narodne skupštine (www.parlament.rs) objavljuju i glasanja o predlozima zakona u pojedinostima (po amandmanima).


Pitanje:

Koliko je narodnih poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini?

Odgovor:

Prema podacima Odbora za administrativno-budžetska i mandantno- imunitetska pitanja, dana 10. juna 2014. godine na stalnom radu u Narodnoj skupštini bilo je 165 narodnih poslanika.


Pitanje:

Koliko je državnih službenika i nameštenika zaposleno u Službi Narodne skupštine?

Odgovor:

Dana 17. novembra 2014. godine, ukupan broj zaposlenih bio je 410 – od čega na neodređeno vreme 349 a na određeno vreme 51.

Na dan 01. januara 2014. godine ukupan broj zaposlenih bio je 409, od čega na neodređeno vreme 371 a na određeno vreme 33 zaposlena - što predstavlja smanjenje broja zaposlenih državnih službenika i nameštenika na neodređeno vreme, za 22 zaposlena.


Pitanje:

Ko odlučuje o tome da li će penzioneri koji su narodni poslanici dobijati celu platu ili samo nadoknadu na penziju do visine prosečnog mesečnog primanja narodnog poslanika?

Odgovor:

Pravo na nagradu, naknade, troškove za vršenje poslaničke dužnosti i ostala primanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, uređuje se Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01). U skladu sa citiranim zakonom, narodni poslanik koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, odnosno koji obavlja samostalnu delatnost ili je starosni penzioner, opredeljuje se da li želi da bude na stalnom radu u Narodnoj skupštini ili da prima naknadu u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu, odnosno penzije. To čini tako što svoj pisani zahtev za prijem na stalni rad u Narodnu skupštinu, odnosno za ostvarivanje naknade u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu ili penzije, podnosi Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji donosi odgovarajuća rešenja o statusnim pitanjima narodnih poslanika, ako zakonom nije drugačije određeno.


Pitanje:

Da li je potrebno posebno odobrenje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova za ulazak u prostorije Narodne skupštine?

Odgovor:

Prema članu 71. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, Br. 9/10), poslove unutrašnjeg obezbeđivanja i održavanja reda u zgradi i prostorijama Narodne skupštine obavljaju pripadnici službe obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova, uz saglasnost generalnog sekretara Narodne skupštine. Akti Administrativnog odbora Narodne skupštine kojima se uređuju pitanja unutrašnjeg reda u objektima koje koristi Narodna skupština dostupni su na internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.


Pitanje:

Koliko u proseku košta dan zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini?

Odgovor:

U perodu od januara do avgusta 2014. godine dnevni varijabilni trošak održavanja sednica Narodne skupštine iznosio je 1.437.381 dinara.


Pitanje:

Na koji način narodni poslanici pravdaju troškove dolaska na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela privatnim vozilom?

Odgovor:

Služba Narodne skupštine vodi službenu evidenciju o prisustvu narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela. Takođe, narodni poslanici koji na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela dolaze sopstvenim vozilom, potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su za dolazak na sednicu koristili sopstveno vozilo, sa navođenjem podataka o registarskom broju vozila, relaciji putovanja, broju pređenih kilometara i datumu održavanja sednice Narodne skupštine, odnosno sednice radnog tela. Na osnovu službene evidencije koju vodi Služba Narodne skupštine i potpisanih izjava narodnih poslanika, Služba Narodne skupštine – Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, popunjava nalog za isplatu pripadajućih naknada na ime narodnog poslanika koji sadrži: ime i prezime narodnog poslanika, osnov za isplatu naknada troškova (sednica, radno telo), i ukupan iznos obračunatih naknada troškova, koji potpisuju likvidator, blagajnik i narodni poslanik, kome se vrši isplata.


Pitanje:

Kolika je plata narodnih poslanika?

Odgovor:

Plata narodnih poslanika iznosi 75.886,40 dinara neto.*

* Po odluci Administrativnog odbora NSRS, 28 Broj:120-295/05 od 03. februara 2005. godine, za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata izabranim licima u Narodnoj skupštini;

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 108/13) i Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 115/13, 8/14) koji bliže uređuje način umanjenja neto zarade i neto drugih primanja lica koje se u skladu sa navedenim zakonom smatraju zaposlenim u javnom sektoru, predviđeno je da sva neto primanja preko 60.000 dinara budu umanjena za 20%, a preko 100.000 dinara za još 25%. Od 01. januara 2014. godine, počelo je sa primenom navedenog zakona.

Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 9. stav 2. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014), nadležni odbor je doneo Odluku o umanjenju neto osnovice za obračun plata narodnim poslanicima.

Iz svega navedenog plata narodnog poslanika, koja će se isplaćivati počev od 1. decembra 2014. godine, iznosi: 7.941,60 (neto osnovica) H 8,6 (koeficijent) = 68.297,76 dinara (neto).


Pitanje:

Koliko iznosi poslanički dodatak?

Odgovor:

Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 % od punog iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.

Poslanički dodatak je isti za sve narodne poslanike i iznosi 30.354,00 dinara.

Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, kao i odlukom nadležnog Odbora, utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal i on iznosi 40% plate narodnog poslanika na stalnom radu, tako da je u uslovima po novom Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - poslanički dodatak, takođe umanjen jer će se od 1. decembra 2014. godine obračunavati po novoj, umanjenoj plati.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3