Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije

Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije sa delegacijom Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva

Utorak, 3. oktobar 2017. |

Predsednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije dr Aleksandra Tomić, upoznala je delegaciju Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva sa rezultatima rada Foruma od njegovog konstituisanja 2015.godine do danas.

Aktivnosti

Akti

Sastav Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Osnivači Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije:

 1. dr Aleksandra Tomić (predsednik)
 2. Veroljub Arsić
 3. dr Branislav Blažić
 4. Dragomir Karić
 5. prof. dr Vladimir Marinković   
 6. dr Aleksandar Martinović   
 7. Veroljub Matić
 8. dr Vladimir Orlić   
 9. Snežana B. Petrović
 10. Marijan Rističević   
 11. Goran Ćirić   
 12. Snežana R. Petrović
 13. Dragana Kostić
 14. Maja Mačužić   
 15. dr Ivan Bauer