Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije

Četvrti sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Sreda, 28. mart 2018. |

Članovi Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije su, na sastanku održanom 28. marta, imali priliku sa se upoznaju sa projektom prvog zelenog solitera u Srbiji.

Aktivnosti

Akti

Sastav Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Osnivači Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije:

 1. dr Aleksandra Tomić (predsednik)
 2. Veroljub Arsić
 3. dr Branislav Blažić
 4. Dragomir Karić
 5. prof. dr Vladimir Marinković   
 6. dr Aleksandar Martinović   
 7. Veroljub Matić
 8. dr Vladimir Orlić   
 9. Snežana B. Petrović
 10. Marijan Rističević   
 11. Goran Ćirić   
 12. Snežana R. Petrović
 13. Dragana Kostić
 14. Maja Mačužić   
 15. dr Ivan Bauer