Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 Broj: 02-2912/19 od 27. novembra 2019. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji su ovlašćeni predlagači:

- udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji, ako su registrovana najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva zajedničkim dogovorom;

- nacionalni saveti nacionalnih manjina, zajedničkim dogovorom.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako, što svaki od navedenih ovlašćenih predlagača podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 7) Zakona i objaviti ih na veb-sajtu Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi predlog liste kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:
-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu;
-podatke o obrazovanju;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
-uverenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci;
- ovlašćeni predlagač je dužan da dostavi pisanu izjavu kandidata koga predlaže, a kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu udruženja u skladu članom 10. Zakona;
- potrebno je da udruženja dostave potvrdu Agencije za privredne registre, kojom se dokazuje da su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na veb-sajtu Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave:

Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dejan.jevtovic@parlament.rs.

Javni poziv Poslaničkim grupama za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 Broj: 02-2912/19 od 27. novembra 2019. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

u p u ć u j e

JAVNI POZIV POSLANIČKIM GRUPAMA

ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako što, svaka poslanička grupa, podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Prilikom predlaganja dva kandidata potrebno je voditi računa o ravnomernoj teritorijalnoj zastupljenosti kandidata, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona.

U skladu sa članom 10. stav 5. Zakona, nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora iz člana 9. stav 1. tačka 1) Zakona, i objaviti je na veb-sajtu Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi zajednički predlog dva kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti ga Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:

-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu;
-podatke o obrazovanju;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:

-uverenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci;
-poslaničke grupe su dužne da Odboru dostave pisanu izjavu kandidata kojeg predlažu, da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- poslaničke grupe su dužne da Odboru dostave pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu u skladu članom 10. Zakona.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen na veb-sajtu Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave:

Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dejan.jevtovic@parlament.rs.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5