Radna tela

33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Petak, 22. septembar 2023. |

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 22. septembra 2023. godine, razmatrali Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2022. godinu, koji je podneo Fiskalni savet i Davanje saglasnosti na Predlog izmena Finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2023. godinu, koji je podneo Fiskalni savet.

 • Sreda, 6. septembar 2023.

  14. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici Odbora, održanoj 6. septembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno 73 amandmana, predstavnica predlagača zakona, ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović i članovi Odbora su na sednici Odbora prihvatila tri amandmana, a ostalih 70 amandmana nisu prihvatili.

 • Sreda, 6. septembar 2023.

  31. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 6. septembra, doneta je Odluka o utvrđivanju predloga skupštinskog budžeta za 2024. godinu koji je priremio i obrazložio generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić. Odluka će, u skladu sa Zakonom o Narodnoj skuštini i Poslovnikom, biti dostavljena na mišljenje Ministarstvu finansija.

 • Utorak, 5. septembar 2023.

  Deseta sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 5. septembra 2023. godine. godine, članovi Odbora razmotrili su osnovu za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Građani, jednakost, prava i vrednosti i teksta Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Građani, jednakost, prava i vrednosti, radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primenu Sporazuma, do njegovog stupanja na snagu, koje je podnela Vlada.

 • Utorak, 5. septembar 2023.

  12. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove su, na sednici održanoj 5. septembra 2023. godine, razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  31. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici od 4. septembra 2023. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se sa predloženog dnevnog reda sednice povuče prva tačka, odnosno, razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  17. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 4. septembra, razmotren je Predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  11. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici koja je održana 4. septembra 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. januara 2023. godine do 31. marta 2023. godine.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  11. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 4. septembra 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  27. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednci Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 4 seprembra, razmotreni su, u načelu, sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada:

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  19. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  N sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održanoj 4. septembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  13. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici, koja je održana 4. septembra 2023. godine, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, u načelu, predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji i o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  Deveta sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Odbor za kulturu i informisanje održao je 4. septembra 2023. godine sednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj korporaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora održanoj 4. septembra, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 21 - Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike, Razdeo 32 – Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i Razdeo 62 – Ministarstvo turizma i omladine, u načelu.

 • Ponedeljak, 4. septembar 2023.

  Peta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici održanoj 4. septembra 2023. godine, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 1. septembar 2023.

  30. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 1. septembra, utvrđen je predloga izmena (rebalans) Skupštinskog budžeta za 2023. godinu, koji je pripremio i obrazložio generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić.

 • Utorak, 29. avgust 2023.

  16. sednica Odbora za spoljne poslove

  Članovi Odbora za spoljne poslove su na sednici, od 29. avgusta 2023. godine, razmotrili i dali saglasnost Vladi za privremenu primenu Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, sa izmenama utvrđenim Prvim, Drugim i Trećim protokolom o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, do njegovog stupanja na snagu.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1