18. maj 2017. Šef stalne delegacije Narodne skupštine u PSSE Aleksandra Đurović na otvaranju sastanka Odbora za pravna pitanja i ljudska prava

18. maj 2017. Šef stalne delegacije Narodne skupštine u PSSE Aleksandra Đurović na otvaranju sastanka Odbora za pravna pitanja i ljudska prava

Četvrtak, 18. maj 2017.

Sastanak Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Beogradu

Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) održava danas u Beogradu svoj redovni sastanak, čiji je domaćin stalna delegacija Narodne skupštine u ovoj međunarodnoj organizaciji.


Šef stalne delegacije Narodne skupštine u PSSE Aleksandra Đurović, koja je ujedno i potpredsednica PSSE, istakla je otvarajući sastanak da je Srbija pokazala spremnost da, iako je prošla kroz teške godine ratova, ekonomske blokade, izolacije i bombardovanja, iskreno radi na pomirenju u regionu i na jačanju mira i stabilnosti, za šta su joj potrebni iskreni partneri.

„Glavni spoljnopolitički prioritet Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, ali i partnerski i dobri odnosi sa zemljama istoka, kao i unapređenje saradnje sa zemljama u regionu i regionalna stabilnost. Proces evropskih integracija znači modernizaciju društva u skladu sa evropskim vrednostima, za šta imamo, kako podršku evropskih institucija, tako i njihovu potvrdu da taj proces sprovodimo na pravi način. U našim naporima da modernizujemo srpsko društvo Savet Evrope je nezaobilazan činilac, a delegacija Srbije u PSSE je postala prepoznatljiv akter zbog mišljenja da se dijalogom može doprineti miru i stabilnosti“, poručila je Đurović.

Ona je u svom izlaganju navela da je Narodna skupština prva u borbi za vladavinu prava, jačanje ljudskih prava, kao i da je jedna od prvih koja je ratifikovala Istambulsku konvenciju. U prilog tome govore i napori odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i za prava deteta koji, pored zakonodavnog okvira rade i na implementaciji visokih evropskih standarda, ali i aktivnosti Ženske parlamentarne mreže koja radi na osnaživanju žena i unapređenju njihovog položaja u društvu, istakla je Đurović.

„Evropa se danas suočava sa ozbiljnim izazovima, a pre svega sa terorizmom koji preti nedužnim civilima, a posebno nas brine islamski fundamentalizam na Kosovu i Metohiji. S toga iskreno podržavam kampanju „No Hate No Fear” predsednika Agramunta, koju smo sa ponosom promovisali prošle godine u Beogradu. U ovim teškim vremenima Srbija nastavlja putem evropskih integracija, jačanjem demokratskih institucija i jačanjem društva, a u svemu tome očekujemo podršku PSSE i svih njenih tela“, poručila je Đurović.

U uvodnom delu sastanka, članovima Odbora obratili su se Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde zadužen za evropske integracije i međunarodne projekte, Nataša Plavšić, zamenica državnog pravobranioca i zastupnica Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i prof. dr Dragoljub Popović, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović istakao je da podaci o sprovođenju akcionih planova za Poglavlje 23 govore da su državni organi svesni značaja sprovođenja reformi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava, te je takav slučaj i sa izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava.

„Izvršenje presuda podrazumeva sprovođenje seta mera za unapređenje i ujednačavanje sudske prakse, suđenje u razumnom roku i zaštitu ljudskih prava. Takođe, presude su za Srbiju i smernice za reformski proces društva“, istakao je Backović.

Zamenica državnog pravobranioca i zastupnica Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Nataša Plavšić govorila je o konkretnom izvršenju presuda, sa posebnim akcentom na poštovanje Briselske deklaracije donete u martu 2015.godine.

„Aktivnosti Republike Srbije bile su usmerene na mere brzog izvršenja presuda, tako da je od 410 odluka protiv Srbije izvršeno 276, te je Komitet ministara pozdravio opšte mere koje je Srbija preuzela“, navela je Plavšić.

Prof. dr Dragoljub Popović, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava predstavio je članovima Odbora za pravna pitanja i ljudska prava slučaj Zorice Jovanović protiv Srbije iz 2013. godine u kom je učestvovao, a gde presuda Evropskog suda za ljudska prava još nije izvršena.

Preko 40 poslanika PSSE, iz 14 zemalja članica, razmotriće izveštaje po temama od značaja za rad Odbora za pravna pitanja i ljudska prava ove međunarodne organizacije, a posebno Izveštaj o sprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, izvestioca Pjer-Iv Le Borna (Pierre-Yves Le Borgn).P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6