12. jun 2018. Učesnici sastanka

12. jun 2018. Učesnici sastanka

Utorak, 12. jun 2018.

Prilikom posete Srbiji, delegacija Parlamentarne skupština OEBS pozdravlja napredak u upravljanju migracijama, smeštaju maloletnika bez pratnje roditelja

Delegacija Parlamentarne skupštine OEBS, predvođena g-đom Naimom Landžri (poslanik, Belgija), članom Parlamentarne skupštine OEBS, pozdravila je napredak ostvaren u oblasti smeštaja migranata i izbeglica, uz primedbu parlamentaraca da druge zemlje OEBS-a mogu naučiti iz ovakvog pozitivnog razvoja događaja. Oni su, međutim, istakli da kapacitet Srbije treba da bude proširen i prilagođen da bi u potpunosti ispunio potrebe maloletnika bez pratnje roditelja.


Landžri i nekoliko drugih članova Ad hok Odbora za migracije PS OEBS-a završili su danas posetu, pošto su se sastali sa predstavnicima vlade Srbije, međunarodne zajednice, civilnog društva i migrantima i izbeglicama radi procene aktuelnog razvoja stanja u oblasti migracija, sa specijalnim naglaskom na decu bez pratnje i odvojene od roditelja. U delegaciji su se nalazili potpredsednik Ad hok Odbora Paskal Alizar (poslanik, Francuska) i članovi Odbora Kiriakos Hadjijani (poslanik, Kipar), Stefana Miladinović (poslanik, Srbija) i George Varemenos (poslanik, Grčka).

Tokom trodnevne posete, među glavnim temama diskusije našla su se dešavanja za unapređenje zakonodavnog okvira kao i tekući izazovi u implementaciji.

„Napori Srbije u pružanju podrške migrantima – a posebno izbeglicama i deci migranatima –– nisu prošli nezapaženo. Vredno je pohvaliti da skoro 90 procenata dece migranata pohađa osnovnu školu u Srbiji bez obzira na njihov pravni status. Novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, koji je usvojila R. Srbija takođe predstavlja značajan korak napred u pravcu potpune usklađenosti sa međunarodnim pravom, koji sadrži priličan broj važnih odredbi u pogledu maloletnika bez pratnje,“ rekla je Landžri .

Ona je međutim dodala da postoji potreba za objektivnijim i sistematičnijim pristupom utvrđivanju godina starosti u implementaciji funkcionalnog sistema starateljstva čiji prioritet predstavljaju interesi deteta.

Članovi delegacije su primetili da su maloletnici bez pratnje posebno ranjiva kategorija koja je izložena riziku od eksploatacije i seksualnog zlostavljanja od strane krijumčara i da ta pretnja zahteva dalju pažnju.

Miladinović, koja je takođe šef delegacije Srbije PS OEBS-a, navela je da, budući da je zemlja koja ima visok broj migranata u tranzitu, Srbija se fokusirala na osnivanje ustanova za prihvat za kratak boravak i da sada postoji potreba da se obezbedi adekvatan kapacitet za prihvat takođe za duži boravak. Već su preduzeti prvi koraci u ovom pravcu, istakla je ona, i naglasila pozitivnu praksu izdavanja dokumenata deci rođenoj u Srbiji.

„Naše lokalne zajednice u Srbiji u većini slučajeva su pozdravile izbeglice i migrante i uživali smo u dobroj saradnji između vladinih institucija, međunarodnih organizacija i NVO,“ rekla je Miladinović. Ovu dobru saradnju naglasili su takođe i predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog društva sa kojima se susrela naša delegacija.

U ponedeljak, članovi Odbora za migracije susreli su se sa širokim nizom zvaničnika koji se bave politikom migracija i azila, uključujući Vladimira Cucića, komesara za izbeglice i migracije kao i predstavnicima iz ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za azil, ministarstva unutrašnjih poslova, i ministarstva obrazovanja.

Posetili smo ustanove za smeštaj maloletnika bez pratnje u Beogradu, uključujući Centar za azil u Krnjači, dve specijalizovane ustanove za maloletnike bez pratnje, jednu ustanovu pod upravom Jezuitske službe za izbeglice, i novu državnu prihvatnu ustanovu otvorenu u maju, kao i Centar za pomoć izbeglicama Miksalište 24/7.

Ovog jutra delegaciju je takođe primio šef Misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, koji je sa svojim kolegama dao celovit pregled aktivnosti operacije na terenu koje se odnose na migracije u Srbiji. Ovim pregledom obuhvaćene su i inicijative kao što je podrška upisu dece migranata u lokalne škole putem seminara o interkulturalnoj komunikaciji za nastavnike i učenje engleskog jezika, kao i projektima za podsticaj regionalne saradnje u borbi protiv krijumčarenja i trgovine migrantima.

Članovi delegacije takođe su imali priliku da nauče više o inicijativama međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija koje rade sa decom migrantima, da diskutuju o razlozima svoje zabrinutosti i da utvrde polja koja se mogu unaprediti. Tokom diskusije za okruglim stolom sa predstavnicima međunarodnih organizacija i NVO koji rade sa decom migrantima i decom izbeglicama, parlamentarci OEBS-a čuli su primere pozitivne prakse kulturološke medijacije.

Sledeći sastanak Ad hok Odbra za migracije održaće se u Berlinu, u Nemačkoj, 7. jula 2018. god. na marginama godišnjeg zasedanja PS OEBS-a. Debata o deci migrantima održaće se takođe tokom godišnjeg zasedanja kada Skupština bude diskutovala o nacrtu rezolucije koju je predložila predsednica Landžri u ime Odbora, pod nazivom „Maloletnici u pokretu: Uloga OEBS-a i Parlamentarne skupštine OEBS-a u izgradnji delotvornog okvira za zaštitu.“Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30